Valikvastustega Küsimused Võrgusidega Automaatsete Juhtimissüsteemide Kohta

Üldine Ülevaade

 1. Mis on võrgusidega automaatsete juhtimissüsteemide (ACSNC) peamine funktsioon?
 • a) Ühendab juht- ja terminalüksused kindlasse andmeside võrku
 • b) Vähendab energiatarbimist
 • c) Kiirendab tootmisprotsesse
 • d) Suurendab tööjõudu
 1. Millised seadmed esindavad sõlme võrgusidega automaatsetes juhtimissüsteemides?
 • a) Printerid ja skannerid
 • b) Sensorid, muundurid, detektorid, täiturid
 • c) Telerid ja monitorid
 • d) Kõlarid ja mikrofonid

Töövälja Tasandi Süsteemid

 1. Mis tüüpi protokolle kasutatakse töövälja tasandi süsteemides?
 • a) FTP, HTTP
 • b) DeviceNet, CAN, Foundation Fieldbus, Profibus-DP
 • c) SMTP, POP3
 • d) TCP, UDP
 1. Mis on töövälja võrkude üks peamisi eeliseid?
 • a) Nad tagavad suurema andmeturvalisuse
 • b) Nad vähendavad võrguühenduste arvu
 • c) Nad suurendavad seadmete energiatarbimist
 • d) Nad lihtsustavad kasutajaliideseid
 1. Milleks kasutatakse töövälja tasandi süsteeme?
 • a) Arvutimängude mängimiseks
 • b) Katkematute tootmisprotsesside, juhtelementide, kontrollerite, andurite ja teiste tootmisprotsessis kasutatavate üksuste juhtimiseks
 • c) Muusika ja video voogesitamiseks
 • d) Interneti sirvimiseks

Juhtimistasandi Süsteemid

 1. Milliseid seadmeid kasutatakse juhtimistasandi süsteemides?
 • a) Telerid ja kõlarid
 • b) Programmeeritavad kontrollerid (PLC)
 • c) Printerid ja skannerid
 • d) Nutitelefonid ja tahvelarvutid
 1. Mis on juhtimistasandi süsteemide peamine funktsioon?
 • a) E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine
 • b) Reaalajaline protsesside juhtimine ning erinevat tüüpi programmeeritavate kontrollerite ja tööjaamade vastastikune toimimine
 • c) Sotsiaalmeedias suhtlemine
 • d) Tööjõu haldamine
 1. Milliseid protokolle kasutatakse juhtimistasandi süsteemides?
 • a) HTTP ja HTTPS
 • b) Ethernet ja Wi-Fi
 • c) Modbus ja Profinet
 • d) SMTP ja IMAP

Informatsioonitasandi Süsteemid

 1. Milleks kasutatakse informatsioonitasandi süsteeme?
 • a) Arvutimängude mängimiseks
 • b) Ettevõtte tasandil juhtimiseks ja informatsiooni vahetamiseks
 • c) Muusika ja video voogesitamiseks
 • d) Interneti sirvimiseks
 1. Milline spetsifikatsioon on laialdaselt kasutusel informatsioonitasandi süsteemides?
  • a) HTTP
  • b) Bluetooth
  • c) Ethernet
  • d) Zigbee
 2. Milliseid probleeme lahendavad informatsioonitasandi süsteemid?
  • a) Muusika voogesitamise kvaliteet
  • b) Ülekantud informatsiooni hulk, ülekande kiirus, turvalisus ja kaitse autoriseerimata ligipääsu eest
  • c) Internetiühenduse kiirus
  • d) Videokvaliteet

Täiendavad Küsimsued

 1. Mis on töövälja protokollide üks peamisi eeliseid võrreldes traditsiooniliste struktuuridega?
  • a) Madalam energiatarbimine
  • b) Suurem andmeturvalisus ja täpsus andmete ülekandel
  • c) Lihtsam kasutajaliides
  • d) Kiirem internetiühendus
 2. Milline on töövälja tasandi võrkude üks olulisemaid omadusi?
  • a) Kaugkonfigureerimise ja võrguüksuste diagnostika võimalus
  • b) Kõrge hind
  • c) Madal ülekandekiirus
  • d) Piiratud andmemahu tugi
 3. Milline omadus on iseloomulik juhtimistasandi süsteemidele?
  • a) Nad kasutavad peamiselt juhtmeta ühendusi
  • b) Nad võimaldavad reaalajalist protsesside juhtimist
  • c) Nad on mõeldud e-posti saatmiseks ja vastuvõtmiseks
  • d) Nad kasutavad peamiselt analoogühendusi
 4. Mis on informatsioonitasandi süsteemide peamine eelis võrreldes teiste tasanditega?
  • a) Madalam energiatarbimine
  • b) Suurem andmemahu ja kiiruse tugi
  • c) Lihtsam kasutajaliides
  • d) Madalam hind

Õiged Vastused

 1. a) Ühendab juht- ja terminalüksused kindlasse andmeside võrku
 2. b) Sensorid, muundurid, detektorid, täiturid
 3. b) DeviceNet, CAN, Foundation Fieldbus, Profibus-DP
 4. a) Nad tagavad suurema andmeturvalisuse
 5. b) Katkematute tootmisprotsesside, juhtelementide, kontrollerite, andurite ja teiste tootmisprotsessis kasutatavate üksuste juhtimiseks
 6. b) Programmeeritavad kontrollerid (PLC)
 7. b) Reaalajaline protsesside juhtimine ning erinevat tüüpi programmeeritavate kontrollerite ja tööjaamade vastastikune toimimine
 8. c) Modbus ja Profinet
 9. b) Ettevõtte tasandil juhtimiseks ja informatsiooni vahetamiseks
 10. c) Ethernet
 11. b) Ülekantud informatsiooni hulk, ülekande kiirus, turvalisus ja kaitse autoriseerimata ligipääsu eest
 12. b) Suurem andmeturvalisus ja täpsus andmete ülekandel
 13. a) Kaugkonfigureerimise ja võrguüksuste diagnostika võimalus
 14. b) Nad võimaldavad reaalajalist protsesside juhtimist
 15. b) Suurem andmemahu ja kiiruse tugi