Valikvastustega Küsimused: SIDEVÕRK

1. Mis on võrgu põhifunktsioon?

a) Andmete varundamine
b) Informatsiooni vahetamine ja ressursside jagamine
c) Tarkvara värskendamine
d) Riistvara hooldus

Õige vastus: b) Informatsiooni vahetamine ja ressursside jagamine

2. Milline seade muundab edastatud andmed telefoniliini kaudu edastatavateks signaalideks ja tagasi?

a) Ruuter
b) Modem
c) Lüliti
d) Access point

Õige vastus: b) Modem

3. Mis on võrguprotokollide eesmärk?

a) Andmete salvestamine
b) Riistvara hooldus
c) Andmevahetuse määramine võrgus
d) Tarkvara värskendamine

Õige vastus: c) Andmevahetuse määramine võrgus

4. Milline on LAN võrgu peamine omadus?

a) Katab suure piirkonna
b) Kasutab satelliitsidet
c) On kohalik arvutivõrk, mis asub ühes või mitmes hoones
d) Ühendab andmemassiivid serveritega

Õige vastus: c) On kohalik arvutivõrk, mis asub ühes või mitmes hoones

5. Mis tüüpi võrk katab asustatud piirkonna või suure hoone?

a) LAN
b) MAN
c) WAN
d) SAN

Õige vastus: b) MAN

6. Mis eristab võrdõigusliku ligipääsuga võrku klient-server võrgust?

a) Võrdõiguslikus võrgus on igal seadmel sama autoriseerimine
b) Klient-server võrgus on kõik seadmed võrdsed
c) Võrdõiguslikus võrgus on vaja eraldi süsteemiadministraatorit
d) Klient-server võrgus on seadmete hulk väike

Õige vastus: a) Võrdõiguslikus võrgus on igal seadmel sama autoriseerimine

7. Mis on klient-server võrgu peamine eelis?

a) Madal ülesseadmise hind
b) Kiirem ja võimaldab lisada rohkem seadmeid
c) Lihtne administreerida
d) Puudub vajadus süsteemiadministraatori järele

Õige vastus: b) Kiirem ja võimaldab lisada rohkem seadmeid

8. Mis on liittüüpi võrgu iseloomulik omadus?

a) Koosneb ainult võrdõiguslikest seadmetest
b) Kombineerib võrdõigusliku ligipääsu võrgu ja klient-server võrgu omadused
c) Kasutab ainult traadita tehnoloogiat
d) Ei vaja serverit

Õige vastus: b) Kombineerib võrdõigusliku ligipääsu võrgu ja klient-server võrgu omadused

9. Milline protokoll on laialdaselt kasutatav andmevahetuseks tööstusvõrkudes?

a) HTTP
b) TCP/IP
c) FTP
d) SNMP

Õige vastus: b) TCP/IP

10. Milline ühendusmeetod kasutab valguskaablit?

a) Traadita ühendus
b) Keerutatud juhtmepaar
c) Koaksiaalkaabel
d) Optiline kiud

Õige vastus: d) Optiline kiud

11. Mis on IRDA?

a) Kaablitüüp
b) Traadita tehnoloogia
c) Võrguprotokoll
d) Salvestusseade

Õige vastus: b) Traadita tehnoloogia

12. Mis on WAN võrgu peamine kasutusvaldkond?

a) Kohalik andmevahetus
b) Suurte andmemassiivide ühendamine serveritega
c) Globaalne andmevahetus erinevates geograafilistes punktides
d) Väikese võrgusõlmede arvu haldamine

Õige vastus: c) Globaalne andmevahetus erinevates geograafilistes punktides

13. Mis on SAN võrgu eesmärk?

a) Andmete varundamine
b) Andmesalvestusvõrk, mis ühendab serveritekimpu
c) Andmevahetus kohalikes võrkudes
d) Internetiühenduse pakkumine

Õige vastus: b) Andmesalvestusvõrk, mis ühendab serveritekimpu

14. Mis on võrgu autoriseerimine?

a) Andmete varundamine
b) Riistvara hooldus
c) Võrgus osalejate ligipääsuõiguste määramine
d) Tarkvara värskendamine

Õige vastus: c) Võrgus osalejate ligipääsuõiguste määramine

15. Mis on klient-server võrgus failide ja rakenduste hoidmise koht?

a) Andmebaas
b) Kliendi arvuti
c) Server
d) Internet

Õige vastus: c) Server

Praktilised Ülesanded: SIDEVÕRK

Lihtne tase

Ülesanne 1: LAN võrgu loomine ja seadistamine

Kirjeldus:
Loo ja seadista lihtne LAN võrk, mis ühendab kaks arvutit ja ruuteri.

Sammud ja juhised:

 1. Ühenda kaks arvutit ruuteriga, kasutades Ethernet kaableid.
 2. Määra mõlema arvuti IP-aadressid ja veendu, et nad on samas alamvõrgus.
 3. Testi andmevahetust arvutite vahel, kasutades ping käsku.

Eesmärk:
Õppida looma ja seadistama lihtsat LAN võrku.

Hindamiskriteeriumid:

 • Mõlemad arvutid on edukalt ühendatud ruuteriga.
 • IP-aadressid on õigesti määratud ja nad on samas alamvõrgus.
 • Andmevahetus toimib edukalt.

Ülesanne 2: Modemi seadistamine ja ühendamine

Kirjeldus:
Seadista modem ja ühenda see telefoniliini ning arvutiga, et võimaldada internetiühendus.

Sammud ja juhised:

 1. Ühenda modem telefoniliiniga.
 2. Ühenda modem arvutiga, kasutades Ethernet kaablit.
 3. Konfigureeri modemi seaded, kasutades veebibrauserit ja modemi IP-aadressi.
 4. Testi internetiühendust arvutis.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja ühendama modemit.

Hindamiskriteeriumid:

 • Modem on edukalt ühendatud telefoniliini ja arvutiga.
 • Modemi seaded on õigesti konfigureeritud.
 • Internetiühendus toimib edukalt.

Ülesanne 3: Võrdõigusliku ligipääsu võrgu seadistamine

Kirjeldus:
Loo ja seadista võrdõigusliku ligipääsu võrk, mis ühendab kolm arvutit, võimaldades neil jagada faile ja printerit.

Sammud ja juhised:

 1. Ühenda kolm arvutit lülitiga, kasutades Ethernet kaableid.
 2. Määra igale arvutile unikaalne IP-aadress ja veendu, et nad on samas alamvõrgus.
 3. Seadista failijagamine ja printerijagamine igal arvutil.
 4. Testi, et kõik arvutid saavad üksteisele ligi ja kasutada jagatud printerit.

Eesmärk:
Õppida seadistama võrdõigusliku ligipääsu võrku.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik arvutid on edukalt ühendatud lülitiga.
 • IP-aadressid on õigesti määratud ja nad on samas alamvõrgus.
 • Failide ja printeri jagamine toimib edukalt.

Keskmine tase

Ülesanne 1: Klient-server võrgu loomine ja haldamine

Kirjeldus:
Loo ja halda klient-server võrku, kus server jagab ressursse ja teenuseid klientarvutitele.

Sammud ja juhised:

 1. Paigalda ja konfigureeri server, määrates sellele staatilise IP-aadressi.
 2. Ühenda klientarvutid serveriga, kasutades Ethernet kaableid ja ruuterit.
 3. Konfigureeri serveris failide ja printerite jagamine ning kasutajaõigused.
 4. Testi, et klientarvutid saavad serveri ressurssidele ligi ja kasutada jagatud printerit.

Eesmärk:
Õppida looma ja haldama klient-server võrku.

Hindamiskriteeriumid:

 • Server on edukalt konfigureeritud ja ühend

Praktilised Ülesanded: SIDEVÕRK

Lihtne tase

Ülesanne 1: LAN võrgu loomine ja seadistamine

Kirjeldus:
Loo ja seadista lihtne LAN võrk, mis ühendab kaks tööstuslikku arvutit ja ruuteri.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on kaks tööstuslikku arvutit, ruuter ja vajalikud Ethernet kaablid.
 2. Ühenduste loomine: Ühenda mõlemad arvutid ruuteriga, kasutades Ethernet kaableid. Ühenda ka ruuter toiteallikaga ja lülita see sisse.
 3. IP-aadresside määramine: Ava igal arvutil võrguühenduste seaded ja määra käsitsi IP-aadressid. Näiteks:
  • Arvuti 1: IP-aadress: 192.168.1.2, Alamvõrk: 255.255.255.0
  • Arvuti 2: IP-aadress: 192.168.1.3, Alamvõrk: 255.255.255.0
 4. Andmevahetuse testimine: Ava käsuviip (Command Prompt) ja kasuta ping käsku, et kontrollida ühendust:
  • Arvuti 1: ping 192.168.1.3
  • Arvuti 2: ping 192.168.1.2

Eesmärk:
Õppida looma ja seadistama lihtsat LAN võrku tööstuslikes tingimustes.

Hindamiskriteeriumid:

 • Mõlemad arvutid on edukalt ühendatud ruuteriga.
 • IP-aadressid on õigesti määratud ja nad on samas alamvõrgus.
 • Andmevahetus toimib edukalt.

Ülesanne 2: Modemi seadistamine ja ühendamine

Kirjeldus:
Seadista modem ja ühenda see telefoniliini ning tööstusliku arvutiga, et võimaldada internetiühendus.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on modem, telefoniliin ja vajalikud kaablid.
 2. Ühenduste loomine: Ühenda modem telefoniliiniga ja seejärel arvutiga, kasutades Ethernet kaablit.
 3. Modemi konfigureerimine: Ava veebibrauser ja sisesta modemi IP-aadress (tavaliselt 192.168.1.1 või 192.168.0.1) aadressiribale. Logi sisse modemi seadistustesse, kasutades vaikimisi kasutajanime ja parooli.
 4. Interneti seadistamine: Järgi modemi seadistusjuhendit, et konfigureerida internetiühendus (PPPoE, DHCP vms).
 5. Internetiühenduse testimine: Ava veebibrauser ja proovi laadida veebilehte, näiteks www.google.com.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja ühendama modemit tööstuslikes tingimustes.

Hindamiskriteeriumid:

 • Modem on edukalt ühendatud telefoniliini ja arvutiga.
 • Modemi seaded on õigesti konfigureeritud.
 • Internetiühendus toimib edukalt.

Ülesanne 3: Võrdõigusliku ligipääsu võrgu seadistamine

Kirjeldus:
Loo ja seadista võrdõigusliku ligipääsu võrk, mis ühendab kolm tööstuslikku arvutit, võimaldades neil jagada faile ja printerit.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on kolm tööstuslikku arvutit, lüliti ja vajalikud Ethernet kaablid.
 2. Ühenduste loomine: Ühenda kõik arvutid lülitiga, kasutades Ethernet kaableid.
 3. IP-aadresside määramine: Ava igal arvutil võrguühenduste seaded ja määra käsitsi IP-aadressid. Näiteks:
  • Arvuti 1: IP-aadress: 192.168.1.2, Alamvõrk: 255.255.255.0
  • Arvuti 2: IP-aadress: 192.168.1.3, Alamvõrk: 255.255.255.0
  • Arvuti 3: IP-aadress: 192.168.1.4, Alamvõrk: 255.255.255.0
 4. Failijagamise seadistamine: Ava igal arvutil failihaldur ja luba failijagamine. Jaga üks kaust igal arvutil.
 5. Printerijagamise seadistamine: Ühenda printer ühe arvutiga ja luba printerijagamine. Jaga printer üle võrgu.
 6. Andmevahetuse ja printerijagamise testimine: Proovi avada jagatud kaustu teistelt arvutitelt ja saata printimisülesanne jagatud printerile.

Eesmärk:
Õppida seadistama võrdõigusliku ligipääsu võrku tööstuslikes tingimustes.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik arvutid on edukalt ühendatud lülitiga.
 • IP-aadressid on õigesti määratud ja nad on samas alamvõrgus.
 • Failide ja printeri jagamine toimib edukalt.

Keskmine tase

Ülesanne 1: Klient-server võrgu loomine ja haldamine

Kirjeldus:
Loo ja halda klient-server võrku, kus server jagab ressursse ja teenuseid tööstuslikele klientarvutitele.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on server, klientarvutid ja vajalikud Ethernet kaablid.
 2. Serveri seadistamine: Paigalda serverile operatsioonisüsteem (nt Windows Server) ja määra sellele staatiline IP-aadress (nt 192.168.1.10).
 3. Klientarvutite ühendamine: Ühenda klientarvutid serveriga, kasutades Ethernet kaableid ja ruuterit.
 4. Serveri konfigureerimine: Ava serveri haldustööriist ja loo kasutajakontod, seadista failijagamine ja printerijagamine. Määra kasutajaõigused.
 5. Klientarvutite konfigureerimine: Ava igal klientarvutil võrguühenduste seaded ja loo ühendus serveriga. Määra kasutajad ja seadista võrgudraivid.
 6. Andmevahetuse ja printerijagamise testimine: Proovi avada serveril jagatud kaustu ja saata printimisülesanne jagatud printerile.

Eesmärk:
Õppida looma ja haldama klient-server võrku tööstuslikes tingimustes.

Hindamiskriteeriumid:

 • Server on edukalt seadistatud ja ühendatud.
 • Klientarvutid on õigesti ühendatud serveriga.
 • Andmevahetus ja printerijagamine toimivad edukalt.

Ülesanne 2: Tööstusliku võrgu seadistamine ja turvalisuse tagamine

Kirjeldus:
Seadista tööstuslik võrk ja tagage selle turvalisus, kasutades tulemüüre ja VPN-tehnoloogiat.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on ruuter, tööstuslikud arvutid ja vajalikud Ethernet kaablid.
 2. Võrgu seadistamine: Ühenda kõik arvutid ruuteriga, kasutades Ethernet kaableid. Määra igale arvutile staatiline IP-aadress.
 3. Tulemüüri seadistamine: Ava ruuteri seadistus ja luba tulemüür. Määra reeglid, mis lubavad ainult lubatud liikluse ja blokeerivad kõik kahtlased ühendused.
 4. VPN seadistamine: Loo VPN ühendus, et võimaldada turvalist kaugjuurdepääsu võrku. Seadista VPN kliendid igale arvutile.
 5. Turvalisuse testimine: Proovi ligi pääseda võrgu ressurssidele VPN-i kaudu ja veendu, et tulemüür blokeerib kõik kahtlased ühendused.

Eesmärk:
Õppida seadistama tööstuslikku võrku ja tagama selle turvalisuse.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik arvutid on edukalt ühendatud ruuteriga.
 • Tulemüür ja VPN on õigesti seadistatud.
 • Turvalisuse testid on edukad.

Ülesanne 3: Tööstuslik WAN võrgu seadistamine

Kirjeldus:
Seadista tööstuslik WAN võrk, mis ühendab kaks geograafiliselt eraldatud tootmisüksust.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud ruuterid, tööstuslikud arvutid ja VPN seadmed.
 2. Ühenduste loomine: Ühenda mõlemas tootmisüksuses arvutid ruuteritega, kasutades Ethernet kaableid.
 3. WAN ühenduse loomine: Seadista ruuterid nii, et nad loovad omavahel WAN ühenduse, kasutades VPN tehnoloogiat.
 4. IP-aadresside määramine: Määra igas tootmisüksuses olevatele arvutitele staatilised IP-aadressid, mis kuuluvad samasse alamvõrku.
 5. Andmevahetuse testimine: Proovi avada faile ja ressursse teises tootmisüksuses asuvatest arvutitest.

Eesmärk:
Õppida seadistama tööstuslikku WAN võrku.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on edukalt ühendatud ja konfigureeritud.
 • WAN ühendus toimib õigesti.
 • Andmevahetus kahe tootmisüksuse vahel toimib edukalt.

Kogenud tase

Ülesanne 1: Kaugjuhtimissüsteemi seadistamine ja integreerimine

Kirjeldus:
Seadista kaugjuhtimissüsteem, mis ühendab tööstuslikud tootmisüksused ja võimaldab reaalajas seiret ja juhtimist.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on SCADA süsteem, HMI (Human Machine Interface) ja tööstuslikud kontrollerid.
 2. Seadmete ühendamine: Ühenda SCADA süsteem ja HMI tööstuslike kontrolleritega, kasutades Ethernet kaableid ja/või tööstuslikke protokolle (nt Modbus).
 3. SCADA ja HMI seadistamine: Konfigureeri SCADA ja HMI süsteemid, määrates seadmete IP-aadressid ja võrguprotokollid.
 4. Turvalise andmeühenduse seadistamine: Loo turvaline andmeühendus, kasutades VPN ja krüpteerimismeetodeid.
 5. Integreerimine olemasoleva juhtimisvõrguga: Integreeri SCADA ja HMI süsteemid olemasoleva tööstusliku juhtimisvõrguga.
 6. Reaalajas seire ja juhtimise testimine: Testi reaalajas seiret ja juhtimist, veendudes, et kõik seadmed suhtlevad õigesti ja süsteem töötab ootuspäraselt.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja integreerima kaugjuhtimissüsteemi tööstuslike tootmisüksustega.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on õigesti ühendatud ja konfigureeritud.
 • Andmeühendus on turvaline ja usaldusväärne.
 • Reaalajas seire ja juhtimine toimivad tõrgeteta.

Ülesanne 2: Tööstusliku võrgu optimeerimine

Kirjeldus:
Optimeeri tööstuslikku võrku, et parandada jõudlust ja töökindlust, kasutades uusimaid tehnoloogiaid ja parimaid praktikaid.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud võrguseadmed ja tarkvara.
 2. Võrgu analüüs: Kasuta võrguanalüsaatorit (nt Wireshark) võrgu praeguse seisukorra analüüsimiseks ja kitsaskohtade tuvastamiseks.
 3. Optimeerimismeetodite rakendamine: Rakenda uuendusi ja optimeerimismeetodeid, nagu QoS (Quality of Service), VLAN (Virtual LAN) ja võrgu liikluse tasakaalustamine.
 4. Testimine ja jälgimine: Testi võrgu jõudlust pärast optimeerimiste rakendamist, kasutades võrguanalüsaatorit ja jälgimistarkvara.
 5. Järelevalve ja hooldus: Jälgi võrgu tööd ja tee vajadusel täiendavaid optimeerimisi, et tagada võrgu pidev jõudlus ja töökindlus.

Eesmärk:
Õppida optimeerima tööstuslikku võrku, et parandada selle jõudlust ja töökindlust.

Hindamiskriteeriumid:

 • Võrgu kitsaskohad on tuvastatud ja lahendatud.
 • Uuendused ja optimeerimised on tõhusad.
 • Süsteemi jõudlus ja töökindlus on paranenud.

Ülesanne 3: Avatud arhitektuuriga hajusjuhtimissüsteemi projekteerimine

Kirjeldus:
Projekteeri ja rakenda avatud arhitektuuriga hajusjuhtimissüsteem, mis kasutab uusimaid standardeid ja protokolle.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ja tarkvara ettevalmistamine: Veendu, et sul on kõik vajalikud seadmed (nt kontrollerid, andmekogumisseadmed, seirearvutid) ja tarkvara.
 2. Süsteemi arhitektuuriplaani koostamine: Koosta süsteemi arhitektuuriplaan, kasutades standardeid nagu Ethernet ja TCP/IP.
 3. Komponentide paigaldamine ja konfigureerimine: Paigalda ja konfigureeri kõik vajalikud komponendid, sealhulgas kontrollerid, andmekogumisseadmed ja seirearvutid.
 4. Võrgustandardite ja protokollide rakendamine: Rakenda avatud võrgustandardeid ja protokolle, et tagada süsteemi komponentide omavaheline ühilduvus ja infovahetus.
 5. Süsteemi testimine ja jälgimine: Testi süsteemi tööd ja jälgi selle toimimist, veendudes, et kõik komponendid suhtlevad õigesti ja süsteem töötab ootuspäraselt.

Eesmärk:
Õppida projekteerima ja rakendama avatud arhitektuuriga hajusjuhtimissüsteemi tööstuslikes tingimustes.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik komponendid on õigesti paigaldatud ja konfigureeritud.
 • Andmevahetus toimib tõrgeteta.
 • Süsteem töötab vastavalt seadistustele ja standarditele.