VLAN-i Tehnoloogia Alusmehhanism

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on VLAN?
 • a) Virtuaalne kohalik võrk (Õige vastus)
 • b) Virtuaalne seadme haldur
 • c) Virtuaalne turvalisuse süsteem
 • d) Virtuaalne andmebaasi haldur
 1. Mis on VLAN-i peamine funktsioon?
 • a) Eraldada võrgusegmendid loogiliselt (Õige vastus)
 • b) Krüpteerida võrguliiklust
 • c) Kiirendada andmeedastust
 • d) Hallata võrgu lüliteid
 1. Mis standardit kasutatakse VLAN-tagimiseks?
 • a) IEEE 802.11
 • b) IEEE 802.1Q (Õige vastus)
 • c) IEEE 802.3
 • d) IEEE 802.15
 1. Kuidas VLAN-id kasutavad sildamist?
 • a) Andmepakettide päiseid eemaldades
 • b) Liikluse suunamiseks sama VLAN-i sees (Õige vastus)
 • c) Andmepakettide krüpteerimiseks
 • d) Liikluse suunamiseks erinevate VLAN-ide vahel
 1. Mis on VLAN-i identifikaatori vahemik IEEE 802.1Q standardi järgi?
 • a) 1-1000
 • b) 0-4095
 • c) 1-4094 (Õige vastus)
 • d) 0-1024

Võrgu Eraldamise Kaitsemeede

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on VLAN-i peamine turvaeelis?
 • a) Krüpteerib kõik andmepaketid
 • b) Eraldab võrguliiklust ja vähendab turvariske (Õige vastus)
 • c) Kiirendab andmeedastust
 • d) Vähendab seadmete energiatarvet
 1. Kuidas VLAN-id parandavad võrgu jõudlust?
 • a) Krüpteerides andmed
 • b) Vähendades ülekoormust ja optimeerides liiklust (Õige vastus)
 • c) Suurendades seadmete võimsust
 • d) Välistades vajaduse lülitite järele
 1. Mis on VLAN-i eraldamise peamine eelis?
 • a) Võimaldab kasutajatel kiiremini internetti pääseda
 • b) Vähendab vajadust IT-toe järele
 • c) Eraldab liiklust, suurendades turvalisust ja jõudlust (Õige vastus)
 • d) Muudab võrgu haldamise keerulisemaks
 1. Kuidas VLAN-id piiravad ründajate liikumist võrgus?
 • a) Kasutades tulemüüre
 • b) Krüpteerides kõik andmepaketid
 • c) Eraldades erinevate VLAN-ide liikluse (Õige vastus)
 • d) Suunates liiklust ainult kindlatele seadmetele
 1. Mis juhtub, kui ründaja pääseb ühele VLAN-ile?
 • a) Ta saab automaatselt juurdepääsu kõikidele teistele VLAN-idele
 • b) Tema liikumine on piiratud ainult sellele VLAN-ile (Õige vastus)
 • c) VLAN-id ühinevad automaatselt
 • d) Kõik võrguseadmed lakkavad töötamast

VLAN-i Identifikaatori Kodeerimine

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on VLAN-i identifikaator (VID)?
 • a) Unikaalne identifikaator, mis määrab, millisesse VLAN-i andmepakett kuulub (Õige vastus)
 • b) Tulemüüri reegel
 • c) Seadme MAC-aadress
 • d) IP-aadressi alamhulk
 1. Milleks kasutatakse VLAN-tagimist?
 • a) VLAN-i identifikaatori lisamiseks andmepaketi päisesse (Õige vastus)
 • b) Krüpteerimiseks
 • c) Andmete tihendamiseks
 • d) Tulemüüride seadistamiseks
 1. Mis standardit kasutatakse VLAN-tagimise jaoks?
 • a) IEEE 802.3
 • b) IEEE 802.1Q (Õige vastus)
 • c) IEEE 802.11
 • d) IEEE 802.15
 1. Mis on VLAN-i identifikaatori (VID) vahemik?
 • a) 1-1000
 • b) 0-4095 (Õige vastus)
 • c) 1-65535
 • d) 0-1024
 1. Mis on tagitud liiklus?
 • a) Liiklus, millele on lisatud VLAN-i identifikaator (Õige vastus)
 • b) Krüpteeritud liiklus
 • c) Tihendatud liiklus
 • d) Turvaline liiklus

Pordi VID

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on PVID?
 • a) Port VLAN ID, mis määrab, millisesse VLAN-i port vaikimisi kuulub (Õige vastus)
 • b) Seadme MAC-aadress
 • c) Tulemüüri reegel
 • d) IP-aadressi alamhulk
 1. Mida tähendab vaikimisi VLAN?
 • a) VLAN, kuhu port kuulub, kui liiklus ei ole märgistatud (Õige vastus)
 • b) VLAN, mis krüpteerib liiklust
 • c) VLAN, mis tihendab liiklust
 • d) VLAN, mis suunab liiklust
 1. Kuidas määratakse PVID?
 • a) Administraatori poolt käsitsi (Õige vastus)
 • b) Dünaamiliselt seadme poolt
 • c) Automaatse tarkvara abil
 • d) Põhineb MAC-aadressil
 1. Mis juhtub, kui mittetagitud liiklus siseneb porti, millel on määratud PVID?
 • a) Liiklus määratakse PVID-i määratud VLAN-ile (Õige vastus)
 • b) Liiklus blokeeritakse
 • c) Liiklus krüpteeritakse
 • d) Liiklus tihendatakse
 1. Mis on tagitud liiklus?
 • a) Liiklus, millele on lisatud VLAN-i identifikaator (Õige vastus)
 • b) Krüpteeritud liiklus
 • c) Tihendatud liiklus
 • d) Turvaline liiklus

Staatilised ja Õpitud VID-id

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on staatilised VID-id?
 • a) Administraatori poolt käsitsi määratud VLAN-id (Õige vastus)
 • b) Dünaamiliselt seadme poolt õpitud VLAN-id
 • c) Krüpteeritud VLAN-id
 • d) Tihendatud VLAN-id
 1. Mis on õpitud VID-id?
 • a) Dünaamiliselt seadme poolt õpitud VLAN-id (Õige vastus)
 • b) Administraatori poolt käsitsi määratud VLAN-id
 • c) Krüpteeritud VLAN-id
 • d) Tihendatud VLAN-id
 1. Mis protokolli kasutatakse õpitud VID-ide määramiseks?
 • a) GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) (Õige vastus)
 • b) DHCP
 • c) FTP
 • d) HTTP
 1. Mis on staatiliste VID-ide eelis?
 • a) Täielik kontroll võrguadministraatori poolt (Õige vastus)
 • b) Dünaamiline kohandamine võrgu muutustega
 • c) Andmete krüpteerimine
 • d) Liikluse tihendamine
 1. Mis on õpitud VID-ide eelis?
 • a) Vähem manuaalset konfiguratsiooni ja paindlikkus võrgu muutustega (Õige vastus)
 • b) Täielik kontroll võrguadministraatori poolt
 • c) Krüpteeritud liiklus
 • d) Tihendatud liiklus

VLAN-ide Graafiline Kujutamine

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on VLAN-ide graafilise kujutamise eesmärk?
 • a) Visualiseerida VLAN-ide struktuuri ja ühendusi (Õige vastus)
 • b) Krüpteerida andmeid
 • c) Tihendada liiklust
 • d) Suunata liiklust
 1. Milline tööriist on tuntud VLAN-ide graafilise kujutamise jaoks?
 • a) Microsoft Visio (Õige vastus)
 • b) Excel
 • c) Word
 • d) PowerPoint
 1. Mis on võrgukaart?
 • a) Diagramm, mis näitab võrgu struktuuri ja ühendusi (Õige vastus)
 • b) Krüpteeritud andmevoog
 • c) Tihendatud andmevoog
 • d) Võrgu tulemüüri seadistus
 1. Kuidas VLAN-id parandavad võrgu haldamist?
 • a) Visualiseerides võrgu struktuuri ja ühendusi diagrammide abil (Õige vastus)
 • b) Krüpteerides liiklust
 • c) Tihendades andmeid
 • d) Suunates liiklust
 1. Mis on Lucidchart?
 • a) Veebipõhine diagrammitööriist, mis võimaldab koostööd ja jagamist reaalajas (Õige vastus)
 • b) Andmete tihendamise tööriist
 • c) Krüpteerimise tarkvara
 • d) Tulemüüri haldustarkvara

VLAN-sisene Marsruutimine

Küsimused ja Valikvastused:

 1. Mis on Inter-VLAN marsruutimine?
 • a) Liikluse liikumine erinevate VLAN-ide vahel (Õige vastus)
 • b) Liikluse krüpteerimine VLAN-ide sees
 • c) Liikluse tihendamine VLAN-ide sees
 • d) Liikluse suunamine ühe VLAN-i sees
 1. Mis seade võimaldab Inter-VLAN marsruutimist?
 • a) L3 ruuter või L3 lüliti (Õige vastus)
 • b) L2 lüliti
 • c) Tulemüür
 • d) Andmebaasiserver
 1. Mis on alamliides (sub-interface)?
 • a) Ruuteri liides, mis on määratud konkreetsele VLAN-ile (Õige vastus)
 • b) Lüliti liides, mis suunab liiklust
 • c) Krüpteerimisprotokoll
 • d) Andmete tihendamise meetod
 1. Mis on SVI (Switched Virtual Interface)?
 • a) Virtuaalne liides, mis on määratud VLAN-ile L3 lülitil (Õige vastus)
 • b) Ruuteri füüsiline liides
 • c) Krüpteerimisprotokoll
 • d) Andmete tihendamise meetod
 1. Mis on L3 lüliti peamine eelis Inter-VLAN marsruutimise juures?
 • a) Kiirem ja tõhusam liikluse suunamine erinevate VLAN-ide vahel (Õige vastus)
 • b) Lihtsam konfigureerimine
 • c) Andmete krüpteerimine
 • d) Liikluse tihendamine

Ülesanded Siemensi võrguseadmete kasutamiseks

Seadmed:

 1. SCALANCE XB008 (Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s)
 2. IE SCALANCE XC208
 3. IE SCALANCE S615 LAN-Router

1. SCALANCE XB008

Keerukuse tase 1: Põhikonfiguratsioon ja ühendamine

Situatsioon:
Teie ülesandeks on seadistada lihtne võrguühendus, kasutades SCALANCE XB008 lülitit, et ühendada kolm tööstuslikku seadet kontrolleriga.

Sammud:

 1. Ühendage võrgukaablid SCALANCE XB008 lüliti portidesse.
 2. Ühendage üks võrgukaabel kontrolleri Ethernet-porti.
 3. Ühendage ülejäänud kaablid kolme erineva seadme Ethernet-portidesse.
 4. Kontrollige, kas seadmed saavad andmeid vahetada kontrolleriga.

Abimaterjalid:

Keerukuse tase 2: VLAN konfigureerimine

Situatsioon:
Te peate seadistama kaks VLAN-i, kasutades SCALANCE XB008, et eraldada kontori seadmed tootmisliini seadmetest.

Sammud:

 1. Logige sisse lüliti veebiliidesesse.
 2. Looge kaks VLAN-i, määrates vastavalt ID-d (nt 10 ja 20).
 3. Määrake pordid vastavatele VLAN-idele.
 4. Kontrollige, kas VLAN-id on õigesti konfigureeritud ja seadmed ei näe üksteist erinevates VLAN-ides.

Abimaterjalid:

Keerukuse tase 3: VLAN-ide ühendamine ruuteri abil

Situatsioon:
Teil on vaja ühendada kaks VLAN-i, kasutades SCALANCE XB008 lülitit ja IE SCALANCE S615 ruuterit, et võimaldada andmevahetust kahe võrgu segmendi vahel.

Sammud:

 1. Konfigureerige SCALANCE XB008-l kaks VLAN-i.
 2. Ühendage SCALANCE XB008 ruuteriga, kasutades trunk-porti.
 3. Konfigureerige ruuteris VLAN-id ja seadke üles marsruutimine kahe VLAN-i vahel.
 4. Kontrollige, kas seadmed erinevates VLAN-ides saavad omavahel suhelda läbi ruuteri.

Abimaterjalid:


2. IE SCALANCE XC208

Keerukuse tase 1: Põhikonfiguratsioon ja ühendamine

Situatsioon:
Teie ülesandeks on seadistada võrguühendus, kasutades IE SCALANCE XC208 lülitit, et ühendada viis tööstuslikku seadet kontrolleriga.

Sammud:

 1. Ühendage võrgukaablid IE SCALANCE XC208 lüliti portidesse.
 2. Ühendage üks võrgukaabel kontrolleri Ethernet-porti.
 3. Ühendage ülejäänud kaablid viie erineva seadme Ethernet-portidesse.
 4. Kontrollige, kas seadmed saavad andmeid vahetada kontrolleriga.

Abimaterjalid:

Keerukuse tase 2: Turvaseadistused

Situatsioon:
Te peate konfigureerima turvaseadistused, et piirata volitamata juurdepääsu IE SCALANCE XC208 lülitile.

Sammud:

 1. Logige sisse lüliti veebiliidesesse.
 2. Seadistage kasutajakontod ja paroolid.
 3. Konfigureerige ACL-id (Access Control Lists) lubatud IP-aadresside määratlemiseks.
 4. Lubage SNMP valvurid ja seadistage vastavad kogumispunktid.

Abimaterjalid:

Keerukuse tase 3: Kattuvate VLAN-ide haldamine

Situatsioon:
Teil on vaja konfigureerida ja hallata kattuvaid VLAN-e, kasutades IE SCALANCE XC208 lülitit, et vältida võrgukonflikte.

Sammud:

 1. Konfigureerige ja hallake VLAN-e lüliti veebiliideses.
 2. Määrake erinevad VLAN-id erinevatele seadmetele.
 3. Kasutage VLAN trunking, et võimaldada andmevahetust üle VLAN-ide.
 4. Kontrollige võrguliiklust ja veenduge, et kattuvad VLAN-id ei põhjusta konflikte.

Abimaterjalid:


3. IE SCALANCE S615 LAN-Router

Keerukuse tase 1: Põhikonfiguratsioon ja ühendamine

Situatsioon:
Teie ülesandeks on seadistada põhiline võrguühendus, kasutades IE SCALANCE S615 ruuterit, et ühendada kaks erinevat alavõrku.

Sammud:

 1. Ühendage alavõrgud ruuteri portidega.
 2. Konfigureerige IP-aadressid ja alavõrgud ruuteri liideste jaoks.
 3. Kontrollige, kas ruuter suudab marsruutida liiklust kahe alavõrgu vahel.

Abimaterjalid:

Keerukuse tase 2: VPN-i seadistamine

Situatsioon:
Te peate seadistama VPN-ühenduse, kasutades IE SCALANCE S615 ruuterit, et tagada turvaline andmevahetus kahe füüsiliselt eraldatud võrgu vahel.

Sammud:

 1. Logige sisse ruuteri veebiliidesesse.
 2. Looge ja konfigureerige VPN-profiilid mõlema võrgu jaoks.
 3. Määrake VPN-tunnelid ja seadistage vajalikud krüpteerimisseaded.
 4. Kontrollige, kas VPN-ühendus töötab ja andmevahetus on turvaline.

Abimaterjalid:

Keerukuse tase 3: Täpsemad turvaseadistused ja tulekahju seade

Situatsioon:
Teil on vaja konfigureerida täpsemad turvaseaded, sealhulgas tulemüürireeglid ja NAT (Network Address Translation), kasutades IE SCALANCE S615 ruuterit.

Sammud:

 1. Logige sisse ruuteri veebiliidesesse.
 2. Konfigureerige tulemüürireeglid sissetuleva ja väljamineva liikluse jaoks.
 3. Määrake NAT reeglid vastavalt võrgu vajadustele.
 4. Kontrollige, kas turvaseaded toimivad ja võrk on kaitstud volitamata juurdepääsu eest.

Abimaterjalid:


Lõppsõna

Siin esitatud praktilised ülesanded ja sammud aitavad õppuritel omandada praktilisi oskusi tööstuslike võrguseadmete seadistamisel ja haldamisel, kasutades Siemensi seadmeid. Kõik sammud on välja toodud lihtsustatud kujul, et õppurid saaksid järk-järgult arendada oma teadmisi ja oskusi keerukamate ülesannete täitmisel.