Küberturvalisuse Sissejuhatus

Mõiste ja Olulisus

Küberturvalisus hõlmab tehnoloogiate, protsesside ja kontrollide kogumit, mis on mõeldud süsteemide, võrgu ja andmete kaitsmiseks küberrünnakute, kahjustuste ja volitamata juurdepääsu eest. Küberturvalisus on oluline kõigis organisatsioonides, et kaitsta tundlikku teavet ja tagada süsteemide usaldusväärne toimimine.

 • Tehnoloogiad: Hõlmavad turvatarkvara ja -seadmeid, nagu tulemüürid, sissetungide tuvastamise süsteemid (IDS/IPS), krüptograafia ja viirusetõrjeprogrammid.
 • Protsessid: Sisaldavad turvaprotokolle, riskihindamist ja intsidentide haldust.
 • Kontrollid: Hõlmavad juurdepääsukontrolli, autentimist ja auditeerimist.

Põhielemendid

Konfidentsiaalsus

Konfidentsiaalsus tähendab, et ainult volitatud isikud saavad juurdepääsu tundlikule teabele. See on üks küberturvalisuse põhielementidest, mis tagab andmete privaatsuse ja kaitse volitamata juurdepääsu eest.

 • Tehnoloogiad: Krüptimine (SSL/TLS, AES), juurdepääsukontrollid (ACL-id), kahefaktoriline autentimine (2FA).
 • Protsessid: Andmete klassifitseerimine, kasutajate autentimise protsessid.
 • Kontrollid: Ligipääsu õiguste haldamine, paroolipoliitikad.
Terviklikkus

Terviklikkus tähendab, et andmed ja süsteemid on täpsed ja muutumatud volitamata isikute poolt. See element tagab, et andmed ei ole rikutud või muudetud ilma loata.

 • Tehnoloogiad: Hash-funktsioonid (SHA-256), digitaalallkirjad, versioonihaldus.
 • Protsessid: Andmete valideerimine, muutuste logimine ja jälgimine.
 • Kontrollid: Auditeerimislogid, juurdepääsukontroll, versioonikontrollisüsteemid.
Kättesaadavus

Kättesaadavus tagab, et volitatud isikutel on juurdepääs süsteemidele ja andmetele alati, kui see on vajalik. See element on kriitilise tähtsusega, et süsteemid oleksid töövalmis ja andmed kättesaadavad.

 • Tehnoloogiad: Koondamine ja varukoopiad, üleküllus (redundancy), DDoS kaitse.
 • Protsessid: Katastroofitaaste plaanid, varukoopia haldus.
 • Kontrollid: Süsteemide jälgimine, kõrge töökindlusega (HA) lahendused, jõudluse jälgimine.

Kokkuvõte

Küberturvalisuse peamised elemendid — konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus — on olulised tagamaks, et andmed ja süsteemid on kaitstud volitamata juurdepääsu, kahjustuste ja rünnakute eest. Konfidentsiaalsus kaitseb andmeid volitamata juurdepääsu eest, terviklikkus tagab andmete täpsuse ja muutumatuse, ning kättesaadavus tagab, et volitatud isikud saavad alati juurdepääsu vajalikule teabele ja süsteemidele. Küberturvalisus hõlmab mitmesuguseid tehnoloogiaid, protsesse ja kontrolle, et neid põhielemente tõhusalt rakendada ja säilitada.

2. Küberrünnakud

Küberrünnakud on pahatahtlikud tegevused, mille eesmärk on kahjustada, häirida või hankida volitamata juurdepääs süsteemidele, võrkudele või andmetele. Mõistmine, kuidas need rünnakud toimivad ja millised on nende tüübid, aitab organisatsioonidel paremini valmistuda ja kaitsta end võimalike ohtude eest.

Tüübid

Pahavara

Pahavara (malware) on katusmõiste, mis hõlmab mitmesuguseid pahatahtlikke tarkvarasid, mis kahjustavad või võtavad üle arvutisüsteeme.

 • Viirused: Levivad nakatunud failide või programmide kaudu, paljunevad ja levivad teistesse süsteemidesse.
 • Ussid: Iseseisvalt paljunev pahavara, mis levib võrgu kaudu, ilma kasutaja sekkumiseta.
 • Troojalased: Pahavara, mis maskeerub legitiimse tarkvarana, kuid täidab pahatahtlikke ülesandeid.
 • Lunavara: Krüpteerib kasutaja andmed ja nõuab lunaraha nende vabastamise eest.
Andmepüük

Andmepüük (phishing) on rünne, kus ründaja püüab petta ohvrit, et saada konfidentsiaalset teavet, näiteks paroole või krediitkaardiandmeid.

 • E-kirjad ja Sõnumid: Ründaja saadab petlikke e-kirju või sõnumeid, mis näivad olevat pärit usaldusväärsest allikast, suunates ohvrit sisestama tundlikku teavet.
Teenusetõkestusrünnakud (DDoS)

Teenusetõkestusrünnakud (Distributed Denial of Service, DDoS) on rünnakud, mille eesmärk on muuta süsteem kättesaamatuks, ülekoormates selle liiklusega.

 • Ülekoormus: Ründaja kasutab suurt hulka kompromiteeritud seadmeid, et saata ohvri süsteemile tohutu hulk päringuid, tekitades ülekoormust ja süsteemi krahhi.
Nuhkvara

Nuhkvara (spyware) on tarkvara, mis kogub kasutajate teadmata teavet nende tegevuste kohta.

 • Andmete Kogumine: Nuhkvara võib koguda kasutaja veebisirvimise ajalugu, paroole, krediitkaardiandmeid ja muud tundlikku teavet.
Lunavara

Lunavara (ransomware) on tarkvara, mis krüpteerib kasutaja andmed ja nõuab lunaraha nende vabastamise eest.

 • Andmete Krüpteerimine: Ründaja kasutab krüptimist, et muuta andmed kättesaamatuks, ning nõuab lunaraha vastutasuks dekrüpteerimisvõtme eest.

Näited

Stuxnet

Stuxnet on keeruline pahavara, mis ründas Iraani tuumaprogrammi, kahjustades tsentrifuugid, mida kasutati uraani rikastamiseks.

 • Mõju: Stuxneti rünnak näitas, kui haavatavad on tööstuslikud juhtimissüsteemid (ICS) küberrünnakute ees, ning tõi esile vajaduse tõhustatud küberturvalisuse järele tööstuslikes infrastruktuurides.
WannaCry

WannaCry on lunavara, mis levis kiiresti üle maailma, nakatades sadu tuhandeid arvuteid ja põhjustades ulatuslikku kahju.

 • Mõju: WannaCry rünnak näitas, kui oluline on tarkvara regulaarne uuendamine ja turvapaikade rakendamine, et kaitsta süsteeme lunavara rünnakute eest.

Kokkuvõte

Küberrünnakud on mitmekesised ja arenevad pidevalt, ohustades süsteemide, võrgu ja andmete turvalisust. Pahavara, andmepüük, DDoS-rünnakud, nuhkvara ja lunavara on mõned peamised rünnakutüübid, millega organisatsioonid peavad arvestama. Reaalsed juhtumid, nagu Stuxnet ja WannaCry, toovad esile küberrünnakute tõsised tagajärjed ja vajaduse tõhusa küberturvalisuse järele tööstuslikes ja kriitilistes infrastruktuurides. Küberrünnakutega toimetulek nõuab pidevat valvsust, turvameetmete rakendamist ja teadlikkust ründajate taktikatest.

3. Küberrünnakute Mõistmine ja Toimetulek

Küberrünnakutega tõhus toimetulek nõuab nende varajast tuvastamist, kiiret reageerimist ja ennetusmeetmete rakendamist. Allpool on kirjeldatud peamised strateegiad ja meetodid küberrünnakute tuvastamiseks, neile reageerimiseks ja nende ennetamiseks.

Tuvastamine

Anomaaliate Tuvastamine

Anomaaliate Tuvastamine hõlmab ebahariliku tegevuse jälgimist võrgus ja süsteemides. See võimaldab tuvastada potentsiaalseid küberrünnakuid enne, kui need jõuavad põhjustada kahju.

 • Normaalne Käitumine: Määrake, mis on süsteemi või võrgu normaalne käitumine, sealhulgas liiklusmustrid, kasutajate tegevused ja süsteemide ressursikasutus.
 • Anomaaliate Tuvastus: Kasutage tööriistu ja algoritme, et tuvastada kõrvalekaldeid normaalsest käitumisest, mis võivad viidata võimalikule rünnakule.
Turvamonitooring

Turvamonitooring tähendab pidevat jälgimist turvatarkvarade ja seadmete abil, et avastada ja reageerida turvaintsidentidele reaalajas.

 • Reaalajas Monitooring: Kasutage turvamonitooringu lahendusi, nagu SIEM (Security Information and Event Management) süsteemid, mis koguvad ja analüüsivad turvaandmeid reaalajas.
 • Automatiseeritud Häired: Seadistage automaatsed teavitussüsteemid, mis hoiavad turvameeskonda kursis võimalike turvaintsidentidega kohe, kui need avastatakse.

Reageerimine

Intsidentide Halduse Protokollid

Intsidentide Halduse Protokollid on samm-sammulised juhised küberrünnakutele reageerimiseks, tagades koordineeritud ja tõhusa vastuse.

 • Intsidentide Klassifitseerimine: Määratlege erinevate intsidentide tüübid ja raskusastmed, et prioriseerida reageerimisvõimalusi.
 • Reageerimisprotokollid: Koostage üksikasjalikud juhised konkreetsete ründetüüpide käsitlemiseks, sealhulgas esialgsed vastused, tõrje meetmed ja taastamistegevused.
Kriisijuhtimine

Kriisijuhtimine hõlmab hädaolukorra meeskonna koostamist ja tegevusplaanide loomist, et tulla toime tõsiste küberintsidentidega.

 • Hädaolukorra Meeskond: Koostage meeskond, kuhu kuuluvad turvaeksperdid, IT-spetsialistid ja juhtkonna esindajad, kes vastutavad kriisi ajal.
 • Tegevusplaanid: Arendage välja tegevusplaanid, mis kirjeldavad hädaolukorra protseduure, suhtluskanaleid ja kriitiliste süsteemide kaitsmise meetmeid.

Ennetamine

Kaitsemeetmed

Kaitsemeetmed hõlmavad tehnoloogiaid ja meetodeid, mis aitavad vältida küberrünnakuid ja kaitsta süsteeme ja andmeid.

 • Tulemüürid: Kasutage tulemüüre, et kontrollida ja filtreerida võrguliiklust, vältides volitamata juurdepääsu.
 • IDS/IPS: Rakendage sissetungide tuvastamise ja ennetamise süsteeme, et tuvastada ja blokeerida kahtlane tegevus reaalajas.
 • Krüptimine: Krüpteerige andmed, et kaitsta neid volitamata juurdepääsu eest nii liikumisel kui ka salvestamisel.
 • Turvaplaastrid: Hoidke tarkvara ja süsteemid ajakohasena, rakendades regulaarselt turvapaikasid ja uuendusi.
Parimad Praktikad

Parimad Praktikad hõlmavad turvalisuse tagamiseks vajalikke protsesse ja tavasid.

 • Regulaarne Koolitus: Korraldage töötajatele regulaarseid koolitusi küberohutuse kohta, et tõsta teadlikkust ja vähendada inimlikke vigu.
 • Tugevad Paroolid: Nõudke tugevaid ja keerulisi paroole ning regulaarselt vahetatavaid paroolipoliitikaid.
 • Kahefaktoriline Autentimine: Rakendage kahefaktorilist autentimist, et lisada täiendav turvakiht.
 • Varukoopiad: Tehke regulaarselt varukoopiaid kriitilistest andmetest ja süsteemidest, et tagada taastamine küberrünnaku korral.

Kokkuvõte

Küberrünnakute mõistmine ja tõhus toimetulek nõuab varajast tuvastamist, kiiret reageerimist ja ennetusmeetmete rakendamist. Anomaaliate tuvastamine ja turvamonitooring võimaldavad avastada rünnakuid varases staadiumis, samas kui intsidentide halduse protokollid ja kriisijuhtimine tagavad koordineeritud ja tõhusa reageerimise. Kaitsemeetmed, nagu tulemüürid, IDS/IPS, krüptimine ja turvaplaastrid, ning parimad praktikad, nagu regulaarne koolitus, tugevad paroolid, kahefaktoriline autentimine ja varukoopiate tegemine, aitavad ennetada küberrünnakuid ja kaitsta organisatsiooni vara.

4. Eesti Infoturbestandard

Infoturbestandardid on reeglite ja juhiste kogumid, mis on loodud organisatsioonide andmete ja süsteemide kaitsmiseks. Eestis kasutatakse nii riiklikke kui ka rahvusvahelisi infoturbestandardeid, et tagada infovarade kaitse ja vastavus regulatiivsetele nõuetele.

Standardi Ülevaade

Eesti Riiklikud Infoturbestandardid

ISKE (Infosüsteemide Kolmeastmeline Etalonturbe Süsteem): ISKE on Eesti riiklik infoturbestandard, mis on loodud tagama infosüsteemide turvalisust avalikus sektoris. ISKE põhineb Saksa infoturbestandardil IT-Grundschutz ja jaguneb kolmeks turbeklassiks (T1, T2, T3), mis määravad, milliseid turvameetmeid tuleb rakendada.

 • T1 (Põhiturve): Rakendatakse kõikides süsteemides, mis vajavad baas-turvameetmeid.
 • T2 (Keskmine turve): Rakendatakse süsteemides, mis sisaldavad tundlikke andmeid ja vajavad kõrgemat turvataset.
 • T3 (Kõrge turve): Rakendatakse süsteemides, mis sisaldavad väga tundlikke andmeid ja vajavad kõige kõrgemat turvataset.
Rahvusvahelised Standardid

ISO/IEC 27001: Rahvusvaheline standard, mis määrab infoturbe juhtimissüsteemi (ISMS) nõuded. See hõlmab riskihindamist, turvapoliitikaid, protseduure ja kontrollmehhanisme, et tagada infoturbe juhtimine organisatsioonis.

 • Põhielemendid: Riskihindamine, turvapoliitikad, turvameetmed, pidev jälgimine ja parendamine.
 • Sertifitseerimine: Organisatsioonid saavad taotleda ISO/IEC 27001 sertifikaati, mis tõendab nende vastavust standardile.

NIST (National Institute of Standards and Technology): Ameerika Ühendriikide riiklik standard, mis pakub põhjalikke juhiseid infoturbe tagamiseks. NIST-i raamistikud, nagu NIST SP 800-53, pakuvad kontrollnimekirju ja parimaid tavasid infoturbe rakendamiseks.

 • Kontrollnimekirjad: Spetsiifilised juhised ja kontrollpunktid, et tagada erinevate turvameetmete rakendamine.
 • Raamistikud: Struktuuride ja protsesside kogum, mis aitab organisatsioonidel juhtida ja parandada oma infoturbe praktikaid.

Vastavus ja Järelevalve

Regulatiivsed Nõuded

Seadused ja Regulatsioonid: Organisatsioonid peavad järgima mitmesuguseid seadusi ja regulatsioone, mis nõuavad teatud infoturbe meetmete rakendamist. Näiteks:

 • GDPR (General Data Protection Regulation): Euroopa Liidu määrus, mis nõuab isikuandmete kaitset ja sätestab karmid nõuded andmetöötlusele ja -kaitsele.
 • Riigi Infosüsteemide Haldus: Kohalikud seadused ja määrused, mis reguleerivad avaliku sektori infosüsteemide haldamist ja turvamist.
Auditid ja Järelevalve

Auditid: Regulaarne auditite läbiviimine aitab tagada, et organisatsioon vastab kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele. Auditid võivad olla siseauditid (teostatud organisatsiooni sees) või välishindajad (kolmandate osapoolte teostatud).

 • Siseauditid: Organisatsiooni enda töötajad või sõltumatud siseaudiitorid hindavad vastavust ja tuvastavad võimalikke puudujääke.
 • Välisauditid: Kolmandate osapoolte audiitorid hindavad organisatsiooni vastavust standarditele ja seadustele, pakkudes sõltumatut hinnangut ja soovitusi parendamiseks.

Järelevalve: Pidev jälgimine ja hindamine tagavad, et turvameetmeid rakendatakse tõhusalt ja kooskõlas kehtivate nõuetega.

 • Kontrollimeetmed: Kasutatakse turvameetmeid, nagu tulemüürid, IDS/IPS, logimine ja jälgimissüsteemid, et pidevalt jälgida ja hinnata süsteemide turvalisust.
 • Raporteerimine: Regulaarne turvaraportite koostamine ja esitamine juhtkonnale ning vastavatele reguleerivatele asutustele, et dokumenteerida turvaseisundit ja vastavust nõuetele.

Kokkuvõte

Eesti infoturbestandardid ja rahvusvahelised standardid, nagu ISKE, ISO/IEC 27001 ja NIST, pakuvad põhjalikke juhiseid ja nõudeid infosüsteemide turvalisuse tagamiseks. Regulatiivsed nõuded ja regulaarne auditite ja järelevalve läbiviimine aitavad tagada, et organisatsioonid vastavad kehtivatele seadustele ja standarditele. Nende standardite järgimine ja pidev järelevalve aitavad kaitsta organisatsiooni andmeid ja süsteeme küberohtude eest ning tagada vastavuse regulatiivsetele nõuetele.

5. IND. Tööstuse IT

Tööstuslikud IT-süsteemid mängivad kriitilist rolli kaasaegses tööstuses, võimaldades reaalajas jälgimist, juhtimist ja andmete kogumist. Need süsteemid on tihti integreeritud füüsiliste protsessidega, mis teeb neist kriitilise tähtsusega osad, mida tuleb kaitsta küberohtude eest.

Tööstuslikud IT-süsteemid

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

SCADA on süsteem, mis võimaldab järelevalvet ja andmete kogumist tööstuslikes ja infrastruktuuri protsessides. SCADA-süsteemid koguvad andmeid kaugseadmetest ja võimaldavad operaatoreil juhtida protsesse reaalajas.

 • Komponendid:
 • HMI (Human-Machine Interface): Liides, mille kaudu operaatorid suhtlevad SCADA-süsteemiga.
 • RTU-d (Remote Terminal Units): Seadmed, mis koguvad andmeid ja saadavad need SCADA-süsteemile.
 • PLC-d (Programmable Logic Controllers): Programmeeritavad kontrollerid, mis juhivad protsesse ja suhtlevad SCADA-süsteemiga.
 • Kommunikatsioonivõrk: Võrk, mis ühendab erinevad SCADA-komponendid ja võimaldab andmeedastust.
ICS (Industrial Control Systems)

ICS hõlmab mitmesuguseid juhtimissüsteeme, mida kasutatakse tööstuslikes tootmisprotsessides. ICS-süsteemid hõlmavad SCADA-süsteeme, DCS (Distributed Control Systems) ja muude automatiseeritud juhtimissüsteemide kombinatsiooni.

 • Komponendid:
 • Sensorid ja Aktuaatorid: Seadmed, mis koguvad andmeid ja rakendavad juhtimissignaale füüsilistele protsessidele.
 • Kontrollerid: Seadmed, nagu PLC-d ja DCS-id, mis töötlevad andmeid ja juhivad protsesse.
 • HMI: Operatsiooniliidesed, mis võimaldavad operaatoritel jälgida ja juhtida protsesse.

Turvariskid ja Lahendused

Peamised Riskid

Tööstuslikud IT-süsteemid on avatud mitmesugustele turvariskidele, mis võivad põhjustada tõsiseid häireid ja kahjustusi.

 • Pahavara: Viirused, ussid, troojalased ja lunavara, mis võivad kahjustada või võtta üle tööstuslikke IT-süsteeme.
 • Näide: Stuxneti viirus, mis ründas Iraani tuumaobjekte, manipuleerides tsentrifuugide kiirust.
 • Füüsiline Juurdepääs: Volitamata füüsiline juurdepääs kriitilistele seadmetele ja süsteemidele, mis võib põhjustada häireid või kahjustusi.
 • Näide: Füüsiline juurdepääs serveriruumi, mis võimaldab ründajal otse manipuleerida süsteemidega.
 • Sisemised Ohud: Organisatsiooni töötajate või alltöövõtjate pahatahtlik tegevus või hooletus, mis võib ohustada süsteeme ja andmeid.
 • Näide: Pahatahtlik töötaja, kes manipuleerib andmetega või kahjustab süsteeme.
Turvalahendused

Tööstuslike IT-süsteemide kaitsmiseks on vajalikud mitmesugused turvalahendused, mis vähendavad riske ja tagavad süsteemide töökindluse.

 • Eraldatud Võrgud:
 • Võrgu Segmentimine: ICS ja SCADA-süsteemide eraldamine üldisest IT-võrgust, et piirata ründajate juurdepääsu kriitilistele süsteemidele.
 • DMZ (Demilitarized Zone): Kasutamine võrgu segmendi loomiseks, mis eraldab avaliku võrgu ja privaatvõrgu, vähendades võimalike rünnakute mõju.
 • Tulemüürid:
 • Tulemüüri Konfiguratsioon: Kasutamine tulemüüre, et kontrollida ja filtreerida liiklust ICS ja SCADA-süsteemide ja muude võrkude vahel.
 • Reeglite Rakendamine: Kehtestamine ranged tulemüüri reeglid, et blokeerida volitamata juurdepääs ja lubada ainult vajalikku liiklust.
 • Regulaarne Turvaaudit:
 • Auditid ja Hindamised: Korraldamine regulaarseid turvaauditeid ja riskihindamisi, et tuvastada nõrkused ja parandada turvameetmeid.
 • Paranduste Elluviimine: Auditite ja hindamiste tulemuste põhjal turvameetmete parendamine ja uuendamine.

Kokkuvõte

Tööstuslikud IT-süsteemid, nagu SCADA ja ICS, on kriitilise tähtsusega kaasaegses tööstuses, võimaldades tõhusat ja turvalist protsesside juhtimist. Need süsteemid on aga avatud mitmesugustele turvariskidele, sealhulgas pahavara, füüsiline juurdepääs ja sisemised ohud. Turvalahendused, nagu eraldatud võrgud, tulemüürid ja regulaarsed turvaauditid, on vajalikud nende riskide vähendamiseks ja süsteemide kaitsmiseks. Tööstuslike IT-süsteemide turvalisuse tagamine nõuab pidevat valvsust ja pidevat parendamist, et kaitsta kriitilisi infrastruktuure ja tagada nende töökindlus.