Valikvastustega Küsimused

KAASAEGSETE TOOTMISSÜSTEEMIDE ERIOMADUSED

 1. Milline alljärgnevatest on tootmissüsteemi hierarhiamudelil kõige madalam tasand?
  • A. Informatsioonitasand
  • B. Juhtimistasand
  • C. Tööväljatasand
  • D. Koordineerimistasand
  • Õige vastus: C
 2. Mis on tööväljavõrkude peamine eesmärk?
  • A. Andmete edastamine terminalide ja kõrgemate hierarhiatasemete vahel
  • B. Andmete varundamine
  • C. Juhtimisprotsesside planeerimine
  • D. Finantsaruandlus
  • Õige vastus: A
 3. Milline tööväljavõrk võimaldab suure täpsusega andmeedastust tööstuslikes rakendustes?
  • A. CAN liides
  • B. Ethernet
  • C. Wi-Fi
  • D. Bluetooth
  • Õige vastus: A
 4. Milline tööväljavõrk võimaldab samal ajal digitaal- ja analoogsignaalide edastamist?
  • A. HART
  • B. Profibus
  • C. Modbus
  • D. Interbus
  • Õige vastus: A
 5. Mis on tööväljavõrkude oluline omadus?
  • A. Võimalus ehitada avatud süsteeme
  • B. Kallis infrastruktuur
  • C. Madal andmeedastuskiirus
  • D. Kõrge keerukus
  • Õige vastus: A
 6. Milline kommunikatsioonimehhanism on kõige levinum kaasaegsetes arvutivõrkudes?
  • A. Klient/server
  • B. Võrdõiguslik
  • C. Mitmik-ülemseadmed
  • Pollimine
  • Õige vastus: A
 7. Milline kommunikatsioonimehhanism võimaldab võrguandmete lihtsustatud käsitlemist?
  • A. Klient/server
  • B. Võrdõiguslik
  • C. Pollimine
  • D. Mitmik-ülemseadmed
  • Õige vastus: A
 8. Milline ülekandemeetod võimaldab andmete edastamist kõigile võrgus asuvatele seadmetele?
  • A. Leviedastus
  • B. Multiedastus
  • C. Üksikedastus
  • D. Killustatud sõnumid
  • Õige vastus: A
 9. Mis on tootja-tarbija mehhanismi eelis?
  • A. Täielik võrgumeediumi kasutamine ja võrguliikluse vähendamine
  • B. Kõrge turvalisus
  • C. Madal jõudlus
  • D. Keeruline rakendamine
  • Õige vastus: A
 10. Milline tööväljavõrk on loodud multi-koordineeritud elektriajamite juhtimissüsteemide jaoks?
  • A. SERCOS
  • B. HART
  • C. BACnet
  • D. DeviceNet
  • Õige vastus: A
 11. Millist tööväljavõrku kasutatakse peamiselt ehitusautomaatikas?
  • A. BACnet
  • B. Profibus
  • C. Modbus
  • D. Interbus
  • Õige vastus: A
 12. Milline tööväljavõrk on kõige laialdasemalt kasutatav reaalajaline side tööstuslikes rakendustes?
  • A. Ethernet/IP
  • B. CAN liides
  • C. DeviceNet
  • D. Profibus
  • Õige vastus: A
 13. Milline alljärgnevate seast on tööväljavõrgu seadmete klass?
  • A. Ülemseadmed
  • B. Keskseadmed
  • C. Madalseadmed
  • D. Tüüpseadmed
  • Õige vastus: A
 14. Millist kommunikatsioonimehhanismi kasutatakse, kui mitu ülemseadet vajavad ligipääsu andmetele?
  • A. Mitmik-ülemseadmed
  • B. Pollimine
  • C. Klient/server
  • D. Võrdõiguslik
  • Õige vastus: A
 15. Milline tööväljavõrkude ülekandemeetod edastab andmeid perioodiliselt alluvseadmetelt ülemseadmetele?
  • A. Tsüklilised sõnumid
  • B. Otsesõnumid
  • C. Killustatud sõnumid
  • D. Üksikedastus
  • Õige vastus: A

Praktilised Ülesanded ja Juhendid

Ülesanne 1: Tööväljavõrgu Ülesehitamine ja Konfigureerimine CAT7/CAT8 Kaablitega

Eesmärk: Õppida üles seadma ja konfigureerima tööväljavõrku, kasutades CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • PLC (programmable logic controller)
 • Sensorid (nt temperatuuriandurid)
 • Täiturid (nt mootorid)
 • CAT7 ja CAT8 võrgukaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga (nt Siemens TIA Portal)

Sammud:

 1. Ühenda sensorid ja täiturid PLC-ga, kasutades CAT7 või CAT8 kaableid.
 2. Konfigureeri PLC ja sensorid kasutades PC konfigureerimistarkvara.
 3. Testi andmevahetust sensorite, täiturite ja PLC vahel.
 4. Analüüsi ja logi tulemusi, teosta vajadusel seadistuste muudatusi.

Ülesanne 2: Tööväljavõrgu Diagnostika ja Hooldus CAT7/CAT8 Kaablitega

Eesmärk: Õppida tööväljavõrkude diagnostika- ja hooldusmeetodeid, kasutades CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • Diagnostikaseadmed (nt FLUKE Network Tester)
 • PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • CAT7 ja CAT8 kaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga

Sammud:

 1. Ühenda diagnostikaseade tööväljavõrku, kasutades CAT7 või CAT8 kaableid.
 2. Kontrolli ühenduste kvaliteeti ja tuvastada võimalikke vigu.
 3. Teosta diagnostilised testid, sealhulgas signaalikadu ja interferentsi testid.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 3: CAT7/CAT8 Kaablite Valmistamine ja Testimine

Eesmärk: Õppida valmistama ja testima CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • CAT7 ja CAT8 kaablid
 • RJ45 või GG45 pistikud (sõltuvalt kasutatavast kaablist)
 • Kaablitangid ja tester

Sammud:

 1. Lõika kaabel sobiva pikkusega.
 2. Eemalda kaabli väliskest ja paljasta juhtmed.
 3. Paiguta juhtmed õiges järjekorras vastavalt T568A või T568B standardile.
 4. Kinnita pistikud kaablitangidega.
 5. Testi kaabli ühenduste kvaliteeti ja veendu, et kõik juhtmed on õigesti ühendatud.
 6. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 4: Tööväljavõrgu Rakendamine CAT7/CAT8 Kaablitega Erinevates Tööstuslikes Keskkondades

Eesmärk: Õppida tööväljavõrkude rakendamist erinevates tööstuslikes keskkondades, kasutades CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • CAT7 ja CAT8 kaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga

Sammud:

 1. Valmista ette tööstuslik keskkond, kus tööväljavõrk paigaldatakse (nt tootmisliin).
 2. Ühenda kõik seadmed PLC-ga ja konfigureeri need vastavalt keskkonna nõuetele, kasutades CAT7 või CAT8 kaableid.
 3. Testi tööväljavõrgu toimivust reaalses tööstuslikus keskkonnas.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 5: Tööväljavõrkude Turvalisuse Tagamine CAT7/CAT8 Kaablitega

Eesmärk: Õppida tööväljavõrkude turvalisuse tagamise meetodeid ja parimaid praktikaid, kasutades CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • CAT7 ja CAT8 kaablid
 • Turvalisuse seadistamise tarkvara

Sammud:

 1. Konfigureeri tööväljavõrk kasutama turvalisi protokolle ja meetodeid (nt SSL/TLS).
 2. Teosta võrgu turvatestid ja tuvastada võimalikke turvariske.
 3. Rakenda parandusmeetmed tuvastatud turvariskide kõrvaldamiseks.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel seadistuste muudatusi.

Need praktilised ülesanded pakuvad põhjalikku ülevaadet tööväljavõrkude ülesehitamisest, konfigureerimisest, diagnostikast, turvalisusest ja rakendamisest tööstuslikes keskkondades, kasutades kaasaegseid CAT7 ja CAT8 kaableid, mis tagavad kiire ja usaldusväärse andmevahetuse.

Kaasaegsed Tööstuslikud Tööväljavõrgud ja Kaabeldus

Ülevaade CAT5, CAT6, CAT7 ja CAT8 Kaablitest

CAT5:

 • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 100 Mbps
 • Maksimaalne sagedus: 100 MHz
 • Kasutusalad: Sobib peamiselt väiksemateks andmevahetusvajadusteks, koduvõrgud, vanemad kontorivõrgud.

CAT5e (CAT5 Enhanced):

 • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 1 Gbps
 • Maksimaalne sagedus: 100 MHz
 • Kasutusalad: Sobib väiksemateks ja keskmisteks kontorivõrkudeks, koduvõrgud, võib toetada gigabitist internetti.

CAT6:

 • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 10 Gbps (kuni 55 meetrit)
 • Maksimaalne sagedus: 250 MHz
 • Kasutusalad: Keskmised ja suuremad kontorivõrgud, tootmisettevõtted, kus on kõrgemad andmevahetusvajadused.

CAT6a (CAT6 Augmented):

 • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 10 Gbps (kuni 100 meetrit)
 • Maksimaalne sagedus: 500 MHz
 • Kasutusalad: Kõrgema andmevahetusvajadusega võrgud, suuremad kontorivõrgud, andmekeskused.

CAT7:

 • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 10 Gbps (kuni 100 meetrit)
 • Maksimaalne sagedus: 600 MHz
 • Kasutusalad: Andmekeskused, tööstuslikud rakendused, suurema mürapiiranguga keskkonnad.

CAT8:

 • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 40 Gbps (kuni 30 meetrit)
 • Maksimaalne sagedus: 2000 MHz
 • Kasutusalad: Andmekeskused, tipptasemel serveriruumid, tööstuslikud rakendused, kus on vaja äärmiselt kiiret andmevahetust.

Praktilised Ülesanded ja Juhendid

Ülesanne 1: Tööväljavõrgu Ülesehitamine ja Konfigureerimine CAT7/CAT8 Kaablitega

Eesmärk: Õppida üles seadma ja konfigureerima tööväljavõrku, kasutades CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • PLC (programmable logic controller)
 • Sensorid (nt temperatuuriandurid)
 • Täiturid (nt mootorid)
 • CAT7 ja CAT8 võrgukaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga (nt Siemens TIA Portal)

Sammud:

 1. Ühenda sensorid ja täiturid PLC-ga, kasutades CAT7 või CAT8 kaableid.
 2. Konfigureeri PLC ja sensorid kasutades PC konfigureerimistarkvara.
 3. Testi andmevahetust sensorite, täiturite ja PLC vahel.
 4. Analüüsi ja logi tulemusi, teosta vajadusel seadistuste muudatusi.

Ülesanne 2: Tööväljavõrgu Diagnostika ja Hooldus CAT7/CAT8 Kaablitega

Eesmärk: Õppida tööväljavõrkude diagnostika- ja hooldusmeetodeid, kasutades CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • Diagnostikaseadmed (nt FLUKE Network Tester)
 • PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • CAT7 ja CAT8 kaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga

Sammud:

 1. Ühenda diagnostikaseade tööväljavõrku, kasutades CAT7 või CAT8 kaableid.
 2. Kontrolli ühenduste kvaliteeti ja tuvastada võimalikke vigu.
 3. Teosta diagnostilised testid, sealhulgas signaalikadu ja interferentsi testid.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 3: CAT7/CAT8 Kaablite Valmistamine ja Testimine

Eesmärk: Õppida valmistama ja testima CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • CAT7 ja CAT8 kaablid
 • RJ45 või GG45 pistikud (sõltuvalt kasutatavast kaablist)
 • Kaablitangid ja tester

Sammud:

 1. Lõika kaabel sobiva pikkusega.
 2. Eemalda kaabli väliskest ja paljasta juhtmed.
 3. Paiguta juhtmed õiges järjekorras vastavalt T568A või T568B standardile.
 4. Kinnita pistikud kaablitangidega.
 5. Testi kaabli ühenduste kvaliteeti ja veendu, et kõik juhtmed on õigesti ühendatud.
 6. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 4: Tööväljavõrgu Rakendamine CAT7/CAT8 Kaablitega Erinevates Tööstuslikes Keskkondades

Eesmärk: Õppida tööväljavõrkude rakendamist erinevates tööstuslikes keskkondades, kasutades CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • CAT7 ja CAT8 kaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga

Sammud:

 1. Valmista ette tööstuslik keskkond, kus tööväljavõrk paigaldatakse (nt tootmisliin).
 2. Ühenda kõik seadmed PLC-ga ja konfigureeri need vastavalt keskkonna nõuetele, kasutades CAT7 või CAT8 kaableid.
 3. Testi tööväljavõrgu toimivust reaalses tööstuslikus keskkonnas.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 5: Tööväljavõrkude Turvalisuse Tagamine CAT7/CAT8 Kaablitega

Eesmärk: Õppida tööväljavõrkude turvalisuse tagamise meetodeid ja parimaid praktikaid, kasutades CAT7 ja CAT8 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • CAT7 ja CAT8 kaablid
 • Turvalisuse seadistamise tarkvara

Sammud:

 1. Konfigureeri tööväljavõrk kasutama turvalisi protokolle ja meetodeid (nt SSL/TLS).
 2. Teosta võrgu turvatestid ja tuvastada võimalikke turvariske.
 3. Rakenda parandusmeetmed tuvastatud turvariskide kõrvaldamiseks.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel seadistuste muudatusi.