Andmete Kogumine ja Andmeturve

Sissejuhatus

Külmatehnikute töö nõuab täpset ja pidevat andmete kogumist ning töötlemist, et tagada süsteemide efektiivne ja turvaline toimimine. Selles õppematerjalis käsitleme andmete kogumise ja andmeturve olulisust külmatehnikas, tutvustame peamisi tehnoloogiaid ja meetodeid ning pakume praktilisi juhiseid ja näiteid.

Teoreetiline Osa

ANDMESIDE

1. Andmete Kogumine

Andmete Kogumise Olulisus

Süsteemide efektiivsus: Täpsed andmed võimaldavad optimeerida külmasüsteemide tööd, säästa energiat ja vähendada kulusid.

 • Näide: Regulaarne temperatuuriandmete kogumine võib aidata tuvastada ebatõhusad töötsüklid ja kohandada süsteemi toimimist, et säästa energiat.

Hooldus ja tõrkeotsing: Kogutud andmed aitavad tuvastada ja ennetada võimalikke probleeme, võimaldades kiiret ja täpset tõrkeotsingut.

 • Näide: Rõhuandmete analüüs võib tuvastada lekked või rõhu langused, mis viitavad vajadusele hoolduse või paranduse järele.

Regulatiivsed nõuded: Andmete kogumine ja säilitamine on vajalik regulatiivsete nõuete täitmiseks ning kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks.

 • Näide: Külmasüsteemide toimivuse andmete säilitamine võib olla vajalik vastavuses olemiseks toiduohutuse standarditega, nagu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Andmete Kogumise Meetodid ja Tehnoloogiad

Andurid ja mõõteseadmed: Kasutatakse erinevaid andureid, nagu temperatuuri, rõhu, niiskuse ja vooluandurid, et koguda vajalikku teavet külmasüsteemide toimimise kohta.

 • Näide: Temperatuuriandur mõõdab külmaaine temperatuuri ja edastab andmed juhtsüsteemile, et tagada stabiilne temperatuur külmhoones.

Andmekogumisseadmed: Kasutatakse seadmeid, nagu andmelogerid, PLC-d (Programmeeritavad Loogikakontrollerid) ja SCADA (Järelevalve ja Andmete Kogumise Süsteemid), et koguda ja hallata andmeid.

 • Näide: PLC kogub ja töötleb erinevatest anduritest pärinevaid andmeid ning juhib külmasüsteemi komponente vastavalt eelnevalt määratud loogikale.
Täiendavad Näited ja Detailid
 1. Temperatuuriandurid:
 • Funktsioon: Mõõdavad külmaaine temperatuuri ja tagavad, et temperatuur püsib määratud vahemikus.
 • Kasutus: Temperatuuriandurid paigaldatakse erinevatesse külmasüsteemi osadesse, et jälgida temperatuuri muutusi ja tagada süsteemi tõhus toimimine.
 1. Rõhuandurid:
 • Funktsioon: Mõõdavad külmaainesüsteemi rõhku, et tagada süsteemi õige töö ja vältida üle- või alarõhku.
 • Kasutus: Rõhuandurid paigaldatakse torustikule ja kompressoritele, et jälgida rõhu muutusi ja hoiatada süsteemi ülekoormuse või lekkete korral.
 1. Niiskusandurid:
 • Funktsioon: Mõõdavad õhu niiskusesisaldust külmhoonetes või muudest külmutusüksustes.
 • Kasutus: Niiskusandurid paigaldatakse külmhoonete sisse ja väljapoole, et jälgida niiskustasemeid ja tagada optimaalne säilituskeskkond.
 1. Vooluandurid:
 • Funktsioon: Mõõdavad elektrivoolu tarbimist külmasüsteemide komponentide poolt.
 • Kasutus: Vooluandurid paigaldatakse kompressoritele ja teistele elektriseadmetele, et jälgida energiatarbimist ja optimeerida süsteemi efektiivsust.
 1. Andmelogerid:
 • Funktsioon: Koguvad ja salvestavad andmeid anduritest pika aja jooksul.
 • Kasutus: Andmelogereid kasutatakse andmete pikaajaliseks salvestamiseks, et võimaldada ajaloolise analüüsi ja trendide tuvastamist.
 1. Programmeeritavad loogikakontrollerid (PLC-d):
 • Funktsioon: Koguvad, töötlevad ja juhivad erinevatest anduritest saadud andmeid vastavalt eelprogrammeeritud loogikale.
 • Kasutus: PLC-d kasutatakse külmasüsteemide automaatjuhtimiseks, et tagada täpsed ja usaldusväärsed töötsüklid.
 1. SCADA süsteemid:
 • Funktsioon: Koguvad ja haldavad andmeid reaalajas, pakkudes visuaalset ülevaadet süsteemi toimimisest.
 • Kasutus: SCADA süsteeme kasutatakse suurtes külmasüsteemides, et võimaldada reaalajas jälgimist, juhtimist ja andmete analüüsi.

Kokkuvõte

Andmete kogumine külmatehnikas on kriitilise tähtsusega süsteemide efektiivsuse, hoolduse ja tõrkeotsingu, ning regulatiivsete nõuete täitmise tagamiseks. Kasutades erinevaid andureid ja andmekogumisseadmeid, saab koguda täpset ja ajakohast teavet külmasüsteemide toimimise kohta, võimaldades süsteemide optimeerimist ja probleemide ennetamist. Andmete kogumise meetodid ja tehnoloogiad, nagu temperatuuri- ja rõhuandurid, andmelogerid, PLC-d ja SCADA süsteemid, mängivad olulist rolli külmasüsteemide juhtimisel ja haldamisel.

2. Andmeedastus

Andmeedastuse Olulisus

Reaalajas jälgimine ja kontroll: Andmete kiire ja täpne edastamine võimaldab reaalajas jälgida ja juhtida külmasüsteeme.

 • Näide: Külmasüsteemi temperatuuriandmete reaalajas edastamine võimaldab operatiivset reageerimist ja süsteemi kohandamist optimaalseks toimimiseks.

Kaugjälgimine: Võimaldab süsteeme jälgida ja hallata eemalt, vähendades vajadust kohapealsete külastuste järele.

 • Näide: Hooldusinsenerid saavad kaugjälgimise abil tuvastada ja lahendada probleeme ilma, et oleks vaja kohapeale sõita, säästes nii aega kui ka ressursse.
Andmeedastuse Meetodid ja Protokollid

Juhtmega ühendused:

 • Ethernet: Pakub kiiret ja usaldusväärset andmeedastust.
 • Näide: Etherneti kaabli kaudu ühendatud külmasüsteem suudab edastada andmeid suurel kiirusel, tagades reaalajas jälgimise ja juhtimise.
 • Modbus: Üks vanimaid ja laialdaselt kasutatavaid tööstuslikke protokolle, mis võimaldab lihtsat ja usaldusväärset andmevahetust.
 • Näide: Modbus protokolli kaudu saavad erinevad seadmed, nagu temperatuuriandurid ja PLC-d, omavahel andmeid vahetada.
 • BACnet: Spetsiaalselt hooneautomaatika süsteemidele mõeldud protokoll, mis võimaldab erinevatel hooneautomaatika seadmetel omavahel suhelda.
 • Näide: BACnet võimaldab külmasüsteemi integreerimist hooneautomaatika süsteemidega, võimaldades ühtset juhtimist ja jälgimist.

Juhtmevabad ühendused:

 • Wi-Fi: Pakub kiiret andmeedastust ja paindlikkust.
 • Näide: Wi-Fi ühendusega külmasüsteemid saavad saata andmeid juhtimiskeskusesse ilma kaablite vajaduseta, mis lihtsustab paigaldust ja vähendab kulusid.
 • Zigbee: Madala energiatarbega traadita protokoll, sobib suurepäraselt sensorvõrkudesse.
 • Näide: Zigbee andurid külmasüsteemides saadavad perioodiliselt andmeid keskseadmesse, võimaldades pidevat jälgimist.
 • LoRaWAN: Pikkade vahemaade jaoks mõeldud traadita protokoll, mis sobib hästi suurte alade katmiseks.
 • Näide: LoRaWAN võrgusüsteem võib edastada andmeid kaugematest külmhoonetest juhtimiskeskusesse, võimaldades laiaulatuslikku jälgimist.

Tööstuslikud protokollid:

 • Protokollide ühilduvus: Kasutatakse standardseid tööstuslikke protokolle, et tagada ühilduvus erinevate seadmete ja süsteemide vahel.
 • Näide: Protokollid nagu Modbus ja BACnet võimaldavad erinevate tootjate seadmetel omavahel suhelda, tagades sujuva integreerimise ja töö.

Täiendavad Näited ja Detailid

 1. Etherneti kasutamine:
 • Funktsioon: Pakub kiiret ja stabiilset andmeedastust külmasüsteemide ja juhtimiskeskuse vahel.
 • Kasutus: Etherneti kaablid ühendavad külmaagregaate ja andureid juhtimiskeskusega, võimaldades reaalajas andmevahetust.
 1. Modbus protokoll:
 • Funktsioon: Võimaldab lihtsat ja usaldusväärset andmevahetust erinevate seadmete vahel.
 • Kasutus: Modbus RTU ja Modbus TCP on levinud protokollid, mida kasutatakse külmasüsteemide komponentide integreerimiseks ja juhtimiseks.
 1. BACnet protokoll:
 • Funktsioon: Optimeeritud hooneautomaatika süsteemidele, võimaldades erinevatel süsteemidel ja seadmetel omavahel suhelda.
 • Kasutus: BACneti kaudu saab külmasüsteemi integreerida hooneautomaatika süsteemiga, tagades ühtse juhtimis- ja jälgimiskeskkonna.
 1. Wi-Fi kasutamine:
 • Funktsioon: Pakub paindlikkust ja lihtsust paigaldamisel, võimaldades juhtmevaba andmevahetust.
 • Kasutus: Wi-Fi andurid külmasüsteemides saadavad andmeid juhtimiskeskusesse, lihtsustades paigaldust ja vähendades kulusid.
 1. Zigbee kasutamine:
 • Funktsioon: Madala energiatarbega traadita protokoll, sobib hästi sensorvõrkudesse.
 • Kasutus: Zigbee andurid koguvad temperatuuri- ja niiskusandmeid ning saadavad need juhtimiskeskusesse perioodiliselt.
 1. LoRaWAN kasutamine:
 • Funktsioon: Pikkade vahemaade jaoks mõeldud traadita protokoll, mis võimaldab laiaulatuslikku jälgimist.
 • Kasutus: LoRaWAN andurid koguvad andmeid külmhoonetest ja edastavad need juhtimiskeskusesse, võimaldades jälgimist ka suurel territooriumil.

Kokkuvõte

Andmeedastus on kriitilise tähtsusega reaalajas jälgimise ja kontrolli võimaldamiseks, samuti kaugjälgimise võimaldamiseks, mis vähendab vajadust kohapealsete külastuste järele. Juhtmega ühendused, nagu Ethernet, Modbus ja BACnet, tagavad usaldusväärse ja kiire andmeedastuse, samas kui juhtmevabad ühendused, nagu Wi-Fi, Zigbee ja LoRaWAN, pakuvad paindlikke ja lihtsaid paigaldusvõimalusi. Tööstuslikud protokollid tagavad ühilduvuse erinevate seadmete ja süsteemide vahel, võimaldades sujuvat integreerimist ja töö.

3. IoT Integreerimine

IoT (Asjade Internet) Olulisus Külmatehnikas

Andmete kogumine ja analüüs: IoT võimaldab koguda ja analüüsida andmeid suuremahuliste süsteemide kohta, parandades seeläbi süsteemide efektiivsust ja töökindlust.

 • Näide: IoT-sensorid mõõdavad pidevalt külmasüsteemi temperatuuri, rõhku ja niiskust ning saadavad andmed pilveanalüütika platvormile, kus neid analüüsitakse tõhususe ja töökindluse parandamiseks.

Ennustav hooldus: IoT seadmed võimaldavad ennustada ja ennetada probleeme enne nende tekkimist, vähendades seisakuid ja hoolduskulusid.

 • Näide: IoT-andurite abil kogutud andmed võimaldavad analüüsida külmasüsteemi kompressorite töötsükleid ja tuvastada võimalikke rikkeid enne nende esinemist, võimaldades planeeritud hooldust ja vähendades ootamatuid seisakuid.
IoT Integreerimise Meetodid ja Tehnoloogiad

IoT platvormid: Kasutatakse spetsiaalseid platvorme, nagu AWS IoT, Azure IoT ja ThingWorx, et hallata IoT seadmeid ja andmeid.

 • Näide: AWS IoT platvorm võimaldab hallata tuhandeid IoT-seadmeid, koguda andmeid, analüüsida neid ja luua reaalajas hoiatusi, et tagada külmasüsteemide tõrgeteta toimimine.

Sensorid ja seadmed: Integreeritakse IoT-sensorid ja -seadmed külmasüsteemidesse, et koguda reaalajas andmeid.

 • Näide: Temperatuuri- ja rõhuandurid külmasüsteemides mõõdavad pidevalt süsteemi parameetreid ja edastavad andmed IoT-võrku reaalajas analüüsiks ja jälgimiseks.

Andmeanalüütika ja visualiseerimine: Kasutatakse andmeanalüütika tööriistu ja armatuurlaudu andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks, et teha informeeritud otsuseid.

 • Näide: Andmeanalüütika tööriistad nagu Power BI ja Tableau loovad visuaalseid armatuurlaudu, mis võimaldavad võrguadministraatoritel ja inseneridel kiiresti tuvastada probleemid ja teha andmepõhiseid otsuseid.

Täiendavad Näited ja Detailid

 1. IoT platvormide kasutamine:
 • Funktsioon: IoT platvormid võimaldavad seadmete haldamist, andmete kogumist, analüüsi ja hoiatussüsteemide loomist.
 • Kasutus: AWS IoT võimaldab jälgida ja juhtida külmasüsteeme eemalt, hallata tarkvaravärskendusi ja rakendada turvapoliitikaid.
 1. Sensorite ja seadmete Integreerimine:
 • Funktsioon: IoT-sensorid koguvad reaalajas andmeid temperatuuri, rõhu, niiskuse ja energiatarbimise kohta.
 • Kasutus: IoT-sensorid paigaldatakse külmasüsteemidesse, et koguda pidevat andmevoogu ja edastada see juhtimissüsteemidesse.
 1. Ennustav hooldus:
 • Funktsioon: Ennustav hooldus kasutab IoT-andureid ja masinõppe algoritme, et ennustada ja ennetada süsteemirikkeid.
 • Kasutus: IoT-süsteem tuvastab, kui kompressori töötsüklites esineb kõrvalekaldeid ja saadab hooldustiimile hoiatuse, et probleem enne rikke tekkimist lahendada.
 1. Andmeanalüütika tööriistad:
 • Funktsioon: Analüüsivad kogutud andmeid ja loovad visuaalseid aruandeid, et teha informeeritud otsuseid.
 • Kasutus: Power BI või Tableau abil saavad insenerid luua visuaalseid armatuurlaudu, mis näitavad külmasüsteemi efektiivsust ja töökindlust reaalajas.
 1. Visualiseerimise armatuurlauad:
 • Funktsioon: Pakuvad visuaalset ülevaadet külmasüsteemi toimimisest ja võimaldavad kiiret tuvastamist ja reageerimist probleemidele.
 • Kasutus: Armatuurlauad kuvavad olulisi süsteemiparameetreid, nagu temperatuur, rõhk ja energiatarbimine, võimaldades operatiivset juhtimist ja jälgimist.

Kokkuvõte

IoT integreerimine külmatehnikas on kriitilise tähtsusega andmete kogumise ja analüüsi parandamiseks, ennustava hoolduse võimaldamiseks ja süsteemide efektiivsuse ja töökindluse tõstmiseks. Spetsiaalsed IoT platvormid, sensorid ja seadmed võimaldavad koguda ja hallata reaalajas andmeid, samas kui andmeanalüütika tööriistad ja armatuurlauad aitavad andmeid analüüsida ja visualiseerida, võimaldades informeeritud otsuseid. IoT integreerimine aitab külmasüsteemidel töötada tõhusamalt, vähendades seisakuid ja hoolduskulusid ning tagades kõrge kvaliteedi ja ohutuse.