Andmete Kogumine

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on andmete kogumise peamine eelis külmasüsteemide töö optimeerimisel?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Täpsete andmete abil energiasäästu ja kulude vähendamine
 • c) Seadmete energiatarve
 • d) Andmete krüpteerimine
 1. Kuidas aitavad kogutud andmed hoolduse ja tõrkeotsinguga?
 • a) Vähendades hooldusvajadust täielikult
 • b) Tuues esile võimalikud probleemid ja võimaldades kiiret tõrkeotsingut
 • c) Suurendades süsteemi energiatarvet
 • d) Andmeid tihendades
 1. Miks on andmete kogumine vajalik regulatiivsete nõuete täitmiseks?
 • a) Andmete tihendamiseks
 • b) Kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks
 • c) Seadmete energiatarbe vähendamiseks
 • d) Andmete krüpteerimiseks
 1. Kuidas võib temperatuuriandmete regulaarne kogumine aidata külmasüsteemide töö optimeerimisel?
 • a) Suurendades seadmete energiatarvet
 • b) Tuvastades ebatõhusad töötsüklid ja kohandades süsteemi toimimist
 • c) Andmeid tihendades
 • d) Suurendades temperatuuri kõikumist
 1. Milline on üks oluline regulatiivne standard, mis nõuab külmasüsteemide toimivuse andmete säilitamist?
 • a) ISO 9001
 • b) HACCP
 • c) IEEE 802.3
 • d) PCI DSS

Andmeedastus

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on andmeedastuse peamine eelis reaalajas jälgimisel ja kontrollil?
 • a) Andmete krüpteerimine
 • b) Andmete kiire ja täpne edastamine
 • c) Andmete tihendamine
 • d) Seadmete energiatarve
 1. Mis on kaugjälgimise eelis külmasüsteemides?
 • a) Vähendades hooldusvajadust täielikult
 • b) Võimaldades süsteeme jälgida ja hallata eemalt, vähendades kohapealsete külastuste vajadust
 • c) Suurendades süsteemi energiatarvet
 • d) Andmeid tihendades
 1. Milline juhtmega ühendus tagab usaldusväärse ja kiire andmeedastuse?
 • a) Wi-Fi
 • b) Zigbee
 • c) Ethernet
 • d) LoRaWAN
 1. Milline juhtmevaba ühendus on sobilik pika vahemaaga andmeedastuseks?
 • a) Wi-Fi
 • b) Zigbee
 • c) Ethernet
 • d) LoRaWAN
 1. Mis on Modbus protokolli peamine kasutusala külmasüsteemides?
 • a) Krüpteerimine
 • b) Lihtne ja usaldusväärne andmevahetus
 • c) Andmete tihendamine
 • d) Energiasääst

IoT Integreerimine

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on IoT peamine eelis andmete kogumisel ja analüüsil külmasüsteemides?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Võimalus koguda ja analüüsida andmeid suuremahuliste süsteemide kohta
 • c) Seadmete energiatarve
 • d) Andmete krüpteerimine
 1. Kuidas aitab IoT ennustava hoolduse juures?
 • a) Vähendades hooldusvajadust täielikult
 • b) Võimaldades ennustada ja ennetada probleeme enne nende tekkimist
 • c) Suurendades süsteemi energiatarvet
 • d) Andmeid tihendades
 1. Milline IoT platvorm võimaldab hallata tuhandeid IoT-seadmeid ja koguda andmeid?
 • a) Excel
 • b) AWS IoT
 • c) Power BI
 • d) LoRaWAN
 1. Milleks kasutatakse IoT-sensoreid külmasüsteemides?
 • a) Andmete krüpteerimiseks
 • b) Koguda reaalajas andmeid temperatuuri, rõhu, niiskuse ja energiatarbimise kohta
 • c) Andmete tihendamiseks
 • d) Seadmete energiatarbeks
 1. Mis on andmeanalüütika tööriistade peamine eelis külmasüsteemide jälgimisel?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Loovad visuaalseid armatuurlaudu andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks
 • c) Seadmete energiatarve
 • d) Andmete krüpteerimine