Võrgu Konfigureerimine ja Andmeturve Külmatehnikas: Kordamisküsimused

1. Võrgu Konfigureerimine

 1. Mis on võrgu konfigureerimise peamine eesmärk külmasüsteemides?
 • a) Andmete tihendamine
 • b) Seadmete omavaheline ühendamine ja koostöö
 • c) Energiatarbimise vähendamine
 • d) Andmete krüpteerimine
 1. Milline topoloogia on sobiv väiksemate külmasüsteemide jaoks, pakkudes lihtsat haldamist ja tõrkeotsingut?
 • a) Tähtvõrk
 • b) Puuvõrk
 • c) Mesivõrk
 • d) Ringvõrk
 1. Miks on oluline määrata staatilised IP-aadressid olulistele seadmetele?
 • a) Vähendada energiatarbimist
 • b) Tagada seadmete pidev kättesaadavus ja lihtne haldamine
 • c) Kiirendada andmevahetust
 • d) Krüpteerida andmeid
 1. Kuidas aitab VLAN-ide kasutamine võrgu konfigureerimisel?
 • a) Vähendab seadmete energiatarvet
 • b) Segmenteerib võrguliiklust ja parandab turvalisust
 • c) Suurendab seadmete jõudlust
 • d) Krüpteerib andmeid
 1. Mis on DHCP serveri peamine ülesanne võrgus?
 • a) Krüpteerida andmeid
 • b) Jaotada dünaamilisi IP-aadresse seadmetele
 • c) Monitoorida võrgu liiklust
 • d) Hallata võrgu turvalisust

2. Järelevalve ja Seire

 1. Mis on järelevalve ja seire peamine eesmärk külmasüsteemides?
 • a) Suurendada energiatarbimist
 • b) Tagada süsteemide töökindlus ja ennetada probleeme
 • c) Krüpteerida andmeid
 • d) Vähendada andmeliiklust
 1. Millist tarkvara saab kasutada süsteemide ja seadmete jälgimiseks külmasüsteemides?
 • a) Nagios
 • b) Photoshop
 • c) Excel
 • d) Word
 1. Miks on oluline andmeanalüütika ja raporteerimine järelevalve ja seire kontekstis?
 • a) Andmete tihendamiseks
 • b) Tuua esile mustrid ja anomaaliad, et tuvastada võimalikke probleeme
 • c) Suurendada seadmete energiatarvet
 • d) Krüpteerida andmeid
 1. Mis on alarmsüsteemide peamine ülesanne külmasüsteemides?
 • a) Suurendada võrgu läbilaskevõimet
 • b) Teavitada vastutavaid isikuid probleemidest viivitamatult
 • c) Krüpteerida andmeid
 • d) Vähendada võrgu liiklust
 1. Kuidas aitab järelevalvetarkvara, nagu Zabbix, külmasüsteemide töökindlust tagada?
 • a) Jaotades IP-aadresse
 • b) Monitoorides süsteemi parameetreid reaalajas ja andes hoiatuse probleemide korral
 • c) Krüpteerides andmeid
 • d) Tihendades andmeid

3. Võrgu Turvalisus

 1. Mis on võrgu turvalisuse peamine eesmärk külmasüsteemides?
 • a) Suurendada andmeliiklust
 • b) Kaitsta tundlikku teavet ja tagada süsteemide töökindlus
 • c) Vähendada energiatarbimist
 • d) Andmete tihendamine
 1. Kuidas aitab krüptimine võrgu turvalisust tagada?
 • a) Suurendades andmeliiklust
 • b) Kaitstes andmeid volitamata juurdepääsu eest
 • c) Vähendades võrgu jõudlust
 • d) Tihendades andmeid
 1. Milline tehnoloogia võimaldab turvalist kaugjuurdepääsu külmasüsteemidele?
 • a) DHCP
 • b) VPN
 • c) QoS
 • d) VLAN
 1. Mis on tulemüüri peamine funktsioon võrgu turvalisuses?
 • a) Jaotada IP-aadresse
 • b) Blokeerida volitamata juurdepääsu ja kaitsta võrku rünnakute eest
 • c) Suurendada võrgu läbilaskevõimet
 • d) Krüpteerida andmeid
 1. Mis on kahefaktoriline autentimine ja kuidas see aitab võrgu turvalisust tagada?
 • a) Vähendab seadmete energiatarvet
 • b) Nõuab kasutajatelt kahte sõltumatut autentimisvormi, suurendades turvalisust
 • c) Krüpteerib andmeid
 • d) Tihendab andmeid

4. Hädaolukorraplaanid

 1. Mis on hädaolukorraplaanide peamine eesmärk külmasüsteemides?
 • a) Suurendada võrgu läbilaskevõimet
 • b) Tagada valmisolek ja kiire reageerimine ootamatutele probleemidele
 • c) Krüpteerida andmeid
 • d) Vähendada võrgu liiklust
 1. Mis on riskianalüüsi eesmärk hädaolukorraplaanide koostamisel?
 • a) Tuvastada potentsiaalsed ohud ja nende mõju
 • b) Suurendada võrgu jõudlust
 • c) Tihendada andmeid
 • d) Jaotada IP-aadresse
 1. Kuidas aitavad hädaolukorra protokollid süsteemide taastamisel pärast riket?
 • a) Suurendades võrgu liiklust
 • b) Andmete krüpteerimise kaudu
 • c) Annavad üksikasjalikud juhised probleemide lahendamiseks ja süsteemide taastamiseks
 • d) Tihendades andmeid
 1. Miks on oluline korraldada regulaarseid koolitusi ja simulatsioone hädaolukorraplaanide testimiseks?
 • a) Suurendada võrgu läbilaskevõimet
 • b) Tagada personali valmisolek ja plaanide toimivus
 • c) Krüpteerida andmeid
 • d) Tihendada andmeid
 1. Mis on hädaolukorra plaani peamine komponent, mis käsitleb elektrikatkestusi?
 • a) IP-aadresside jaotamine
 • b) Generaatori käivitamine ja süsteemi kriitiliste osade prioriteetne käivitamine
 • c) Krüpteerimine
 • d) Tihendamine

5. Võrgu Optimeerimine

 1. Mis on võrgu optimeerimise peamine eesmärk külmasüsteemides?
 • a) Suurendada andmeliiklust
 • b) Parandada võrgu efektiivsust ja vähendada viivitusi
 • c) Vähendada energiatarbimist
 • d) Krüpteerida andmeid
 1. Kuidas aitab võrgu läbilaskevõime analüüs võrgu optimeerimisel?
 • a) Jaotades IP-aadresse
 • b) Tuvastades kitsaskohad ja parandades jõudlust
 • c) Suurendades andmeliiklust
 • d) Krüpteerides andmeid
 1. Mis on QoS ja kuidas see aitab võrgu optimeerimisel?
 • a) Suurendab võrgu läbilaskevõimet
 • b) Määrab prioriteedid erinevatele andmetüüpidele, et tagada kriitiliste andmete kiire edastamine
 • c) Jaotab IP-aadresse
 • d) Krüpteerib andmeid
 1. Kuidas aitab regulaarne seadmete uuendamine ja hooldus võrgu optimeerimisel?
 • a) Suurendades võrgu liiklust
 • b) Tagades, et seadmed töötavad optimaalselt ja vältides rikkeid
 • c) Tihendades andmeid
 • d) Krüpteerides andmeid
 1. Kuidas aitavad tööriistad nagu Wireshark ja NetFlow võrgu optimeerimisel?
 • a) Suurendades andmeliiklust
 • b) Monitoorides ja analüüsides võrgu liiklust, et tuvastada optimeerimisvõimalusi
 • c) Jaotades IP-aadresse
 • d) Krüpteerides andmeid