SÜSTEEM 1 – Suur CO2

KS1 BOOSTER

Ülesanne 1: Kompressori PID parameetrite uurimine ja seadistamine

Kirjeldus:
Muutke kompressori PID parameetreid, et uurida ja seadistada süsteemi töö optimaalseks.

Kuna tegu on lihtsama kontrolleriga, siis siin saab muuta/mõjutada:

KP-3272 (CKP-parameeter listis)

Tn-3273 (CTN- parameeter listis)

PID parameetrid

3. Kõrgrõhu häire piirid

 – imurõh ning surverõhk – muutmine. Häirepiiride muutmtmisega muutub GC töö, seiskub kompressori töö

 – Õlianduri vea tekitamine, kaitse T2A välja FUSLx1L. Kompressor seiskub vale signaali tõttu.

KT11L -anduri vea tekitamine välise releega. Klemmid välja tuua (erineb reaalsest)

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuri/rõhuandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke kompressori imurõhu muundaja signaali.
 • Seadistage imurõhu anduri signaal ja jälgige kompressori töö muutust. kompressori imurõhu muundaja signaal (Po andur = imugaasi rõhk = ülekuumendus; vale imugaasi signaal ja sellest johtuvalt kompressori töö muutus).
 1. Muutke kompressori surverõhu muundaja signaali.
 • Seadistage surverõhu anduri signaal ja jälgige kontrolleri töö muutust. kompressori surverõhu muundaja signaal (Pc andur = surverõhk = vale surverõhk ja sellest johtuv kontrolleri töö muutus).
 1. Muutke kompressori imutoru temperatuuriandurit.
 • Seadistage imutoru temperatuuriandur ja jälgige kompressori töö muutust. kompressori imutoru temperatuuriandur (Ss andur = imugaasi temperatuur = ülekuumendus). Vale ülekuumendusega kompressori töö muutus või seiskumine.
 1. Muutke kompressori survetoru temperatuuriandurit.
 • Seadistage survetoru temperatuuriandur ja jälgige kompressori töö muutust. kompressori survetoru temperatuuriandur (Sd andur = kuumgaasi temperatuur). Vale kuumgaasi signaali tõttu kompressori töö seiskumine ning Gaasijahuti (GC) ebamõistlik töö.

Eesmärk:
Õppida kompressori PID parameetrite muutmist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kompressori töö peab muutuma vastavalt andurite signaalidele.

Ülesanne 2: GAS Cooleri PID parameetrite seadistamine

Kirjeldus:
Muutke GAS Cooleri PID parameetreid ja jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PID kontroller

Sammud ja vastused:

 1. Katkestage GAS Cooleri signaal ja viige kõrgrõhk kõrgeks.
 2. Muutke KP-3272 (CKP-parameeter) ja Tn-3273 (CTN-parameeter) väärtusi.
 3. Salvesta muudatused ja testige süsteemi töö muutust.

Eesmärk:
Õppida GAS Cooleri PID parameetrite muutmist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • GAS Cooleri töö peab muutuma vastavalt muudetud PID parameetritele.

Ülesanne 3: Kõrgrõhu häire piiride muutmine

Kirjeldus:
Muutke kõrgrõhu häire piire ja jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja rõhuandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke imurõhu ja surverõhu häirepiire.
 • Seadistage uued häirepiirid ja jälgige GC töö ja kompressori töö muutust.
 1. Tekitage õlianduri viga, katkestades T2A kaitse välja.
 • Kontrollige kompressori seiskumist vale signaali tõttu.
 1. Tekitage KT11L anduri viga välise releega.
 • Kontrollige kompressori töö muutust vale signaali tõttu.

Eesmärk:
Õppida kõrgrõhu häire piiride muutmist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõrgrõhu häire piiride muutmisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

AURUSTI vead KS1 AK-JK1

Ülesanne 1: Kambri ülekuumenduse seadistamine

Kirjeldus: Muutke kambri ülekuumenduse seadeid ja jälgige süsteemi töö muutust.

Min/Max SH (n09/n10) muutmisega muutub ventiili avanemise töö, n11 muutmine pärsib ventiili tööd pärast sulatust ja esimesel käivitusel (Seadistuse +15 korral pole funktsioon kasutusel)

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke Min/Max SH (n09/n10) väärtusi.
  • Seadistage uued väärtused ja jälgige ventiili avanemise töö muutust.
 2. Muutke n11 väärtust.
  • Seadistage uus väärtus ja jälgige ventiili tööd pärast sulatust ja esimesel käivitusel.

Eesmärk: Õppida kambri ülekuumenduse seadistamist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kambri ülekuumenduse muutmisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 2: Kambri ülekuumenduse seadesuuruse muutmine

Kirjeldus: Muutke kambri ülekuumenduse seadesuurust ja jälgige AKV ventiili tööd.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke ülekuumenduse seadesuurust.
  • Seadistage uus väärtus ja jälgige AKV ventiili töö muutust.

Eesmärk: Õppida kambri ülekuumenduse seadesuuruse muutmist ja selle mõju AKV ventiili tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Ülekuumenduse seadesuuruse muutmisel peab AKV ventiili töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 3: Kambri ülekuumenduse sunnitud käsiasend

Kirjeldus: Muutke kambri ülekuumenduse sunnitud käsiasendit ja jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid

Sammud ja vastused:

 1. Seadistage r12 väärtuseks -1 (käsirežiim).
 2. Avage AKV käsitsi vaherelee abil.
 3. Käivitage FAN käsitsi vaherelee abil.
 4. Salvesta muudatused ja testige süsteemi töö muutust.

Eesmärk: Õppida kambri ülekuumenduse sunnitud käsiasendi muutmist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Käsiasendi muutmisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 4: Kambri temperatuuri madal ja kõrge alarmi piir

Kirjeldus: Muutke kambri temperatuuri madalat ja kõrget alarmi piiri ning jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke A13 (kõrge temperatuuri häire) väärtust.
 2. Muutke A14 (madal temperatuuri häire) väärtust.
 3. Muutke A03 (häire viide) väärtust.
 4. Salvesta muudatused ja testige süsteemi töö muutust.

Eesmärk: Õppida kambri temperatuuri alarmi piiride muutmist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Alarmipiiride muutmisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 5: Kambri kontrolleril sulatustennide vea tekitamine

Kirjeldus: Tekitage vahereleega sulatustennide viga ja jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid
 • Vaherelee

Sammud ja vastused:

 1. Tekitage vahereleega sulatustennide viga (kontaktori kinnijäämine).
 2. Jälgige kontrolleri näidatud sulatuse olekut.
 3. Testige aurusti jahutusrežiimis ja tuvastage viga.

Eesmärk: Õppida sulatustennide vea tekitamist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Sulatustennide vea tekitamisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

AURUSTI vead KL1 külmlett

Ülesanne 1: Külmleti ülekuumenduse seadistamine

Kirjeldus:
Muutke külmleti ülekuumenduse seadeid ja jälgige süsteemi töö muutust. n09 (20); n10 (18); n11

Min/Max SH (n09/n10) muutmisega muutub ventiili avanemise töö

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke Min/Max SH (n09/n10) väärtusi.
 • Seadistage uued väärtused ja jälgige ventiili avanemise töö muutust.
 1. Muutke n11 väärtust.
 • Seadistage uus väärtus ja jälgige ventiili tööd pärast sulatust ja esimesel käivitusel. n11 muutmine pärsib ventiili tööd pärast sulatust ja esimesel käivitusel (Seadistuse +15 korral pole funktsioon kasutusel)

Eesmärk:
Õppida külmleti ülekuumenduse seadistamist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Külmleti ülekuumenduse muutmisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 2: Külmleti ülekuumenduse seadesuuruse muutmine

Kirjeldus:
Muutke külmleti ülekuumenduse seadesuurust ja jälgige AKV ventiili tööd.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke ülekuumenduse seadesuurust.
 • Seadistage uus väärtus ja jälgige AKV ventiili töö muutust.

Eesmärk:
Õppida külmleti ülekuumenduse seadesuuruse muutmist ja selle mõju AKV ventiili tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Ülekuumenduse seadesuuruse muutmisel peab AKV ventiili töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 3: Külmleti ülekuumenduse sunnitud käsiasend

Kirjeldus:
Muutke kambri ülekuumenduse sunnitud käsiasendit ja jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid

Sammud ja vastused:

 1. Seadistage r12 väärtuseks -1 (käsirežiim).
 2. Avage AKV käsitsi vaherelee abil.
 3. Käivitage FAN käsitsi vaherelee abil.
 4. Salvesta muudatused ja testige süsteemi töö muutust.

Eesmärk:
Õppida kambri ülekuumenduse sunnitud käsiasendi muutmist ja selle mõju süsteemi tööle.

Vead- programmilised, mehaanilised (vana mähis jne), mehaanilised kaugteel, vahereleega.

Muudame aurusti ülekuumenduse suureks, et vähendada aurusti võimsust mis omakorda tõstab kambri temperatuuri.

Kuulkraani kinni keeramine = filtri ummistus, aurusti võimsuse vähendamine

Hindamiskriteeriumid:

 • Käsiasendi muutmisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 4: Külmleti temperatuuri madal ja kõrge alarmi piir

Kirjeldus:
Muutke külmleti temperatuuri madalat ja kõrget alarmi piiri ning jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke A13 (kõrge temperatuuri häire) väärtust.
 2. Muutke A14 (madal temperatuuri häire) väärtust.
 3. Muutke A03 (häire viide) väärtust.
 4. Salvesta muudatused ja testige süsteemi töö muutust.

Eesmärk:
Õppida kambri temperatuuri alarmi piiride muutmist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Alarmipiiride muutmisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 5: Magna pumba (soojustalletus) faasi katkestamine MAGMA pump

Kirjeldus:
Tekitage vahereleega sulatustennide viga ja jälgige süsteemi töö muutust.

Pumba seiskumisel veevool peatub. Soojustalletuse juures temperatuuriandurid fikseerivad temperatuuride muudatused. dt vahe väheneb, millele saab anda häire. Magna pump (utiil) veevoolu anduri (flow switch)  katkestus – saab teostada vahereleega. Kirjeldatud vea korral antakse häire ning soojustalletus peatub.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • PLC ja temperatuuriandurid
 • Vaherelee

Sammud ja vastused:

 1. Tekitage vahereleega sulatustennide viga (kontaktori kinnijäämine).
 2. Jälgige kontrolleri näidatud sulatuse olekut.
 3. Testige aurusti jahutusrežiimis ja tuvastage viga.

Eesmärk:
Õppida sulatustennide vea tekitamist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Sulatustennide vea tekitamisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

SÜSTEEM 2 – R134a

ECOSTAR

Ülesanne 1: Külmaaine valik ja mõju süsteemi tööle

Kirjeldus:
Valige erinevad külmaained ja jälgige nende mõju süsteemi tööle.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • ECOSTAR kompressor ja juhtpaneel

Sammud ja vastused:

 1. Valige külmaaine seadme juhtpaneelilt või veebiaadressilt http://192.168.10.202/.
 2. Jälgige süsteemi töö muutust erinevate külmaainete valikul.

Eesmärk:
Õppida külmaaine valiku mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Külmaaine valiku muutmisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 2: PID parameetrite muutmine seadme juhtpaneelilt

Kirjeldus:
Muutke PID parameetreid seadme juhtpaneelilt ja jälgige kompressori töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • ECOSTAR kompressor ja juhtpaneel

Sammud ja vastused:

 1. Muutke PID parameetreid seadme juhtpaneelilt või veebiaadressilt http://192.168.10.202/.
 2. Jälgige kompressori töö muutust.

Eesmärk:
Õppida PID parameetrite muutmist ja selle mõju kompressori tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • PID parameetrite muutmisel peab kompressori töö muutuma vastavalt.

Ülesanne 3: Kondensaatori ventilaatori signaali katkestus

Kirjeldus:
Katkestage kondensaatori ventilaatori signaal, et tekitada kõrgrõhu häire ja jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • ECOSTAR kompressor ja ventilaator

Sammud ja vastused:

 1. Katkestage kondensaatori ventilaatori signaal.
 2. Jälgige süsteemi töö muutust ja kõrgrõhu häire tekkimist.

Eesmärk:
Õppida kondensaatori ventilaatori signaali katkestuse mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kondensaatori ventilaatori signaali katkestamisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt ja tekkima kõrgrõhu häire.

Ülesanne 4: Kompressori sisemise termo häire tekitamine

Kirjeldus:
Tekitage kompressori sisemise termo häire, katkestades signaali välise releega, ja jälgige süsteemi töö muutust.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • ECOSTAR kompressor
 • Väline relee

Sammud ja vastused:

 1. Katkestage kompressori sisemise termo signaal välise releega.
 2. Jälgige süsteemi töö muutust ja kompressori seiskumist.

Eesmärk:
Õppida kompressori sisemise termo häire tekitamist ja selle mõju süsteemi tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kompressori sisemise termo häire tekitamisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt ja kompressor seiskuma.

Ülesanne 5: Madalrõhu ning kõrgrõhu häirete seadete muutmine

Kirjeldus:
Muutke madalrõhu ja kõrgrõhu häirete seadeid ja jälgige kompressori töö muutust.

n09 (20); n10 (18); n11

Min/Max SH (n09/n10) muutmisega muutub ventiili avanemise töö 

n11 muutmine pärsib ventiili tööd pärast sulatust ja esimesel käivitusel (Seadistuse +15 korral pole funktsioon kasutusel)

 1. Kambri ülekuumenduse seadesuuruse muutmine

Saab programmiliselt muuta suuremaks/väiksemaks ja sellega seoses muutub AKV ventiili töö

 1. Kambri ülekuumenduse sunnitud käsiasend

r12-> (-1)  käsireziim (0-off, 1-automaatne, -1 käsireziim siis saab kõiki väljundeid käsitsi juhtida)

AKV käsitsi avamine – vaherelee

FAN-käsitsi käivitamine – vaherelee

Võimalusel ventika ette, peitu

Vead- programmilised, mehaanilised (vana mähis jne), mehaanilised kaugteel, vahereleega.

Muudame aurusti ülekuumenudse suureks, et vähendada aurusti võimsust mis omakorda tõstab kambri temperatuuri.

Kuulkraani kinni keeramine = filtri ummistus, aurusti võimsuse vähenemine ja lõpptulemusena kambri temperatuuri tõus.

 1. Kambri temperatuuri madal ja kõrge alarmi piir – saab tekitada häireid vale seadistuse korral

A13 – kõrge temperatuuri häire

A14 – madal temperatuuri häire

A03 – häire viideKontrolleri vale külmaaine valik – vale külmaaine valik viib süsteemi ebareaalsesse tööreziimi. Õpettaja saab muuta antud parameetrit kaugtoe kaudu.

 1. Kambri kontrolleri ülekuumenduse madal ja kõrge alarmi piir

Saab kaugtoe kaudu muuta Min ja Max SH seadistusi. Lisaks LOP seadistust. Nende muutmisega muutub paisventiili avatus, SH ning jahutatava koha (kamber või lett) temperatuur. Õpilane peab leidma põhjuse miks aurusti ei suuda maha jahutada jahutatavat kohta.

 • Kambri temperatuuri madal ja kõrge alarmi piir – saab tekitada häireid vale seadistuse korral kuigi jahutatava koha temperatuur on õige.  Õpilane peab leidma vea, mis põhjustab häire.
 • Aurusti ventilaatori töö katkestus läbi vaherelee – SH muutub, paisventiil on vähe avatud, temperatuur tõuseb. Õpilane peab leidma põhjuse, mis antud sümptomitele vastab.
 • Kuulkraani kinni keeramine = filtri ummistus, aurusti võimsuse vähendamine.
 • Agregaadi välisõhu anduri signaali muutmine (läbi vaherelee takistuse muutmine) – agregaat registreerib vale välisõhu temperatuuri ja muudab vastavalt sellele oma tööreziimi. Selle tagajärg on kõrge surverõhk ja kompressori ebastabiilne töö. Õpilane peab leidma põhjuse – vigane välisõhu andur.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • ECOSTAR kompressor ja rõhuandurid

Sammud ja vastused:

 1. Muutke madalrõhu ja kõrgrõhu häirete seadeid.
 2. Jälgige kompressori töö muutust või seiskumist.

Eesmärk:
Õppida madalrõhu ja kõrgrõhu häirete seadete muutmist ja selle mõju kompressori tööle.

Hindamiskriteeriumid:

 • Häirete seadete muutmisel peab kompressori töö muutuma vastavalt.

ÜLDINE OSA – CO2 lekke häire

Ülesanne: CO2 lekke häire tekitamine ja vaigistamine

Kirjeldus:
Laske CO2 lekkeandurile CO2 gaasi, tekitades gaasilekke häire, ja leidke võimalus lekkeanduri häire/summeri vaigistamiseks.

Soovitatavad tööriistad ja tarkvarad:

 • Siemens TIA Portal
 • CO2 lekkeandur
 • CO2 gaasiallikas

Sammud ja vastused:

 1. Laske CO2 gaasi CO2 lekkeandurile.
 2. Jälgige gaasilekke häire tekkimist.
 3. Paigaldage taastusnupp seinale.
 4. Vaigistage lekkeanduri häire/summer taastusnupu abil.

Eesmärk:
Õppida CO2 lekke häire tekitamist ja vaigistamist.

Hindamiskriteeriumid:

 • CO2 lekke häire tekitamisel peab süsteemi töö muutuma vastavalt ja lekkeanduri häire/summer peab olema vaigistatud taastusnupu abil.

Need ülesanded koos vastuste ja soovitatavate tööriistadega annavad teile põhjaliku ülevaate külmaseadmete ja IT turvalisuse erinevatest aspektidest ning aitavad teil arendada vajalikke oskusi selleks.

Külmaseadmete ja IT Turvalisuse – ABIKS LAHENDAJATELE

SÜSTEEM 1 – Suur CO2

KS1 BOOSTER

Kompressori PID Parameetrite Seadistamine

Kompressorite PID (Proportsionaalne, Integraalne, Derivatiivne) juhtimine on oluline osa külmaseadmete optimaalse töö tagamiseks. PID juhtimise abil saame täpselt reguleerida kompressori tööparameetreid, et saavutada soovitud temperatuur ja rõhk süsteemis.

 • Kompressori imurõhu muundaja signaal (Po andur): Imugaasi rõhk mõjutab ülekuumenemist. Vale signaal võib põhjustada kompressori töö ebaõige muutuse.
 • Kompressori surverõhu muundaja signaal (Pc andur): Surverõhk mõjutab kontrolleri tööd. Vale signaal võib põhjustada ebaõige rõhu ja kompressori töö muutuse.
 • Kompressori imutoru temperatuuriandur (Ss andur): Imugaasi temperatuur mõjutab ülekuumenemist. Vale signaal võib põhjustada kompressori töö muutuse või seiskumise.
 • Kompressori survetoru temperatuuriandur (Sd andur): Kuumgaasi temperatuur mõjutab gaasijahuti (GC) tööd. Vale signaal võib põhjustada kompressori seiskumise ja gaasijahuti ebamõistliku töö.

GAS Cooleri PID Parameetrite Seadistamine

GAS Cooleri PID parameetreid saab seadistada, et optimeerida kõrgrõhu süsteemi tööd. Parameetrite muutmine võib mõjutada süsteemi üldist jõudlust ja töökindlust.

 • KP-3272 (CKP-parameeter): Proportsionaalne parameeter, mis määrab süsteemi reageerimise muutustele.
 • Tn-3273 (CTN-parameeter): Integraalne parameeter, mis määrab süsteemi reageerimise kiiruse muutustele.

Kõrgrõhu Häire Piiride Seadistamine

Kõrgrõhu häire piiride seadistamine on oluline süsteemi ohutuse tagamiseks. Vale seadistus võib põhjustada süsteemi seiskumise või ebaõige töö.

 • Imurõhu ja surverõhu häirepiirid: Muutmisega saab reguleerida süsteemi tööd ja vältida häireid.
 • Õlianduri vea tekitamine: Kaitse T2A välja lülitamine võib põhjustada kompressori seiskumise vale signaali tõttu.
 • KT11L anduri vea tekitamine: Välise releega saab tekitada vale signaali ja jälgida selle mõju kompressori tööle.

AURUSTI vead KS1 AK-JK1

Aurusti tõrgetega tegelemine on oluline osa külmaseadmete hooldusest ja tõrkeotsingust. Aurusti töö mõjutab otseselt süsteemi üldist jõudlust ja efektiivsust.

Kambri ülekuumenduse seadistamine

Kambri ülekuumenduse seaded määravad, kuidas aurusti ventiil töötab ja kuidas süsteem reageerib erinevatele temperatuurimuutustele.

 • Min/Max SH (n09/n10) seadistused: Ventiili avanemise töö muutub vastavalt seadistustele.
 • n11 seadistus: Mõjutab ventiili tööd pärast sulatust ja esimesel käivitamisel.

Kambri ülekuumenduse seadesuuruse muutmine

Kambri ülekuumenduse seadesuurust saab programmiliselt muuta, et reguleerida AKV ventiili tööd ja kambri temperatuuri.

Kambri ülekuumenduse sunnitud käsiasend

Käsirežiimi kasutamine võimaldab käsitsi juhtida erinevaid süsteemi komponente, sealhulgas AKV ventiili ja ventilaatoreid.

 • r12 seadistus (-1 käsirežiim): Võimaldab käsitsi juhtida kõiki väljundeid.

Kambri temperatuuri madal ja kõrge alarmi piir

Alarmi piiride seadistamine aitab vältida ebasoovitavaid temperatuuri kõikumisi ja tagab süsteemi töökindluse.

 • A13 (kõrge temperatuuri häire)
 • A14 (madal temperatuuri häire)
 • A03 (häire viide)

Kambri kontrolleril sulatustennide vea tekitamine

Sulatustennide vea tekitamine võib aidata tuvastada ja lahendada aurusti jahutusprobleeme.

 • Kontaktori kinnijäämine: Tekitab vale signaali ja mõjutab jahutusrežiimi tööd.

AURUSTI vead KL1 (külmlett)

Külmleti ülekuumenduse seadistamine

Külmleti ülekuumenduse seaded määravad ventiili avanemise töö ja süsteemi reageerimise temperatuurimuutustele.

 • Min/Max SH (n09/n10) seadistused: Mõjutavad ventiili avanemise tööd.
 • n11 seadistus: Mõjutab ventiili tööd pärast sulatust ja esimesel käivitamisel.

Külmleti ülekuumenduse seadesuuruse muutmine

Seadesuuruse muutmine mõjutab AKV ventiili tööd ja külmleti temperatuuri.

Külmleti ülekuumenduse sunnitud käsiasend

Käsirežiimi kasutamine võimaldab käsitsi juhtida erinevaid süsteemi komponente, sealhulgas AKV ventiili ja ventilaatoreid.

 • r12 seadistus (-1 käsirežiim): Võimaldab käsitsi juhtida kõiki väljundeid.

Külmleti temperatuuri madal ja kõrge alarmi piir

Alarmi piiride seadistamine aitab vältida ebasoovitavaid temperatuuri kõikumisi ja tagab süsteemi töökindluse.

 • A13 (kõrge temperatuuri häire)
 • A14 (madal temperatuuri häire)
 • A03 (häire viide)

Külmleti ventilaatori töö katkestus

Ventilaatori töö katkestamine vaherelee abil mõjutab süsteemi tööd ja aitab tuvastada ventilatsiooniprobleeme.

 • Ventilaatori töö katkestamine vaherelee abil: Mõjutab SH ja paisventiili avanemist.

SÜSTEEM 2 – R134a

ECOSTAR

Külmaaine valik ja mõju süsteemi tööle

Vale külmaaine valik võib viia süsteemi ebastabiilsesse töörežiimi. Õige külmaaine valik on oluline süsteemi optimaalseks tööks.

PID parameetrite muutmine seadme juhtpaneelilt

PID parameetreid saab muuta seadme juhtpaneelilt või veebiaadressilt, et optimeerida kompressori töörežiimi.

Kondensaatori ventilaatori signaali katkestus

Kondensaatori ventilaatori signaali katkestamine võib tekitada kõrgrõhu häire. See aitab tuvastada ventilaatori tööga seotud probleeme.

Kompressori sisemise termo häire tekitamine

Kompressori sisemise termo signaali katkestamine võib põhjustada kompressori seiskumise. See aitab tuvastada kompressori sisemisi probleeme.

Madalrõhu ning kõrgrõhu häirete seadete muutmine

Madalrõhu ja kõrgrõhu häirete seadete muutmine mõjutab kompressori tööd ja võib põhjustada kompressori seiskumise.

ÜLDINE OSA – CO2 lekke häire

CO2 lekke häire tekitamine ja vaigistamine

CO2 lekke häire tekitamine on oluline osa süsteemi ohutuse tagamisel. Häirete vaigistamine aitab vältida valesid häiresignaale ja tagada süsteemi töökindluse.

 • CO2 gaasi lekke tekitamine lekkeandurile
 • Lekkeanduri häire/summeri vaigistamine taastusnupu abil

Kokkuvõte

See õppematerjal annab põhjaliku ülevaate külmaseadmete ja IT turvalisuse erinevatest aspektidest. Siin käsitletakse kompressori ja aurusti parameetrite seadistamist, PID juhtimist, külmaainete valikut, häirete tekitamist ja vaigistamist, ning andmeside ja võrgu turvalisust. Materjal on mõeldud kasutamiseks praktiliste ülesannete lahendamisel ja teoreetiliste teadmiste omandamisel külmaseadmete hoolduse ja tõrkeotsingu valdkonnas.