1. Andmeside Turvalisus

 1. Mis on andmeside turvalisuse peamine eesmärk?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Andmete turvaline edastamine ja volitamata juurdepääsu ennetamine
 • c) Andmete dubleerimine
 • d) Andmete kustutamine
 1. Milline tehnoloogia tagab andmeside krüpteerimise?
 • a) FTP
 • b) SMTP
 • c) TLS/SSL
 • d) HTTP
 1. Mis on VPN-i peamine ülesanne?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Turvalise ja krüpteeritud ühenduse loomine avaliku võrgu kaudu
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Failide jagamine
 1. Kuidas aitab tunneldamine andmeside turvalisust tagada?
 • a) Suurendades andmeliiklust
 • b) Edastades andmed turvalises kanalites, vältides volitamata ligipääsu
 • c) Tihendades andmeid
 • d) Andmeid dubleerides
 1. Mis on TLS-i peamine funktsioon andmeside turvalisuses?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Andmete krüpteerimine ja konfidentsiaalsuse tagamine
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Andmete jagamine

2. Võrguturvalisus

 1. Mis on võrguturvalisuse peamine eesmärk?
 • a) Võrgu jõudluse parandamine
 • b) Kaitsta võrku küberrünnakute ja volitamata juurdepääsu eest
 • c) Võrgu tihendamine
 • d) Andmete jagamine
 1. Milline tehnoloogia aitab tuvastada ja ennetada võrgu sissetunge?
 • a) DHCP
 • b) IDS/IPS
 • c) SMTP
 • d) FTP
 1. Kuidas aitab võrgu segmenteerimine turvalisust parandada?
 • a) Suurendades andmeliiklust
 • b) Jagades võrgu väiksemateks osadeks ja piirates liikluse levikut
 • c) Andmete tihendamine
 • d) Failide jagamine
 1. Mis on tulemüüri peamine funktsioon?
 • a) Suurendada andmeliiklust
 • b) Kontrollida ja piirata võrgu liiklust
 • c) Tihendada andmeid
 • d) Failide jagamine
 1. Mis on VLAN-i peamine ülesanne võrgu turvalisuses?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Loovad virtuaalsed kohtvõrgud liikluse eraldamiseks ja turvalisuse parandamiseks
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Failide jagamine

3. IoT Turvalisus

 1. Mis on IoT turvalisuse peamine eesmärk?
 • a) IoT-seadmete energiatarbimise vähendamine
 • b) IoT-seadmete turvalisuse tagamine ja turvariskide vähendamine
 • c) IoT-seadmete andmete tihendamine
 • d) IoT-seadmete dubleerimine
 1. Milline protokoll tagab turvalise ühenduse IoT-seadmetele?
 • a) HTTP
 • b) MQTT üle TLS
 • c) FTP
 • d) SMTP
 1. Miks on IoT-seadmete tarkvarauuendus oluline?
 • a) Energiatarbimise vähendamiseks
 • b) Seadmete töökiiruse suurendamiseks
 • c) Turvapaikade rakendamiseks ja tuntud haavatavuste kõrvaldamiseks
 • d) Andmete kustutamiseks
 1. Kuidas aitab turvaliste protokollide kasutamine IoT-seadmete turvalisust tagada?
 • a) Suurendades seadmete energiatarbimist
 • b) Krüpteerides andmed ja tagades nende konfidentsiaalsuse
 • c) Andmeid dubleerides
 • d) Andmeid tihendades
 1. Mis on IoT-seadmete anonüümimise eesmärk?
 • a) Energiatarbimise vähendamine
 • b) Isikuandmete kaitsmine ja tuvastamise raskendamine
 • c) Andmete dubleerimine
 • d) Andmete tihendamine

4. Füüsiline Turvalisus

 1. Mis on füüsilise turvalisuse peamine eesmärk?
 • a) Seadmete energiatarbimise vähendamine
 • b) Seadmete ja andmekeskuste kaitse füüsiliste rünnakute ja varguste eest
 • c) Andmete tihendamine
 • d) Failide jagamine
 1. Kuidas aitavad lukustatud kapslid ja kapid seadmete turvalisust tagada?
 • a) Suurendades seadmete energiatarbimist
 • b) Kaitstes seadmeid volitamata juurdepääsu ja varguste eest
 • c) Tihendades andmeid
 • d) Failide jagamine
 1. Millised seadmed tagavad füüsilise juurdepääsu kontrolli?
 • a) Printerid ja skannerid
 • b) Turvakaardid ja biomeetrilised andurid
 • c) Kuvarid ja kõlarid
 • d) Hiired ja klaviatuurid
 1. Mis on valvekaamerate peamine funktsioon?
 • a) Energiatarbimise vähendamine
 • b) Pidev jälgimine ja salvestamine volitamata juurdepääsu ennetamiseks
 • c) Andmete tihendamine
 • d) Failide jagamine
 1. Miks on oluline, et andmekeskustes kasutatakse füüsilist juurdepääsu kontrolli?
 • a) Seadmete jõudluse suurendamiseks
 • b) Kaitsmaks tundlikke süsteeme volitamata juurdepääsu eest
 • c) Tihendamaks andmeid
 • d) Failide jagamiseks

5. Andmekaitse

 1. Mis on andmekaitse peamine eesmärk?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Isikuandmete ja tundlike andmete kaitsmine volitamata juurdepääsu eest
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Andmete dubleerimine
 1. Mis on GDPR-i eesmärk?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Isikuandmete kaitse ja töötlemise regulatsioon
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Failide jagamine
 1. Kuidas aitab andmete anonüümimine turvalisust tagada?
 • a) Suurendades andmete suurust
 • b) Muutes andmed selliselt, et konkreetset isikut ei saa tuvastada
 • c) Andmete kustutamise kaudu
 • d) Andmeid dubleerides
 1. Mis on andmete pseudonüümimise peamine funktsioon?
 • a) Andmete suuruse suurendamine
 • b) Isikuandmete asendamine pseudonüümidega tuvastamise raskendamiseks
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Andmete tihendamine
 1. Miks on oluline järgida GDPR-i nõudeid andmekaitses?
 • a) Andmete suuruse suurendamiseks
 • b) Isikuandmete kaitse ja andmete töötlemise regulatsiooni tagamiseks
 • c) Andmete kustutamiseks
 • d) Failide jagamiseks

6. Hädaolukorra Plaanid

 1. Mis on hädaolukorra plaanide peamine eesmärk?
 • a) Energiatarbimise vähendamine
 • b) Valmisolek ja kiire taastumine küberintsidentidest
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Failide jagamine
 1. Mis on intsidentide halduse protokollide eesmärk?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Küberintsidentide tuvastamine, teavitamine ja lahendamine
 • c) Andmete dubleerimine
 • d) Failide jagamine
 1. Kuidas aitab andmete varundamine taastamise protokollides?
 • a) Suurendades andmete suurust
 • b) Tagades, et kahjustatud andmed saab kiiresti taastada
 • c) Andmete kustutamise kaudu
 • d) Failide jagamise kaudu
 1. Mis on oluline samm taastamise protokollides pärast küberintsidenti?
 • a) Andmete suuruse suurendamine
 • b) Andmete varukoopiate kasutamine ja süsteemide uuesti käivitamine
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Failide jagamine
 1. Miks on oluline koostada intsidentide halduse protokollid?
 • a) Energiatarbimise vähendamiseks
 • b) Küberintsidentidele kiire ja tõhusa reageerimise tagamiseks
 • c) Andmete kustutamiseks
 • d) Failide jagamiseks

7. Järelevalve ja Logimine

 1. Mis on järelevalve ja logimise peamine eesmärk?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Süsteemide pidev jälgimine ja auditeerimine turvalisuse tagamiseks
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Failide jagamine
 1. Kuidas aitavad logimissüsteemid turvalisust tagada?
 • a) Suurendades andmete suurust
 • b) Salvestades kõik süsteemide ja võrkude tegevused tuvastamiseks ja auditiks
 • c) Andmete kustutamise kaudu
 • d) Failide jagamise kaudu
 1. Mis on SIEM-lahenduste peamine funktsioon?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Logide analüüsimine ja turvaintsidentide tuvastamine reaalajas
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Failide jagamine
 1. Kuidas aitab SIEM-lahendus külmasüsteemide turvalisust tagada?
 • a) Suurendades andmete suurust
 • b) Tuvastades turvaintsidente reaalajas ja teavitades IT-personali
 • c) Andmete kustutamise kaudu
 • d) Failide jagamise kaudu
 1. Mis on oluline samm järelevalve ja logimise protsessis?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Logide korrapärane analüüsimine ja auditeerimine
 • c) Andmete kustutamine
 • d) Failide jagamine