1. Mis aastal võeti kasutusele PROFIBUS-FMS?
  • A. 1985
  • B. 1990
  • C. 1995
  • D. 2000
  • Õige vastus: B
 2. Milline on PROFIBUS-DP maksimaalne andmevahetuskiirus?
  • A. 1 Mbit/s
  • B. 10 Mbit/s
  • C. 12 Mbit/s
  • D. 100 Mbit/s
  • Õige vastus: C
 3. Mis on PROFIBUS-PA maksimaalne sõlmede arv ühes võrgus?
  • A. 126
  • B. 250
  • C. 500
  • D. 1000
  • Õige vastus: B
 4. Milline OSI mudeli kiht ei ole PROFIBUS-võrkudes kasutusel?
  • A. 1. kiht
  • B. 2. kiht
  • C. 7. kiht
  • D. 4. kiht
  • Õige vastus: D
 5. Mis on PROFIBUS-DP kommunikatsioonimeetodiks?
  • A. Ülem/alluv
  • B. Võrdõiguslik
  • C. Mitmik-ülemseadmed
  • D. Kõik eelmainitud
  • Õige vastus: D
 6. Milline on tüüpiline ülekandemeedium PROFIBUS-DP jaoks?
  • A. Koaksiaalkaabel
  • B. Keerutatud juhtmepaar
  • C. Optiline kaabel
  • D. Traadita ühendus
  • Õige vastus: B
 7. Milline on PROFIBUS-DP ülemseadme funktsioon?
  • A. Kontrollida ja juhtida alluvseadmeid
  • B. Saatja ja vastuvõtja vahel andmevahetust optimeerida
  • C. Ühenduse loomine teiste võrguühendustega
  • D. Andmete krüpteerimine ja dekrüpteerimine
  • Õige vastus: A
 8. Mis on PROFIBUS-DP kaadri formaatide peamine komponent?
  • A. DA (sihtaadress)
  • B. SA (lähteaadress)
  • C. FC (funktsioonikood)
  • D. Kõik eelmainitud
  • Õige vastus: D
 9. Mis on PROFIBUS-DP rakendusalad?
  • A. Kontorivõrgud
  • B. Protsessihaldus ja tööstuslik automatiseerimine
  • C. Koduvõrgud
  • D. Meediavõrgud
  • Õige vastus: B
 10. Millise standardiga on PROFIBUS-PA kooskõlas?
  • A. ISO 9001
  • B. IEC 61158-2
  • C. IEEE 802.11
  • D. ANSI Z87.1
  • Õige vastus: B
 11. Milline kommunikatsioonimeetod on kasutusel PROFIBUS-PA võrkudes?
  • A. Üks-ühele
  • B. Üks-mitmele
  • C. Üks-kõigile
  • D. Kõik eelmainitud
  • Õige vastus: D
 12. Milline komponent määrab PROFIBUS-DP sõlmede aadressid?
  • A. IP-aadress
  • B. MAC-aadress
  • C. GSD fail
  • D. DNS-server
  • Õige vastus: C
 13. Mis on PROFIBUS-DP reageerimisaeg (TSDR) minimaalne väärtus?
  • A. 5Tbit
  • B. 11Tbit
  • C. 33Tbit
  • D. 256Tbit
  • Õige vastus: B
 14. Mis on PROFIBUS-DP tsüklilise andmehulga aktiveerimise eeltingimus?
  • A. Võrgu kiirus peab olema üle 1 Gbit/s
  • B. Kõik alluvseadmed peavad olema unikaalse aadressiga
  • C. Ülemseade peab olema tüüp 2
  • D. Võrguühendus peab olema krüpteeritud
  • Õige vastus: B
 15. Milline on PROFIBUS-DP puhul leviedastuse aadress?
  • A. 0
  • B. 126
  • C. 127
  • D. 255
  • Õige vastus: C

Praktilised Ülesanded

Ülesanne 1: PROFIBUS-DP Võrgu Ülesehitamine ja Konfigureerimine

Eesmärk: Õppida üles seadma ja konfigureerima PROFIBUS-DP võrku.

Vajalikud vahendid:

 • Siemens S7-1200 PLC
 • PROFIBUS-DP moodul
 • Sensorid ja täiturid (nt temperatuuriandurid, mootorid)
 • RS485 kaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga (nt Siemens TIA Portal)

Sammud:

 1. Ühenda sensorid ja täiturid PLC-ga, kasutades RS485 kaableid.
 2. Konfigureeri PLC ja sensorid kasutades PC konfigureerimistarkvara.
 3. Testi andmevahetust sensorite, täiturite ja PLC vahel.
 4. Analüüsi ja logi tulemusi, teosta vajadusel seadistuste muudatusi.

Ülesanne 2: PROFIBUS-DP Võrgu Diagnostika ja Hooldus

Eesmärk: Õppida PROFIBUS-DP võrkude diagnostika- ja hooldusmeetodeid.

Vajalikud vahendid:

 • Diagnostikaseadmed (nt FLUKE Network Tester)
 • Siemens S7-1200 PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • RS485 kaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga

Sammud:

 1. Ühenda diagnostikaseade PROFIBUS-DP võrku, kasutades RS485 kaableid.
 2. Kontrolli ühenduste kvaliteeti ja tuvastada võimalikke vigu.
 3. Teosta diagnostilised testid, sealhulgas signaalikadu ja interferentsi testid.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 3: RS485 Kaablite Valmistamine ja Testimine

Eesmärk: Õppida valmistama ja testima RS485 kaableid.

Vajalikud vahendid:

 • RS485 kaablid
 • DB9 pistikud (või muud sobivad pistikud)
 • Kaablitangid ja tester

Sammud:

 1. Lõika kaabel sobiva pikkusega.
 2. Eemalda kaabli väliskest ja paljasta juhtmed.
 3. Paiguta juhtmed õiges järjekorras vastavalt standardile.
 4. Kinnita pistikud kaablitangidega.
 5. Testi kaabli ühenduste kvaliteeti ja veendu, et kõik juhtmed on õigesti ühendatud.
 6. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 4: PROFIBUS-DP Võrgu Rakendamine Erinevates Tööstuslikes Keskkondades

Eesmärk: Õppida PROFIBUS-DP võrkude rakendamist erinevates tööstuslikes keskkondades.

Vajalikud vahendid:

 • Siemens S7-1200 PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • RS485 kaablid
 • PC konfigureerimistarkvaraga

Sammud:

 1. Valmista ette tööstuslik keskkond, kus PROFIBUS-DP võrk paigaldatakse (nt tootmisliin).
 2. Ühenda kõik seadmed PLC-ga ja konfigureeri need vastavalt keskkonna nõuetele, kasutades RS485 kaableid.
 3. Testi PROFIBUS-DP võrgu toimivust reaalses tööstuslikus keskkonnas.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel parandusi.

Ülesanne 5: PROFIBUS-DP Võrkude Turvalisuse Tagamine

Eesmärk: Õppida PROFIBUS-DP võrkude turvalisuse tagamise meetodeid ja parimaid praktikaid.

Vajalikud vahendid:

 • Siemens S7-1200 PLC
 • Sensorid ja täiturid
 • RS485 kaablid
 • Turvalisuse seadistamise tarkvara

Sammud:

 1. Konfigureeri PROFIBUS-DP võrk kasutama turvalisi protokolle ja meetodeid (nt SSL/TLS).
 2. Teosta võrgu turvatestid ja tuvastada võimalikke turvariske
 3. Rakenda parandusmeetmed tuvastatud turvariskide kõrvaldamiseks.
 4. Logi ja analüüsi tulemusi, tee vajadusel seadistuste muudatusi.

Need praktilised ülesanded pakuvad põhjalikku ülevaadet PROFIBUS-DP võrkude ülesehitamisest, konfigureerimisest, diagnostikast, turvalisusest ja rakendamisest tööstuslikes keskkondades, kasutades RS485 kaableid, mis tagavad kiire ja usaldusväärse andmevahetuse.