Küberturvalisuse Sissejuhatus

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on küberturvalisuse kolm põhielementi?
 • a) Kiirus, kättesaadavus, usaldusväärsus
 • b) Konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus (Õige vastus)
 • c) Turvalisus, privaatsus, kättesaadavus
 • d) Täpsus, usaldusväärsus, konfidentsiaalsus
 1. Mida tähendab küberturvalisuse element “konfidentsiaalsus”?
 • a) Andmete täpsus ja muutumatus
 • b) Süsteemide kättesaadavus ainult volitatud isikutele
 • c) Süsteemide pidev töö
 • d) Volitamata juurdepääsu vältimine tundlikele andmetele (Õige vastus)
 1. Milline neist tehnoloogiatest aitab tagada konfidentsiaalsust?
 • a) Krüptimine
 • b) Laadimise optimeerimine
 • c) Andmete tihendamine
 • d) Veaotsing
 1. Kättesaadavus küberturvalisuse kontekstis tähendab:
 • a) Süsteemide ja andmete kättesaadavust volitatud isikutele alati, kui see on vajalik (Õige vastus)
 • b) Süsteemide ja andmete täpsust ja muutumatust
 • c) Süsteemide kaitset füüsilise kahju eest
 • d) Süsteemide ja andmete jälgimist ja logimist
 1. Milline meetod aitab tagada terviklikkust?
 • a) Kahefaktoriline autentimine
 • b) Versioonihaldus (Õige vastus)
 • c) Süsteemide koondamine
 • d) Reaalajas jälgimine

Küberrünnakud

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on pahavara?
 • a) Viirused, ussid, troojalased ja lunavara (Õige vastus)
 • b) Tarkvara, mis parandab süsteemi jõudlust
 • c) Turvatarkvara
 • d) Võrgu optimeerimise tööriistad
 1. Mis on andmepüük?
 • a) Ründed, kus ründaja püüab petta ohvrit, et saada konfidentsiaalset teavet (Õige vastus)
 • b) Tarkvara, mis jälgib võrgu liiklust
 • c) Viirusetõrjeprotsess
 • d) Süsteemide koondamise meetod
 1. Milline on DDoS-rünnaku peamine eesmärk?
 • a) Süsteemi kättesaadavuse vähendamine, ülekoormates selle liiklusega (Õige vastus)
 • b) Andmete krüpteerimine ja lunaraha nõudmine
 • c) Viiruste levitamine süsteemis
 • d) Andmete varastamine
 1. Mis on nuhkvara?
 • a) Tarkvara, mis kogub kasutajate teadmata teavet nende tegevuste kohta (Õige vastus)
 • b) Tarkvara, mis kaitseb andmeid krüpteerimisega
 • c) Tarkvara, mis optimeerib süsteemi jõudlust
 • d) Tarkvara, mis parandab võrgu turvalisust
 1. Milline järgmistest on tuntud küberrünnak?
 • a) Stuxnet (Õige vastus)
 • b) HTTPS
 • c) VPN
 • d) DHCP

Küberrünnakute Mõistmine ja Toimetulek

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on anomaaliate tuvastamine?
 • a) Ebahariliku tegevuse jälgimine võrgus ja süsteemides (Õige vastus)
 • b) Andmete krüpteerimine ja dekrüpteerimine
 • c) Tarkvara uuendamine
 • d) Süsteemide koondamine
 1. Milleks kasutatakse turvamonitooringut?
 • a) Süsteemide pidevaks jälgimiseks turvatarkvarade ja seadmete abil (Õige vastus)
 • b) Andmete varundamiseks
 • c) Süsteemi jõudluse optimeerimiseks
 • d) Tarkvara paigaldamiseks
 1. Mis on intsidentide halduse protokollid?
 • a) Samm-sammulised juhised küberrünnakutele reageerimiseks (Õige vastus)
 • b) Andmete tihendamise meetodid
 • c) Süsteemide jõudluse mõõtmise tehnikad
 • d) Võrgu optimeerimise juhendid
 1. Mis on kriisijuhtimine?
 • a) Hädaolukorra meeskonna koostamine ja tegevusplaanid (Õige vastus)
 • b) Süsteemide monitooring
 • c) Tarkvara värskendamine
 • d) Andmete tihendamine
 1. Milline meetod aitab ennetada küberrünnakuid?
 • a) Kahefaktoriline autentimine (Õige vastus)
 • b) Andmete tihendamine
 • c) Süsteemide koondamine
 • d) Tarkvara värskendamine

Eesti Infoturbestandard

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on ISKE?
 • a) Infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem (Õige vastus)
 • b) Rahvusvaheline infoturbestandard
 • c) Võrgu optimeerimise tööriist
 • d) Andmete tihendamise meetod
 1. Mis on ISO/IEC 27001?
 • a) Rahvusvaheline standard infoturbe juhtimissüsteemidele (Õige vastus)
 • b) Tarkvara optimeerimise meetod
 • c) Andmete tihendamise standard
 • d) Viirusetõrjeprotsess
 1. Milleks kasutatakse NIST-i raamistikku?
 • a) Infoturbe tagamiseks põhjalike juhiste pakkumiseks (Õige vastus)
 • b) Andmete tihendamiseks
 • c) Süsteemi jõudluse mõõtmiseks
 • d) Tarkvara värskendamiseks
 1. Mis on GDPR?
 • a) Euroopa Liidu määrus, mis nõuab isikuandmete kaitset (Õige vastus)
 • b) Tarkvara optimeerimise tööriist
 • c) Andmete krüpteerimise meetod
 • d) Süsteemi monitooringu protokoll
 1. Milleks kasutatakse auditeid infoturbe kontekstis?
 • a) Organisatsiooni vastavuse tagamiseks kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele (Õige vastus)
 • b) Andmete varundamiseks
 • c) Süsteemi jõudluse mõõtmiseks
 • d) Tarkvara paigaldamiseks

IND. Tööstuse IT

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on SCADA?
 • a) Järelevalve ja andmete kogumise süsteemid (Õige vastus)
 • b) Andmete tihendamise meetodid
 • c) Süsteemide koondamise tehnika
 • d) Tarkvara optimeerimise tööriist
 1. Mis on ICS?
 • a) Tööstuslikud juhtimissüsteemid (Õige vastus)
 • b) Andmete krüpteerimise meetodid
 • c) Võrgu optimeerimise tööriistad
 • d) Viirusetõrjeprotsess
 1. Milline on SCADA-süsteemi komponent?
 • a) RTU (Remote Terminal Unit) (Õige vastus)
 • b) Andmete tihendaja
 • c) Viirusetõrje
 • d) Koondamisseade
 1. Milline neist on tööstuslike IT-süsteemide peamine turvarisk?
 • a) Pahavara (Õige vastus)
 • b) Andmete tihendamine
 • c) Tarkvara optimeerimine
 • d) Võrgu koondamine
 1. Mis on DMZ (Demilitarized Zone) eesmärk?
 • a) Võrgu segmendi loomine, mis eraldab avaliku võrgu ja privaatvõrgu (Õige vastus)
 • b) Andmete tihendamine
 • c) Süsteemi jõudluse optimeerimine
 • d) Tarkvara värskendamine