KAASAEGSETE TOOTMISSÜSTEEMIDE ERIOMADUSED

 1. Mis on füüsiline topoloogia?
 • A. Viis, kuidas kasutajad saavad ligipääsu võrgule
 • B. Ühenduskaablite, võrguseadmete ja kasutajatööjaamade riistvara konfigureerimine
 • C. Võimalikud marsruudid sõlmedevaheliseks andmevahetuseks
 • D. Protokollide kirjeldamine
 • Õige vastus: B
 1. Mis on loogiline topoloogia?
 • A. Viis, kuidas seadmed on füüsiliselt ühendatud
 • B. Viis, kuidas kasutajad saavad ligipääsu võrgule ja võimalikud marsruudid sõlmedevaheliseks andmevahetuseks
 • C. Ühenduskaablite, võrguseadmete ja kasutajatööjaamade riistvara konfigureerimine
 • D. Võrguseadmete tööpõhimõtete kirjeldamine
 • Õige vastus: B
 1. Mis on siinitopoloogia peamine puudus?
 • A. Suur andmekaitse
 • B. Lihtne diagnostika
 • C. Võimalike signaalimoonutuste vältimiseks vahekauguse piirang
 • D. Kõrge töökindlus
 • Õige vastus: C
 1. Kuidas töötavad ring-topoloogia võrgud?
 • A. Üksus ühendatakse otse järgmise üksuse külge ja viimane üksus esimese külge
 • B. Kõik üksused on ühendatud keskse sideüksusega
 • C. Andmed kantakse üle ainult ühes suunas
 • D. Mõlemad vastused A ja C
 • Õige vastus: D
 1. Milline on täht-topoloogia peamine eelis?
 • A. Kõrge töökindlus
 • B. Võimaldab tsentraliseeritud diagnostikat
 • C. Kõik tööjaamad saavad võrdselt ligipääsu võrgule
 • D. Lihtne seadistada
 • Õige vastus: B
 1. Mis on laiendatud täht-topoloogia peamine eelis?
 • A. Kõrge töökindlus
 • B. Vigase sideüksuse korral töötab kogu sidevõrk edasi
 • C. Madalad kulud
 • D. Kõik üksused on ühendatud magistraalliiniga
 • Õige vastus: B
 1. Mis on hierarhilise topoloogia peamine omadus?
 • A. Kõik üksused on ühendatud magistraalliiniga
 • B. Struktuur sarnaneb puuga, hargnedes allapoole
 • C. Kõik üksused on ühendatud ringikujuliselt
 • D. Kõik tööjaamad on ühendatud keskse sideüksusega
 • Õige vastus: B
 1. Mis on silmus-topoloogia peamine eelis?
 • A. Kõik üksused on ühendatud magistraalliiniga
 • B. Kõik üksused on ühendatud keskse sideüksusega
 • C. Võrk töötab edasi ka siis, kui mõni sideme katkemisel
 • D. Kõrge töökindlus
 • Õige vastus: C
 1. Mis on passiivsete seadmete peamine omadus?
 • A. Nad võimendavad sisendsignaali
 • B. Nad muudavad sisendisse saabuva signaali parameetreid
 • C. Nad ei muuda sisendisse saabuva signaali parameetreid
 • D. Nad töötlevad andmepakette
 • Õige vastus: C
 1. Mis on ülekandemeediumi konverterite peamine funktsioon?
  • A. Nad ühendavad tööjaamad magistraalliiniga
  • B. Nad muudavad signaali ühest ülekandemeediumi tüübist teise
  • C. Nad ühendavad tööjaamad keskse sideüksusega
  • D. Nad suurendavad võrgu andmevahetuskiirust
  • Õige vastus: B
 2. Mis on repiiterite peamine eesmärk?
  • A. Ühendavad tööjaamad magistraalliiniga
  • B. Taastavad signaalitugevust ja parandavad impulsi tugevust suurematel vahemaadel
  • C. Töötlevad andmepakette
  • D. Ühendavad tööjaamad keskse sideüksusega
  • Õige vastus: B
 3. Mis on switchi peamine eelis võrreldes hubiga?
  • A. Võimaldab lisada uusi tööjaamu
  • B. Võimaldab paralleelset andmete töötlemist
  • C. Edastab vastuvõetud signaali kõigisse portidesse
  • D. Suurendab võrgu andmevahetuskiirust
  • Õige vastus: B
 4. Mis on ruuteri peamine ülesanne?
  • A. Ühendab tööjaamad magistraalliiniga
  • B. Jaotab infopakette erinevate võrkude või võrgusegmentide vahel
  • C. Võimendab sisendsignaali
  • D. Taastab signaalitugevust
  • Õige vastus: B
 5. Mis on lüüsid?
  • A. Ühendavad tööjaamad magistraalliiniga
  • B. Ühendavad kahte kohtvõrku, mis ei ühildu ligipääsuprotseduuride ja protokollide poolest
  • C. Taastavad signaalitugevust
  • D. Suurendavad võrgu andmevahetuskiirust
  • Õige vastus: B
 6. Mis on OSI mudeli peamine eesmärk?
  • A. Ühendab tööjaamad magistraalliiniga
  • B. Kirjeldab baasarhitektuuri, mis jaotab võrguside anmdepakettide vahetamiseks seitsmes iseseisvas kihis
  • C. Jaotab infopakette erinevate võrkude või võrgusegmentide vahel
  • D. Võimendab sisendsignaali
  • Õige vastus: B
 7. Mis on OSI mudeli rakenduskiht?
  • A. Kõige alumine kiht, mis tegeleb andmepakettide füüsilise edastamisega
  • B. Kõige ülemine kiht, mis töötab vahendajana tarkvararakenduste ja võrguteenuste vahel
  • C. Kiht, mis määrab kindlaks andmevahetuse formaadi
  • D. Kiht, mis teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • Õige vastus: B
 8. Mis on OSI mudeli kanalikihi peamine ülesanne?
  • A. Adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • B. Teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • C. Saadab andmekaadreid võrgukihilt füüsilisele kihile
  • D. Pakub kaadrites baitide ja bittide krüpteerimist
  • Õige vastus: C
 9. Mis on OSI mudeli füüsilise kihi peamine ülesanne?
  • A. Adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • B. Teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • C. Saadab andmekaadreid võrgukihilt füüsilisele kihile
  • D. Pakub kaadrites baitide ja bittide krüpteerimist elektriliste või valgussignaalide moel
  • Õige vastus: D
 10. Mis on DoD mudeli rakenduskiht?
  • A. Kiht, mis teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • B. Kõige kõrgem mudeli kiht, mis täidab OSI mudeli kolme kõrgema kihi funktsioone
  • C. Kiht, mis adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • D. Kiht, mis pakub kaadrites baitide ja bittide krüpteerimist
  • Õige vastus: B
 11. Mis on DoD mudeli transpordikiht?
  • A. Kiht, mis teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • B. Kiht, mis adresse
  • erib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • C. Kiht, mis pakub kaadrites baitide ja bittide krüpteerimist
  • D. Kiht, mis vastab OSI mudeli transpordikihile
  • Õige vastus: D
 1. Mis on DoD mudeli internetikiht?
  • A. Kiht, mis teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • B. Kiht, mis adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • C. Kiht, mis vastab OSI mudeli võrgukihile
  • D. Kiht, mis pakub kaadrites baitide ja bittide krüpteerimist
  • Õige vastus: C
 2. Mis on DoD mudeli võrguliidese kiht?
  • A. Kiht, mis teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • B. Kiht, mis adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • C. Kiht, mis pakub kaadrites baitide ja bittide krüpteerimist
  • D. Kiht, mis vastab OSI mudeli kanali- ja füüsilisele kihile
  • Õige vastus: D
 3. Mis on OSI mudeli seansikiht?
  • A. Kiht, mis määrab kindlaks andmevahetuse formaadi
  • B. Kiht, mis loob seansikanali kahe võrguseadme vahel
  • C. Kiht, mis teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • D. Kiht, mis adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • Õige vastus: B
 4. Mis on OSI mudeli esitluskiht?
  • A. Kiht, mis määrab kindlaks andmevahetuse formaadi
  • B. Kiht, mis loob seansikanali kahe võrguseadme vahel
  • C. Kiht, mis teostab andmepakettide transporti täpses jadas
  • D. Kiht, mis adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • Õige vastus: A
 5. Mis on OSI mudeli rakenduskiht?
  • A. Kiht, mis määrab kindlaks andmevahetuse formaadi
  • B. Kiht, mis loob seansikanali kahe võrguseadme vahel
  • C. Kõige ülemine kiht, mis töötab vahendajana tarkvararakenduste ja võrguteenuste vahel
  • D. Kiht, mis adresseerib sõnumid ja määrab kindlaks marsruudi
  • Õige vastus: C

Praktilised Ülesanded: KAASAEGSETE TOOTMISSÜSTEEMIDE ERIOMADUSED

Algaja tase

Ülesanne 1: Füüsilise ja Loogilise Topoloogia Kaardistamine

Kirjeldus:
Loo füüsilise ja loogilise topoloogia kaardid olemasolevale tööstuslikule tootmisvõrgule.

Sammud ja juhised:

 1. Võrgu seadmete identifitseerimine: Kaardista kõik võrguseadmed (nt kontrollerid, arvutid, ruuterid).
 2. Füüsilise topoloogia loomine: Kasuta tarkvara nagu Microsoft Visio või Lucidchart, et luua füüsilise topoloogia kaart, kus on näidatud kõik ühendused ja seadmed.
 3. Loogilise topoloogia loomine: Kasuta sama tarkvara, et luua loogilise topoloogia kaart, mis näitab, kuidas andmed liiguvad võrgus ja kuidas seadmed suhtlevad.
 4. Kaartide võrdlemine: Võrdle füüsilist ja loogilist topoloogiat, et näha, kuidas need üksteist täiendavad ja millised on võimalikud kitsaskohad.

Eesmärk:
Õppida looma ja mõistma füüsilise ja loogilise topoloogia kaarte.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik võrguseadmed on korrektselt kaardistatud.
 • Füüsilise topoloogia kaart on täpne ja selge.
 • Loogilise topoloogia kaart näitab täpselt andmevoogusid ja suhtlusmustreid.

Tööriistad ja tarkvara:

 • Microsoft Visio või Lucidchart
 • Märkmik ja pliiats esialgsete visandite jaoks

Ülesanne 2: Siinitopoloogia Võrgu Ühendamine ja Testimine

Kirjeldus:
Ühenda ja testi siinitopoloogia võrk, kasutades tööstuslikke seadmeid ja protokolle.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud võrguseadmed ja kaablid (nt Ethernet kaablid).
 2. Füüsilise ühenduse loomine: Ühenda kõik tööjaamad magistraalliiniga, kasutades Ethernet kaableid.
 3. Loogilise konfiguratsiooni seadistamine: Konfigureeri tööjaamad ja võrguseadmed, et määrata prioriteedid ja lubada tsentraliseeritud diagnostika.
 4. Võrgu testimine: Kasuta võrguanalüsaatorit (nt Wireshark), et testida võrgu jõudlust ja tuvastada võimalikud probleemid.
 5. Diagnostika ja optimeerimine: Kasuta tsentraliseeritud diagnostikat, et tuvastada ja lahendada võrgu kitsaskohad.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja testima siinitopoloogia võrku.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on õigesti ühendatud ja konfigureeritud.
 • Võrgu jõudlus on testitud ja tulemused dokumenteeritud.
 • Kitsaskohad on tuvastatud ja lahendatud.

Tööriistad ja tarkvara:

 • Ethernet kaablid
 • Wireshark võrguanalüüsiks
 • Märkmik ja pliiats tulemuste dokumenteerimiseks

Kesktase

Ülesanne 3: Täht-topoloogia Võrgu Seadistamine ja Testimine

Kirjeldus:
Seadista ja testi täht-topoloogia võrk, kasutades tööstuslikke seadmeid ja protokolle.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud võrguseadmed (nt kontsentraatorid/jaoturid, kontrollerid).
 2. Füüsilise ühenduse loomine: Ühenda kõik tööjaamad keskse sideüksusega, kasutades Ethernet kaableid.
 3. Loogilise konfiguratsiooni seadistamine: Konfigureeri tööjaamad ja keskne sideüksus, et määrata prioriteedid ja lubada tsentraliseeritud diagnostika.
 4. Võrgu testimine: Kasuta võrguanalüsaatorit (nt Wireshark), et testida võrgu jõudlust ja tuvastada võimalikud probleemid.
 5. Diagnostika ja optimeerimine: Kasuta tsentraliseeritud diagnostikat, et tuvastada ja lahendada võrgu kitsaskohad.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja testima täht-topoloogia võrku.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on õigesti ühendatud ja konfigureeritud.
 • Võrgu jõudlus on testitud ja tulemused dokumenteeritud.
 • Kitsaskohad on tuvastatud ja lahendatud.

Tööriistad ja tarkvara:

 • Ethernet kaablid
 • Kontsentraatorid/jaoturid
 • Wireshark võrguanalüüsiks
 • Märkmik ja pliiats tulemuste dokumenteerimiseks

Ülesanne 4: Laiendatud Täht-topoloogia Võrgu Loomine

Kirjeldus:
Loo ja testi laiendatud täht-topoloogia võrk, kasutades tööstuslikke seadmeid ja protokolle.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud võrguseadmed ja kaablid.
 2. Füüsilise ühenduse loomine: Ühenda mitu täht-topoloogiat, et moodustada laiendatud täht-topoloogia.
 3. Loogilise konfiguratsiooni seadistamine: Konfigureeri tööjaamad ja keskne sideüksus, et määrata prioriteedid ja lubada tsentraliseeritud diagnostika.
 4. Võrgu testimine: Kasuta võrguanalüsaatorit (nt Wireshark), et testida võrgu jõudlust ja tuvastada võimalikud probleemid.
 5. Diagnostika ja optimeerimine: Kasuta tsentraliseeritud diagnostikat, et tuvastada ja lahendada võrgu kitsaskohad.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja testima laiendatud täht-topoloogia võrku.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on õigesti ühendatud ja konfigureeritud.
 • Võrgu jõudlus on testitud ja tulemused dokumenteeritud.
 • Kitsaskohad on tuvastatud ja lahendatud.

Tööriistad ja tarkvara:

 • Ethernet kaablid
 • Kontsentraatorid/jaoturid
 • Wireshark võrguanalüüsiks
 • Märkmik ja pliiats tulemuste dokumenteerimiseks

Kogenud tase

Ülesanne 5: Hajusjuhtimissüsteemi (DCS) Integreerimine ja Seadistamine

Kirjeldus:
Integreeri ja seadista hajusjuhtimissüsteem, kasutades vertikaalselt integreeritud arhitektuuri ja uusimaid võrguprotokolle.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud kontrollerid, andmekogumisseadmed ja seirearvutid.
 2. Süsteemi arhitektuuriplaani koostamine: Koosta süsteemi arhitektuuriplaan, kasutades standardeid nagu Ethernet ja TCP/IP.
 3. Komponentide paigaldamine ja konfigureerimine: Paigalda ja konfigureeri kõik vajalikud komponendid, sealhulgas kontrollerid, andmekogumisseadmed ja seirearvutid.
 4. Võrgustandardite ja protokollide rakendamine: Rakenda avatud võrgustandardeid ja protokolle, et tagada süsteemi komponentide omavaheline ühilduvus ja infovahetus.
 5. Süsteemi testimine ja jälgimine: Testi süsteemi tööd ja jälgi selle toimimist, veendudes, et kõik komponendid suhtlevad õigesti ja süsteem töötab ootuspäraselt.

Eesmärk:
Õppida projekteerima ja rakendama avatud arhitektuuriga hajusjuhtimissüsteemi tööstuslikes tingimustes.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik komponendid on õigesti paigaldatud ja konfigureeritud.
 • Andmevahetus toimib tõrgeteta.
 • Süsteem töötab vastavalt seadistustele ja standarditele.

Tööriistad ja tarkvara:

 • Ethernet kaablid
 • Kontrollerid, andmekogumisseadmed ja seirearvutid
 • Wireshark võrguanalüüsiks
 • Märkmik ja pliiats tulemuste dokumenteerimiseks

Ülesanne 6: Hierarhilise Topoloogia Seadistamine ja Testimine

Kirjeldus:
Seadista ja testi hierarhiline topoloogia, kasutades tööstuslikke seadmeid ja protokolle.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud võrguseadmed ja kaablid.
 2. Füüsilise ühenduse loomine: Ühenda tööjaamad ja keskne seade, kasutades hierarhilist struktuuri.
 3. Loogilise konfiguratsiooni seadistamine: Konfigureeri tööjaamad ja keskne seade, et määrata prioriteedid ja lubada tsentraliseeritud diagnostika.
 4. Võrgu testimine: Kasuta võrguanalüsaatorit (nt Wireshark), et testida võrgu jõudlust ja tuvastada võimalikud probleemid.
 5. Diagnostika ja optimeerimine: Kasuta tsentraliseeritud diagnostikat, et tuvastada ja lahendada võrgu kitsaskohad.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja testima hierarhilist topoloogiat.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on õigesti ühendatud ja konfigureeritud.
 • Võrgu jõudlus on testitud ja tulemused dokumenteeritud.
 • Kitsaskohad on tuvastatud ja lahendatud.

Tööriistad ja tarkvara:

 • Ethernet kaablid
 • Wireshark võrguanalüüsiks
 • Märkmik ja pliiats tulemuste dokumenteerimiseks

Ülesanne 7: Silmus-topoloogia Võrgu Seadistamine ja Testimine

Kirjeldus:
Seadista ja testi silmus-topoloogia võrk, kasutades tööstuslikke seadmeid ja protokolle.

Sammud ja juhised:

 1. Seadmete ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud võrguseadmed ja kaablid.
 2. Füüsilise ühenduse loomine: Ühenda tööjaamad silmus-topoloogia abil, et tagada võrgu töö ka sideme katkemise korral.
 3. Loogilise konfiguratsiooni seadistamine: Konfigureeri tööjaamad ja keskne seade, et määrata prioriteedid ja lubada tsentraliseeritud diagnostika.
 4. Võrgu testimine: Kasuta võrguanalüsaatorit (nt Wireshark), et testida võrgu jõudlust ja tuvastada võimalikud probleemid.
 5. Diagnostika ja optimeerimine: Kasuta tsentraliseeritud diagnostikat, et tuvastada ja lahendada võrgu kitsaskohad.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja testima silmus-topoloogia võrku.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on õigesti ühendatud ja konfigureeritud.
 • Võrgu jõudlus on testitud ja tulemused dokumenteeritud.
 • Kitsaskohad on tuvastatud ja lahendatud.

Tööriistad ja tarkvara:

 • Ethernet kaablid
 • Wireshark võrguanalüüsiks
 • Märkmik ja pliiats tulemuste dokumenteerimiseks

CAT5, CAT6 Kaablite Valmistamine ja Testimine

Ülesanne 8: CAT5 ja CAT6 Kaablite Valmistamine ja Testimine

Kirjeldus:
Valmista ja testi CAT5 ja CAT6 kaableid, kasutades tööstuslikke standardeid ja tööriistu.

Sammud ja juhised:

 1. Materjalide ettevalmistamine: Veendu, et sul on vajalikud kaablid (CAT5, CAT6), RJ45 pistikud, kaablilõikur, kaablitestija ja krimptangid.
 2. Kaabli ettevalmistamine: Lõika kaabel vajalikku pikkusesse ja eemalda välimine isolatsioon umbes 2-3 cm ulatuses.
 3. Juhtmete järjestamine: Järjesta juhtmed vastavalt T568A või T568B standardile.
 4. Pistiku kinnitamine: Sisesta juhtmed RJ45 pistikusse ja kasuta krimptange, et kinnitada pistik kaabli külge.
 5. Kaabli testimine: Kasuta kaablitestijat, et kontrollida kaabli ühendusi ja veenduda, et kõik juhtmed on õigesti ühendatud.

Eesmärk:
Õppida valmistama ja testima CAT5 ja CAT6 kaableid vastavalt tööstuslikele standarditele.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kaablid on valmistatud korrektselt ja vastavalt standarditele.
 • Kaablitestija näitab, et kõik ühendused on õigesti tehtud.
 • Kaablid töötavad korrektselt, kui neid kasutatakse võrgus.

Tööriistad ja tarkvara:

 • CAT5 ja CAT6 kaablid
 • RJ45 pistikud
 • Kaablilõikur ja krimptangid
 • Kaablitestija
 • Märkmik ja pliiats tulemuste dokumenteerimiseks

Kokkuvõte

Nende ülesannete abil õpivad õpilased seadistama ja testima erinevaid võrgu topoloogiaid, valmistama ja testima CAT5 ja CAT6 kaableid ning kasutama erinevaid tööriistu ja tarkvara, et tagada tööstuslike võrkude korrektne toimimine ja diagnostika.