Segmendihaldus

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on VLAN-ide haldamise peamine väljakutse suurtes võrkudes?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Konfiguratsiooni keerukus (Õige vastus)
 • c) Kiirendatud andmeedastus
 • d) Seadmete elektritarve
 1. Miks võib VLAN-ide vale konfiguratsioon olla problemaatiline?
 • a) See võib suurendada andmeedastuskiirust
 • b) See võib põhjustada turvariske ja jõudlusprobleeme (Õige vastus)
 • c) See võib vähendada seadmete energiatarvet
 • d) See võib muuta võrgu juhtimise lihtsamaks
 1. Milline on üks parimaid praktikaid VLAN-ide haldamisel suurtes võrkudes?
 • a) Dokumentatsiooni mitte pidamine
 • b) Täpne dokumentatsioon ja regulaarsed auditid (Õige vastus)
 • c) Kõikide seadmete ühendamine samasse VLAN-i
 • d) Andmete tihendamine
 1. Mis on VLAN-ide dokumentatsiooni eesmärk?
 • a) Suurendada andmeedastuskiirust
 • b) Tagada lihtne jälgitavus ja hooldus (Õige vastus)
 • c) Vähendada seadmete elektritarvet
 • d) Krüpteerida andmed
 1. Mida aitab regulaarselt teostatav VLAN-ide audit tuvastada?
 • a) Võrgu ülekoormuse vähendamist
 • b) Turvavigade ja konfiguratsiooniprobleemide tuvastamist (Õige vastus)
 • c) Andmete tihendamist
 • d) Seadmete energiatarvet

Jõudlus

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Kuidas VLAN-id aitavad optimeerida võrgu liiklust?
 • a) Krüpteerides kõik andmepaketid
 • b) Piirates liikluse levikut ja vähendades ülekoormust (Õige vastus)
 • c) Suurendades seadmete elektritarvet
 • d) Tihendades andmed
 1. Mis võib tekitada täiendavat koormust marsruuteritele ja lülititele VLAN-sisese marsruutimise puhul?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Suur liiklus ja mitmed VLAN-id (Õige vastus)
 • c) Kiirendatud andmeedastus
 • d) Seadmete energiatarve
 1. Mis on QoS (Quality of Service) poliitikate kasutamise eesmärk VLAN-ides?
 • a) Suurendada andmete tihendamist
 • b) Määrata liikluse prioriteedid ja tagada kriitilise liikluse ressursid (Õige vastus)
 • c) Vähendada seadmete elektritarvet
 • d) Kiirendada andmeedastust
 1. Mis on VLAN-ide piiratud liikluse eelis?
 • a) Suurendada võrgu ülekoormust
 • b) Vähendada võrguliikluse ülekoormust ja parandada jõudlust (Õige vastus)
 • c) Suurendada seadmete elektritarvet
 • d) Tihendada andmed
 1. Mis on üks meetod VLAN-ide ja marsruutimise optimeerimiseks suurtes võrkudes?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Koondamine ja QoS poliitikate kasutamine (Õige vastus)
 • c) Suurendada seadmete elektritarvet
 • d) Kiirendada andmeedastust

Ülesanded (Praktilised Situatsioonid Tööstuslikes VÕRKUDES

Ülesanne 1: VLAN-ide Vale Konfiguratsioon

Sissejuhatus:
Teie ülesandeks on lahendada probleemid, mis on põhjustatud VLAN-ide valest konfiguratsioonist suures tööstuslikus kohtvõrgus, kasutades Siemensi seadmeid.

Olukord:
Suures tootmisüksuses on mitu VLAN-i, mis eraldavad erinevate osakondade ja tootmisüksuste võrguliiklust. Hiljuti on esinenud probleeme, kus teatud seadmed ei pääse võrgule ligi või kogevad ühenduse katkestusi.

Tööülesanne:

 1. Kontrollige ja kaardistage kõik olemasolevad VLAN-id.
 2. Veenduge, et kõik seadmed on õigesti konfigureeritud oma vastavatele VLAN-idele.
 3. Parandage ja optimeerige VLAN-i konfiguratsiooni, et vältida tulevasi probleeme.

Kasutatavad Siemens Seadmed:

 • SCALANCE XB008 Unmanaged Switch
 • SCALANCE XC208 Managed Switch
 • IE SCALANCE S615 LAN-Router

Lahenduse Sammud:

 1. Kaardistamine ja kontrollimine:
 • Kasutage SCALANCE XC208-l VLAN konfigureerimisfunktsioone, et vaadata ja eksportida praeguse võrgu VLAN kaardi.
 • Kontrollige, et kõik seadmed on õiges VLAN-is ja et pole kattuvaid või valesti määratud VID-e.
 1. Konfiguratsiooni optimeerimine:
 • Kasutage SCALANCE XC208 seadme konsooli, et konfigureerida õiged VLAN-id ja määrata need õigetele portidele.
 • Tagage, et kõik ühendatud seadmed on õigesti konfigureeritud ja kasutavad õigeid VLAN-i määramisi.
 1. Tulemuste valideerimine:
 • Kasutage IE SCALANCE S615 LAN-Router seadme diagnostikavahendeid, et testida ühendusi ja veenduda, et kõik seadmed töötavad ootuspäraselt.
 • Tehke regulaarselt ülevaatusi ja auditit, et tagada jätkuv õige konfiguratsioon.

Viited ja abimaterjalid:

Ülesanne 2: Suur Võrguliiklus ja QoS Poliitikate Rakendamine

Sissejuhatus:
Teie ülesandeks on optimeerida võrguliiklust ja rakendada QoS (Quality of Service) poliitikaid, et parandada võrguliiklust ja jõudlust.

Olukord:
Tööstusliku tootmisüksuse kohtvõrk kogeb suuri andmeliikluse koormusi, mis mõjutavad kriitiliste süsteemide jõudlust. On vaja rakendada QoS poliitikaid, et prioriseerida liiklust ja tagada sujuv toimimine.

Tööülesanne:

 1. Kaardistage olemasolev võrguliiklus ja tuvastage kriitilised rakendused.
 2. Konfigureerige QoS poliitikad, et prioriseerida kriitiliste rakenduste liiklust.
 3. Testige ja valideerige QoS poliitikate mõju võrgu jõudlusele.

Kasutatavad Siemens Seadmed:

 • SCALANCE XC208 Managed Switch
 • IE SCALANCE S615 LAN-Router

Lahenduse Sammud:

 1. Liikluse kaardistamine:
 • Kasutage SCALANCE XC208 lüliti jälgimis- ja diagnostikafunktsioone, et kaardistada ja analüüsida võrguliiklust.
 • Tuvastage kriitilised rakendused ja teenused, mis vajavad kõrgemat prioriteeti.
 1. QoS poliitikate konfigureerimine:
 • Kasutage IE SCALANCE S615 LAN-Router QoS funktsioone, et määrata liikluse prioriteedid.
 • Konfigureerige jaotused ja määramised vastavalt kriitiliste rakenduste vajadustele.
 1. Tulemuste testimine ja valideerimine:
 • Testige võrgu jõudlust pärast QoS poliitikate rakendamist, kasutades SCALANCE XC208 lüliti diagnostikavahendeid.
 • Kontrollige, et kriitilised rakendused saavad eelistatud ressursse ja toimivad ootuspäraselt.

Viited ja abimaterjalid:

Ülesanne 3: VLAN-i Liiklust Piirav Poliitika

Sissejuhatus:
Teie ülesandeks on luua ja rakendada VLAN-i liiklust piirav poliitika, et vähendada turvariske ja parandada võrgu jõudlust.

Olukord:
Suur tootmisüksus kogeb turvariske ja jõudlusprobleeme, kuna liiklus erinevate VLAN-ide vahel pole piisavalt piiratud. Vajalik on luua ja rakendada poliitikaid, mis piiravad liiklust ja parandavad võrgu turvalisust.

Tööülesanne:

 1. Kaardistage olemasolevad VLAN-id ja nendevaheline liiklus.
 2. Loo poliitikad liikluse piiramiseks erinevate VLAN-ide vahel.
 3. Rakenda ja valideeri poliitikad, et tagada võrgu turvalisus ja jõudlus.

Kasutatavad Siemens Seadmed:

 • SCALANCE XC208 Managed Switch
 • IE SCALANCE S615 LAN-Router

Lahenduse Sammud:

 1. VLAN-ide ja liikluse kaardistamine:
 • Kasutage SCALANCE XC208 lüliti funktsioone, et kaardistada olemasolevad VLAN-id ja nendevaheline liiklus.
 • Tuvastage kriitilised punktid, kus liiklust tuleb piirata.
 1. Poliitikate loomine ja rakendamine:
 • Kasutage IE SCALANCE S615 LAN-Router turvapoliitika funktsioone, et luua reeglid liikluse piiramiseks erinevate VLAN-ide vahel.
 • Konfigureerige ja rakendage poliitikad, et piirata lubatud liiklust ja suurendada turvalisust.
 1. Tulemuste testimine ja valideerimine:
 • Testige võrgu turvalisust ja jõudlust pärast poliitikate rakendamist, kasutades SCALANCE XC208 lüliti diagnostikavahendeid.
 • Kontrollige, et lubatud liiklus toimib ootuspäraselt ja piiratud liiklus on blokeeritud.

Viited ja abimaterjalid: