1. IP-aadressi Filtreerimine

Wireshark on võimas võrguanalüsaator, mis võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida võrgu liiklust. Üks peamisi Wiresharki funktsioone on kuvafiltrite kasutamine, mis võimaldab kasutajatel filtreerida liiklust konkreetsete kriteeriumite alusel. IP-aadressi filtreerimine on üks kõige sagedamini kasutatavaid filtreerimismeetodeid, mis võimaldab jälgida ja analüüsida liiklust kindlate IP-aadresside põhjal.

IP-aadressi Põhised Filtrid

Filtreerimine IP-aadressi Alusel

Filtreerimine IP-aadressi alusel võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida liiklust, mis on seotud konkreetsete IP-aadressidega. See on kasulik võrgutõrgete diagnoosimisel, turvalisuse jälgimisel ja võrguliikluse analüüsimisel.

 • IP-aadressi põhine filtreerimine: Wireshark võimaldab filtreerida pakette, mis on saadetud kindlast IP-aadressist või saadud kindlale IP-aadressile.
 • Näide: Jälgida kogu liiklust, mis on saadetud IP-aadressilt 192.168.1.1.
 • Filtrikäsud:
  • ip.addr == 192.168.1.1 (filtreerib kõik paketid, kus lähte- või sihtaadress on 192.168.1.1)
  • ip.src == 192.168.1.1 (filtreerib paketid, kus lähteaadress on 192.168.1.1)
  • ip.dst == 192.168.1.1 (filtreerib paketid, kus sihtaadress on 192.168.1.1)
Kuidas Jälgida ja Filtreerida Liiklust Konkreetsete IP-aadresside Põhjal
 • Lähte- ja sihtaadressi filtreerimine: Wiresharkis saab määrata filtreid, mis põhinevad kas lähte- või sihtaadressil. See võimaldab jälgida, kuidas konkreetne seade suhtleb võrgus.
 • Näide: Kui soovite jälgida kõiki pakette, mis on saadetud IP-aadressilt 10.0.0.1 teisele IP-aadressile, võite kasutada filtrit ip.src == 10.0.0.1.
 • Mitme IP-aadressi filtreerimine: Võimalik on ka jälgida liiklust mitme IP-aadressi vahel, kasutades loogilisi operaatorid nagu and ja or.
 • Näide: Filtreerimiseks, mis hõlmab pakette kahest IP-aadressist (192.168.1.1 ja 10.0.0.1), kasutage filtrit ip.addr == 192.168.1.1 or ip.addr == 10.0.0.1.

Näide IP-aadressi Filtreerimisest Wiresharkis

Ettevõtte Võrgustruktuur:

 • Server: 192.168.1.100
 • Tööjaam 1: 192.168.1.101
 • Tööjaam 2: 192.168.1.102

Jälgimine ja Filtreerimine:

 • Serveri Liiklus: Jälgida kogu liiklust, mis läheb serverisse ja serverist (192.168.1.100).
 • Filtrikäsk: ip.addr == 192.168.1.100
 • Tööjaamadevaheline Liiklus: Jälgida tööjaamadevahelist liiklust (192.168.1.101 ja 192.168.1.102).
 • Filtrikäsk: ip.addr == 192.168.1.101 and ip.addr == 192.168.1.102

Kuidas Luua ja Kasutada Kuvafiltreid Wiresharkis

 1. Wiresharki avamine ja liikluse jälgimine:
 • Käivitage Wireshark ja valige võrguliides, mida soovite jälgida.
 • Vajutage nuppu “Start” liikluse jälgimiseks.
 1. Filtri määramine:
 • Sisestage filtrikäsud Wiresharki filtripaneelile ja vajutage “Enter”.
 • Näiteks, sisestage ip.addr == 192.168.1.1 kogu liikluse filtreerimiseks, mis on seotud IP-aadressiga 192.168.1.1.
 1. Filtri Rrakendamine ja analüüs:
 • Wireshark kuvab ainult need paketid, mis vastavad määratud filtrile.
 • Analüüsige filtreeritud liiklust, et tuvastada probleemid või jälgida võrguaktiivsust.

Kokkuvõte

IP-aadressi filtreerimine Wiresharkis on võimas vahend, mis võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida liiklust konkreetsete IP-aadresside põhjal. Filtrid nagu ip.addr, ip.src ja ip.dst aitavad määratleda, millist liiklust jälgida, muutes võrgutõrgete diagnoosimise ja võrgu turvalisuse jälgimise lihtsamaks. Näited ja juhised filtrite seadistamiseks Wiresharkis aitavad kasutajatel tõhusalt liiklust jälgida ja analüüsida, pakkudes selge ülevaate võrgu toimimisest.

2. Portide Filtreerimine

Wireshark võimaldab filtreerida võrgu liiklust mitte ainult IP-aadresside, vaid ka portide alusel. Portide filtreerimine on kasulik, et jälgida liiklust, mis on seotud konkreetsete rakenduste või teenustega, kuna paljud protokollid ja teenused kasutavad kindlaid portnumbreid.

Portide Põhised Filtrid

Filtreerimine Portnumbrite Alusel

Filtreerimine portnumbrite alusel võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida liiklust, mis liigub kindlate portide kaudu. See on kasulik rakenduste ja teenuste analüüsimisel, turvalisuse jälgimisel ning võrgutõrgete diagnoosimisel.

 • Portide põhine filtreerimine: Wireshark võimaldab filtreerida pakette, mis on seotud kindlate portnumbritega. Seda saab teha nii lähte- kui ka sihtportide alusel.
 • Näide: Jälgida kogu liiklust, mis kasutab porti 80 (HTTP).
 • Filtrikäsud:
  • tcp.port == 80 (filtreerib kõik TCP paketid, mis kasutavad porti 80)
  • udp.port == 53 (filtreerib kõik UDP paketid, mis kasutavad porti 53)
  • tcp.srcport == 443 (filtreerib TCP paketid, kus lähteport on 443)
  • udp.dstport == 67 (filtreerib UDP paketid, kus sihtport on 67)
Kuidas Jälgida ja Filtreerida Liiklust Kindlate Portide Järgi
 • Lähte- ja sihtportide filtreerimine: Wiresharkis saab määrata filtreid, mis põhinevad kas lähte- või sihtportidel. See võimaldab jälgida, kuidas konkreetsed teenused või rakendused suhtlevad võrgus.
 • Näide: Kui soovite jälgida kõiki pakette, mis on saadetud lähteporti 22 kaudu (SSH), võite kasutada filtrit tcp.srcport == 22.
 • Mitme pordi filtreerimine: Võimalik on ka jälgida liiklust mitme pordi vahel, kasutades loogilisi operaatorid nagu and ja or.
 • Näide: Filtreerimiseks, mis hõlmab liiklust portide 80 ja 443 vahel, kasutage filtrit tcp.port == 80 or tcp.port == 443.

Näide Portide Filtreerimisest Wiresharkis

Ettevõtte Võrgustruktuur:

 • Veebiserver: Port 80 (HTTP)
 • Turvaprotsess: Port 443 (HTTPS)
 • DNS-server: Port 53 (UDP)

Jälgimine ja Filtreerimine:

 • Veebiliiklus: Jälgida kogu liiklust, mis kasutab HTTP porti (80).
 • Filtrikäsk: tcp.port == 80
 • Turvaline veebiliiklus: Jälgida kogu liiklust, mis kasutab HTTPS porti (443).
 • Filtrikäsk: tcp.port == 443
 • DNS Liiklus: Jälgida kogu liiklust, mis kasutab DNS porti (53).
 • Filtrikäsk: udp.port == 53

Kuidas Luua ja Kasutada Kuvafiltreid Wiresharkis

 1. Wiresharki avamine ja liikluse Jälgimine:
 • Käivitage Wireshark ja valige võrguliides, mida soovite jälgida.
 • Vajutage nuppu “Start” liikluse jälgimiseks.
 1. Filtri määramine:
 • Sisestage filtrikäsud Wiresharki filtripaneelile ja vajutage “Enter”.
 • Näiteks, sisestage tcp.port == 80 kogu liikluse filtreerimiseks, mis on seotud portiga 80.
 1. Filtri rakendamine ja analüüs:
 • Wireshark kuvab ainult need paketid, mis vastavad määratud filtrile.
 • Analüüsige filtreeritud liiklust, et tuvastada probleemid või jälgida võrguaktiivsust.

Kokkuvõte

Portide filtreerimine Wiresharkis on oluline funktsioon, mis võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida liiklust kindlate portnumbrite alusel. Filtrid nagu tcp.port, udp.port, tcp.srcport ja udp.dstport aitavad määratleda, millist liiklust jälgida, muutes võrgutõrgete diagnoosimise ja võrgu turvalisuse jälgimise lihtsamaks. Näited ja juhised filtrite seadistamiseks Wiresharkis aitavad kasutajatel tõhusalt liiklust jälgida ja analüüsida, pakkudes selge ülevaate võrgu toimimisest ja rakenduste suhtlemisest.

3. Protokolli Filtreerimine

Wireshark võimaldab filtreerida võrgu liiklust mitte ainult IP-aadresside ja portide, vaid ka protokollide alusel. Protokolli filtreerimine on kasulik, et jälgida ja analüüsida liiklust, mis kasutab kindlaid protokolle, nagu TCP, UDP või ICMP. See võimaldab sügavamat ülevaadet võrgu toimimisest ja aitab tõrkeotsingul ning turvalisuse jälgimisel.

Protokollipõhised Filtrid

Filtreerimine Protokollide Alusel

Filtreerimine protokollide alusel võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida liiklust, mis kasutab kindlaid protokolle. See on kasulik võrgu toimimise mõistmiseks, turvalisuse jälgimiseks ja võrgutõrgete diagnoosimiseks.

 • Protokollipõhine Filtreerimine: Wireshark võimaldab filtreerida pakette, mis on seotud kindlate protokollidega, nagu TCP, UDP, ICMP jt.
 • Näide: Jälgida kogu liiklust, mis kasutab TCP protokolli.
 • Filtrikäsud:
  • tcp (filtreerib kõik TCP paketid)
  • udp (filtreerib kõik UDP paketid)
  • icmp (filtreerib kõik ICMP paketid)
  • http (filtreerib kõik HTTP paketid)
  • dns (filtreerib kõik DNS paketid)
Kuidas Jälgida ja Filtreerida Liiklust Konkreetsete Protokollide Järgi
 • TCP ja UDP filtreerimine: Wiresharkis saab määrata filtreid, mis põhinevad TCP või UDP protokollidel. See võimaldab jälgida, kuidas andmeedastus toimub võrgu erinevate osade vahel.
 • Näide: Kui soovite jälgida kõiki pakette, mis kasutavad TCP protokolli, võite kasutada filtrit tcp.
 • ICMP filtreerimine: ICMP protokolli filtreerimine on kasulik võrgudiagnostikas, näiteks ping-käskude ja vastuste jälgimisel.
 • Näide: Jälgida kõiki ping-päringuid ja vastuseid, kasutades filtrit icmp.

Näide Protokolli Filtreerimisest Wiresharkis

Ettevõtte Võrgustruktuur:

 • Veebiserver: Kasutab HTTP (port 80) ja HTTPS (port 443) protokolle
 • DNS-server: Kasutab DNS protokolli (port 53)
 • Tööjaamad: Kasutavad erinevaid protokolle suhtlemiseks ja andmevahetuseks

Jälgimine ja Filtreerimine:

 • HTTP liiklus: Jälgida kogu liiklust, mis kasutab HTTP protokolli.
 • Filtrikäsk: http
 • DNS liiklus: Jälgida kogu liiklust, mis kasutab DNS protokolli.
 • Filtrikäsk: dns
 • ICMP liiklus: Jälgida kogu liiklust, mis kasutab ICMP protokolli.
 • Filtrikäsk: icmp

Kuidas Luua ja Kasutada Kuvafiltreid Wiresharkis

 1. Wiresharki avamine ja liikluse jälgimine:
 • Käivitage Wireshark ja valige võrguliides, mida soovite jälgida.
 • Vajutage nuppu “Start” liikluse jälgimiseks.
 1. Filtri määramine:
 • Sisestage filtrikäsud Wiresharki filtripaneelile ja vajutage “Enter”.
 • Näiteks, sisestage tcp kogu TCP liikluse filtreerimiseks.
 1. Filtri rakendamine ja analüüs:
 • Wireshark kuvab ainult need paketid, mis vastavad määratud filtrile.
 • Analüüsige filtreeritud liiklust, et tuvastada probleemid või jälgida võrguaktiivsust.

Kokkuvõte

Protokolli filtreerimine Wiresharkis on oluline funktsioon, mis võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida liiklust kindlate protokollide alusel. Filtrid nagu tcp, udp, icmp, http ja dns aitavad määratleda, millist liiklust jälgida, muutes võrgutõrgete diagnoosimise ja võrgu turvalisuse jälgimise lihtsamaks. Näited ja juhised filtrite seadistamiseks Wiresharkis aitavad kasutajatel tõhusalt liiklust jälgida ja analüüsida, pakkudes selge ülevaate võrgu toimimisest ja erinevate protokollide kasutamisest.

4. Voo Filtreerimine

Wireshark võimaldab mitte ainult IP-aadressi, pordi ja protokolli alusel filtreerida liiklust, vaid ka konkreetsete andmevoogude alusel. Voo filtreerimine on kasulik, et jälgida ja analüüsida konkreetseid andmevooge, mis liiguvad seadmete vahel, võimaldades detailset liikluse analüüsi ja tõrkeotsingut.

Voopõhised Filtrid

Voo Jälgimine ja Filtreerimine

Voo jälgimine ja filtreerimine võimaldab kasutajatel keskenduda konkreetsetele andmevoogudele, mis liiguvad seadmete vahel. Andmevoog koosneb seotud andmepakettidest, mis liiguvad lähteaadressilt sihtaadressile läbi kindla protokolli ja portide.

 • Voo Põhine Filtreerimine: Wireshark võimaldab filtreerida konkreetseid andmevooge, kasutades erinevaid parameetreid, nagu IP-aadressid, portnumbrid ja protokollid.
 • Näide: Jälgida kõiki pakette, mis liiguvad IP-aadressilt 192.168.1.1 IP-aadressile 192.168.1.2, kasutades TCP protokolli ja porti 80.
 • Filtrikäsud:
  • ip.src == 192.168.1.1 and ip.dst == 192.168.1.2 and tcp.port == 80
  • tcp.stream eq 1 (filtreerib konkreetse TCP voo, mille voonumber on 1)
Kuidas Jälgida ja Filtreerida Konkreetseid Andmevooge
 • Spetsiifiliste Voogude Filtreerimine: Wireshark võimaldab filtreerida ja jälgida andmevooge, kasutades täpseid parameetreid, nagu lähteaadress, sihtaadress, portnumbrid ja protokollid.
 • Näide: Kui soovite jälgida kõiki pakette, mis liiguvad lähteaadressilt 10.0.0.1 sihtaadressile 10.0.0.2, kasutage filtrit ip.src == 10.0.0.1 and ip.dst == 10.0.0.2.
 • Voonumbrite Kasutamine: Wireshark määrab igale TCP voole unikaalse voonumbri, mida saab kasutada konkreetse voo filtreerimiseks ja analüüsimiseks.
 • Näide: Konkreetse TCP voo jälgimiseks, mille voonumber on 5, kasutage filtrit tcp.stream eq 5.

Näide Voo Filtreerimisest Wiresharkis

Ettevõtte Võrgustruktuur:

 • Veebiserver: 192.168.1.100 (kasutab porti 80)
 • Tööjaam 1: 192.168.1.101
 • Tööjaam 2: 192.168.1.102

Jälgimine ja Filtreerimine:

 • Tööjaam 1 ja Veebiserver: Jälgida kogu liiklust, mis liigub tööjaamast 1 (192.168.1.101) veebiserverisse (192.168.1.100) läbi TCP protokolli ja porti 80.
 • Filtrikäsk: ip.src == 192.168.1.101 and ip.dst == 192.168.1.100 and tcp.port == 80
 • Konkreetne TCP Voo Jälgimine: Jälgida konkreetset TCP voogu, mille voonumber on 3.
 • Filtrikäsk: tcp.stream eq 3

Kuidas Luua ja Kasutada Kuvafiltreid Wiresharkis

 1. Wiresharki Avamine ja Liikluse Jälgimine:
 • Käivitage Wireshark ja valige võrguliides, mida soovite jälgida.
 • Vajutage nuppu “Start” liikluse jälgimiseks.
 1. Filtri Määramine:
 • Sisestage filtrikäsud Wiresharki filtripaneelile ja vajutage “Enter”.
 • Näiteks, sisestage ip.src == 192.168.1.101 and ip.dst == 192.168.1.100 and tcp.port == 80 konkreetse voo filtreerimiseks.
 1. Filtri Rakendamine ja Analüüs:
 • Wireshark kuvab ainult need paketid, mis vastavad määratud filtrile.
 • Analüüsige filtreeritud liiklust, et tuvastada probleemid või jälgida võrguaktiivsust.

Kokkuvõte

Voo filtreerimine Wiresharkis on võimas funktsioon, mis võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida konkreetseid andmevooge. Filtrid, mis põhinevad IP-aadressidel, portnumbritel ja protokollidel, aitavad määratleda, millist liiklust jälgida, muutes võrgutõrgete diagnoosimise ja võrgu turvalisuse jälgimise lihtsamaks. Näited ja juhised filtrite seadistamiseks Wiresharkis aitavad kasutajatel tõhusalt liiklust jälgida ja analüüsida, pakkudes selge ülevaate võrgu toimimisest ja konkreetsete voogude kasutamisest.

5. Hostinime Filtreerimine

Wireshark võimaldab filtreerida võrgu liiklust ka hostinimede alusel, mis on eriti kasulik, kui soovite jälgida liiklust konkreetsete seadmete vahel ilma IP-aadresse meelde jätmata. Hostinime filtreerimine võib lihtsustada võrguadministraatorite ja analüütikute tööd, pakkudes lihtsamat ja intuitiivsemat viisi võrguliikluse jälgimiseks ja analüüsimiseks.

Hostinime Põhised Filtrid

Filtreerimine Hostinimede Alusel

Filtreerimine hostinimede alusel võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida liiklust, kasutades seadmete hostinimesid. See on kasulik, kui IP-aadresse on raske meeles pidada või kui seadmete IP-aadressid võivad muutuda, kuid hostinimed jäävad samaks.

 • Hostinime Põhine Filtreerimine: Wireshark võimaldab filtreerida pakette, mis on seotud kindlate hostinimedega. See toimub läbi DNS päringute, kus hostinimed tõlgitakse IP-aadressideks.
 • Näide: Jälgida kogu liiklust, mis on seotud hostinimega “server.example.com”.
 • Filtrikäsud:
  • host server.example.com (filtreerib kõik paketid, mis on seotud hostinimega “server.example.com”)
Kuidas Kasutada Hostinimesid Liikluse Filtreerimiseks
 • DNS Päringud ja Vastused: Wireshark saab kasutada DNS päringuid ja vastuseid hostinimede tõlkimiseks IP-aadressideks, võimaldades filtreerida liiklust hostinimede alusel.
 • Näide: Kui soovite jälgida kogu liiklust hostinime “www.google.com” põhjal, teeb Wireshark DNS päringu, et tuvastada vastav IP-aadress, ja filtreerib liiklust selle IP-aadressi alusel.
 • Hostinime Filtreerimise Kombinatsioon: Wireshark võimaldab kombineerida hostinime filtreid teiste filtritega, nagu portnumbrid ja protokollid, et saada täpsem ülevaade liiklusest.
 • Näide: Filtreerida kogu HTTPS liiklust, mis on seotud hostinimega “secure.example.com”.
  • Filtrikäsk: host secure.example.com and tcp.port == 443

Näide Hostinime Filtreerimisest Wiresharkis

Ettevõtte Võrgustruktuur:

 • Veebiserver: Hostinimi “webserver.company.com”
 • Tööjaam 1: Hostinimi “workstation1.company.com”
 • Tööjaam 2: Hostinimi “workstation2.company.com”

Jälgimine ja Filtreerimine:

 • Veebiserveri Liiklus: Jälgida kogu liiklust, mis on seotud veebiserveri hostinimega “webserver.company.com”.
 • Filtrikäsk: host webserver.company.com
 • Tööjaama Liiklus: Jälgida kogu liiklust, mis on seotud tööjaama 1 hostinimega “workstation1.company.com”.
 • Filtrikäsk: host workstation1.company.com

Kuidas Luua ja Kasutada Hostinime Kuvafiltreid Wiresharkis

 1. Wiresharki Avamine ja Liikluse Jälgimine:
 • Käivitage Wireshark ja valige võrguliides, mida soovite jälgida.
 • Vajutage nuppu “Start” liikluse jälgimiseks.
 1. DNS Päringud ja Hostinime Tuvastamine:
 • Veenduge, et Wireshark suudab lahendada DNS päringud ja vastused, et tuvastada hostinimed ja nende vastavad IP-aadressid.
 1. Filtri Määramine:
 • Sisestage filtrikäsud Wiresharki filtripaneelile ja vajutage “Enter”.
 • Näiteks, sisestage host webserver.company.com kogu liikluse filtreerimiseks, mis on seotud hostinimega “webserver.company.com”.
 1. Filtri Rakendamine ja Analüüs:
 • Wireshark kuvab ainult need paketid, mis vastavad määratud filtrile.
 • Analüüsige filtreeritud liiklust, et tuvastada probleemid või jälgida võrguaktiivsust.

Kokkuvõte

Hostinime filtreerimine Wiresharkis on kasulik funktsioon, mis võimaldab kasutajatel jälgida ja analüüsida liiklust konkreetsete seadmete hostinimede alusel. Filtrid, mis kasutavad hostinimesid, muudavad võrgutõrgete diagnoosimise ja võrgu turvalisuse jälgimise lihtsamaks ja intuitiivsemaks. Näited ja juhised filtrite seadistamiseks Wiresharkis aitavad kasutajatel tõhusalt liiklust jälgida ja analüüsida, pakkudes selge ülevaate võrgu toimimisest ja hostinimede kasutamisest.